بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازاداره كشاورزي مزاحم ميشم-لطفابه محبتي كه تودلم كاشتيدرسيدگي كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینبار بر سنگ های پیامرسان که در سریال دونگ یی است مینویسم که دوستت دارم. شاید در کوهستانی آنها را یافتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان رفته ولی زخم وفایت نرود تاثیر طلسم چشم هایت نرود فرشی زدل شکسته انداخته ام آهسته بیا،شیشه به پایت نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه گل رو در نظر بگیر... اگه زیاد بهش آب یا کود بدی از بین میره... عشق هم همینطوره... ذره ذره ابرازش کن تا به گل زندگیت همیشه طراوت بدی و خودت هم از اون طراوت لذت ببری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دوستم داری به اندازه قطرات بارانی که بر روی صورتت میریزد و من هم دوستت دارم بدون توجه به چتری که روی سرت گرفتی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس جای من بود ، می بُرید.. اما من هنوز می دوزم ، چشم امید به راه . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانده ام با یاد تــــــــــو و بغضی که لگد می زند بر حنجــــــــــــره ای پا به مـــاه. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنــــــگ نشــــدی ببیــــــنی چـــــگونه خوبتـــــرین خــــاطره هــــــا بی رحــــــم ترینــــــشان می شــــــود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال قشنگی ست؛. شنیدن صدای خش خش برگ ها، بر زیر پاهایمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آدم ها یکم جرات داشتن ... گوشی رو برمیداشتن و زنگ میزدن و میگفتن : ببین ؛ دلم واست تنگ شده ، واسه هیچ چیز دیگه ای هم زنگ نزدم ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه گفتی کاشکی اینجا بودی کاشکی سرم رو شونت بود کاشکی ... منم میگم کاشکی دلت با دلم بود ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواي فاصله سرد است، من از كلاف دلم برايت خيالي گرم ميبافم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به عكس تو دست ميكشم. . تو به عكس من . . . دست ميكشي از من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا ازبس زلالي دوست دارم توراچون بي مثالي دوست دارم اگر چه شاخه اي گل هم ندارم تورا با دست خالي دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام روزهایی که سرگرمیش بودم ، زندگیم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر روزی هم از تو بگذرم ، از رئیس آن کارخانه ای که همچنان به تولید عطری که تو می زدی ادامه می دهد ،
نـــــخـــــواهـــــــــم گــــذشــــــت...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازاداره كشاورزي مزاحم ميشم-لطفابه محبتي كه تودلم كاشتيدرسيدگي كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینبار بر سنگ های پیامرسان که در سریال دونگ یی است مینویسم که دوستت دارم. شاید در کوهستانی آنها را یافتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان رفته ولی زخم وفایت نرود تاثیر طلسم چشم هایت نرود فرشی زدل شکسته انداخته ام آهسته بیا،شیشه به پایت نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه گل رو در نظر بگیر... اگه زیاد بهش آب یا کود بدی از بین میره... عشق هم همینطوره... ذره ذره ابرازش کن تا به گل زندگیت همیشه طراوت بدی و خودت هم از اون طراوت لذت ببری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دوستم داری به اندازه قطرات بارانی که بر روی صورتت میریزد و من هم دوستت دارم بدون توجه به چتری که روی سرت گرفتی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس جای من بود ، می بُرید.. اما من هنوز می دوزم ، چشم امید به راه . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانده ام با یاد تــــــــــو و بغضی که لگد می زند بر حنجــــــــــــره ای پا به مـــاه. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنــــــگ نشــــدی ببیــــــنی چـــــگونه خوبتـــــرین خــــاطره هــــــا بی رحــــــم ترینــــــشان می شــــــود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال قشنگی ست؛. شنیدن صدای خش خش برگ ها، بر زیر پاهایمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آدم ها یکم جرات داشتن ... گوشی رو برمیداشتن و زنگ میزدن و میگفتن : ببین ؛ دلم واست تنگ شده ، واسه هیچ چیز دیگه ای هم زنگ نزدم ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه گفتی کاشکی اینجا بودی کاشکی سرم رو شونت بود کاشکی ... منم میگم کاشکی دلت با دلم بود ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواي فاصله سرد است، من از كلاف دلم برايت خيالي گرم ميبافم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به عكس تو دست ميكشم. . تو به عكس من . . . دست ميكشي از من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا ازبس زلالي دوست دارم توراچون بي مثالي دوست دارم اگر چه شاخه اي گل هم ندارم تورا با دست خالي دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام روزهایی که سرگرمیش بودم ، زندگیم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر روزی هم از تو بگذرم ، از رئیس آن کارخانه ای که همچنان به تولید عطری که تو می زدی ادامه می دهد ،
نـــــخـــــواهـــــــــم گــــذشــــــت...