بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دمدمی مزاج شده احساسم... گاهی ارام ،گاهی بارانی... چه بی ثباتم بی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قلب مهربانت بگو:چيزي وجود ندارد كه يادت را ازخاطرم ببرد! حتي فاصله.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تويي درخاطرم،با ديگران بيگانه ام/باخيالت همنشين،با دوريت ديوانه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را تصور کن بی (او) … شاید بفهمی چی کشیدم بی (تو) …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلاسفه درباره عشق خیلی حرفها زدند اما منطق هیچ کدامشان به پای منطق تو نرسید ! رفتی و گفتی : همینه که هست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خیلی کم سراغت میگیرم منو ببخش چون بلیط سرزمین فرشته ها گرونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادت نوشتم که از جنس بهاری/ که در اعماق قلبم همیشه ماندگاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا چه بسیارند... آنهایی که در آرزوی قطعه ای نان جان می دهند... و چه بسیار بیشتر که در آرزوی اندکی عشق می میرند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو به قبله مینشینم،خسته با حالی عجیب/از ته دل مینویسم،انت فی قلبی عزیز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دوستت دارم و من به خیابان رفتم ... فضای اتاق برای پرواز کافی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته دلت بخواد سرتو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار غرورش همه وجودت له شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو چایی بودی و من قند ، من خودمو فدات می کردم تا تو تلخی زندگی رو احساس نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر پرسی ز من،درس دوستی ز که اموختی؟خواهم گفت:تو حکیم مکتب غشقم بودی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه باشه چه نباشه ، محبت سر جاشه / چه داری چه نداری ، تو عزیز روزگاری. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه نیستم ! فقط ، فقط طوری “خاص” که دیگران نمیتوانند ، تو را “دوست” دارم ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست عشق از دامن دل دور باد! می‌توان آیا به دل دستور داد؟ می‌توان آیا به دریا حكم كرد كه دلت را یادی از ساحل مباد؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دمدمی مزاج شده احساسم... گاهی ارام ،گاهی بارانی... چه بی ثباتم بی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قلب مهربانت بگو:چيزي وجود ندارد كه يادت را ازخاطرم ببرد! حتي فاصله.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تويي درخاطرم،با ديگران بيگانه ام/باخيالت همنشين،با دوريت ديوانه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را تصور کن بی (او) … شاید بفهمی چی کشیدم بی (تو) …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلاسفه درباره عشق خیلی حرفها زدند اما منطق هیچ کدامشان به پای منطق تو نرسید ! رفتی و گفتی : همینه که هست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خیلی کم سراغت میگیرم منو ببخش چون بلیط سرزمین فرشته ها گرونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادت نوشتم که از جنس بهاری/ که در اعماق قلبم همیشه ماندگاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا چه بسیارند... آنهایی که در آرزوی قطعه ای نان جان می دهند... و چه بسیار بیشتر که در آرزوی اندکی عشق می میرند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو به قبله مینشینم،خسته با حالی عجیب/از ته دل مینویسم،انت فی قلبی عزیز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دوستت دارم و من به خیابان رفتم ... فضای اتاق برای پرواز کافی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته دلت بخواد سرتو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار غرورش همه وجودت له شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو چایی بودی و من قند ، من خودمو فدات می کردم تا تو تلخی زندگی رو احساس نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر پرسی ز من،درس دوستی ز که اموختی؟خواهم گفت:تو حکیم مکتب غشقم بودی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه باشه چه نباشه ، محبت سر جاشه / چه داری چه نداری ، تو عزیز روزگاری. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه نیستم ! فقط ، فقط طوری “خاص” که دیگران نمیتوانند ، تو را “دوست” دارم ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست عشق از دامن دل دور باد! می‌توان آیا به دل دستور داد؟ می‌توان آیا به دریا حكم كرد كه دلت را یادی از ساحل مباد؟