بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چشمک یک ستاره عاشق شده بود با ساده ترین اشاره عاشق شده بود شب رفت و ستاره اش به فردا پیوست افسوس که او دوباره عاشق شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چشمانت با من چه میكند فقط وقتی كه نگاهم میكنی ... چنان دلم از شیطنت نگاهت می لرزد كه حس میكنم چقدر زیباست فدا شدن برای چشمهایی كه تمام دنیاست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من که کبوتری ام عاشق و سرگردان؛ بیا و بام شو اصلا بیا و دام شو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم ارزوئ امدنت میمیرد رفته ای اینک،اما آیا باز بر می گردی؟ چه تمنای محال خنده ام می گیرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عمل شکستی و به دل بستی کدامین عشق؟ نگو که ان کس خدا خدا میگفت کلاه بر سر میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اخرین عشقت بوی هوس میداد برگرد به گذشته ات تا که ز نو خود سازی شعری از علی رمضان پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسید چون دوستم داری بهم نیاز داری ؟ یا چون بهم نیاز داری دوستم داری ؟ بهش گفتم : چون دوستت دارم بی نیاز ترینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار که تو میخندی تعادل این شهر به هم میخورد.زندگی را برای از نو ساختن باید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلفنت بوق اشغال میزند...گوشی را بد گذاشتی یا دلت را...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم ها وقتی ازهم دور میشن که دارن به کس دیگه ای نزدیک میشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم می گفت عاشقی یک شب است وپشیمونی هزار شب،اما هزار شب است که پشیمانم چرا یک شب عاشقی نکردم.دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا به من یاد داد دوری کسی را که دوستش دارم تحمل کنم اما وفا به من یاد داد کسی را دوست دارم هرگز فراموش نکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که من و تو با همیم دنیا برای من میشه مثل اولین روز آفرینش... فقط دو نفر روی زمین هستن... فقط من هستم و تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه نیستم !. . فقط ، فقط طوری “خاص” که دیگران نمیتوانند ، تو را “دوست” دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی یعنی چند بار استخاره کنی و بد بیاد ,باز بگی استخاره اینطوری نیست اشتباه استخاره میکنم حتما!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گوشه ی قلبت سنگینی میکنه منو ببخش!!!آخه گوشهنشین قلبت شدم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چشمک یک ستاره عاشق شده بود با ساده ترین اشاره عاشق شده بود شب رفت و ستاره اش به فردا پیوست افسوس که او دوباره عاشق شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چشمانت با من چه میكند فقط وقتی كه نگاهم میكنی ... چنان دلم از شیطنت نگاهت می لرزد كه حس میكنم چقدر زیباست فدا شدن برای چشمهایی كه تمام دنیاست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من که کبوتری ام عاشق و سرگردان؛ بیا و بام شو اصلا بیا و دام شو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم ارزوئ امدنت میمیرد رفته ای اینک،اما آیا باز بر می گردی؟ چه تمنای محال خنده ام می گیرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عمل شکستی و به دل بستی کدامین عشق؟ نگو که ان کس خدا خدا میگفت کلاه بر سر میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اخرین عشقت بوی هوس میداد برگرد به گذشته ات تا که ز نو خود سازی شعری از علی رمضان پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسید چون دوستم داری بهم نیاز داری ؟ یا چون بهم نیاز داری دوستم داری ؟ بهش گفتم : چون دوستت دارم بی نیاز ترینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار که تو میخندی تعادل این شهر به هم میخورد.زندگی را برای از نو ساختن باید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلفنت بوق اشغال میزند...گوشی را بد گذاشتی یا دلت را...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم ها وقتی ازهم دور میشن که دارن به کس دیگه ای نزدیک میشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم می گفت عاشقی یک شب است وپشیمونی هزار شب،اما هزار شب است که پشیمانم چرا یک شب عاشقی نکردم.دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا به من یاد داد دوری کسی را که دوستش دارم تحمل کنم اما وفا به من یاد داد کسی را دوست دارم هرگز فراموش نکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که من و تو با همیم دنیا برای من میشه مثل اولین روز آفرینش... فقط دو نفر روی زمین هستن... فقط من هستم و تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه نیستم !. . فقط ، فقط طوری “خاص” که دیگران نمیتوانند ، تو را “دوست” دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی یعنی چند بار استخاره کنی و بد بیاد ,باز بگی استخاره اینطوری نیست اشتباه استخاره میکنم حتما!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گوشه ی قلبت سنگینی میکنه منو ببخش!!!آخه گوشهنشین قلبت شدم...