بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان پر کرد فاصله هایی بلـند را با یک پیام ساده و کوتاه... کافیست بنویسی : دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا ، کجا ، تا کی ، برای چه ، ولی رفتی بی آنکه به فکر غربت چشمان من باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام مداد رنگی های دنیا با هرزبانی که بدانی یا ندانی چه بخواهی و چه نخواهی بدون هر تشبیه و استعاره و ایهام تنها یک جمله برایت مینویسم بی اندازه و بی نهایت دوستت دارم خاص ترین مخاطب خاص دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش انسان مثل شمع فقط یک شب زندگى مى کرد اما کنار پروانه اش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم عاشق مرا غم سازگار است تو معشوقی تورا با غم چکار است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین عکس های دنیا، در اتاق های تاریک ظاهر می شوند؛ پس هر وقت در تاریکی زندگی قرار گرفتی؛ بدان که خدا می خواهد از تو تصویری زیبا بسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر خوبي و پاكي؛ كه وقت وداع حيفم آيد كه تو را دست خدا بسپارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تماشایی ترین تصویر دنیا میشوی گاهی دلم میپاشد از هم بس که زیبا میشوی گاهی به ما تا میرسی کج میکنی راهت را به یکباره گاهی دلت پاک است اما با تمام سادگی هایت به قصد عاشق آزاری معما میشوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول به وفا می وصالم در داد چون مست شدم جام جفا را سر داد پر آب دو دیده و پر از آتش دل خاک ره او شدم به بادم بر داد حضرت حافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نفهمید که زلیخا مرد بود مردانگی می‌خواهد ماندن پای عشقی‌ که تو را پس میزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم احساس غم دارد در این انبوه ویرانی کمی تا قسمتی ابری و شاید باز بارانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شهر ازبس عاشقی کردند قهارند ... اما من هنوز ناشیانه "ذوستت دارم".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه یِ علـی چپــ قشنگتــرین کوچه یِ دنیــاست وقتــی در حساس ترین نقطه یِ رابطه می پیچی به آن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل بازی شطرنج اگه بلد نباشی همه میخان یادت بدن ولی اگه یاد گرفتی و خوب بازی کنی همه میخوان شکستت بدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن حسم شبیه شب نشه/قسمتم از تو همین امشب نشه من که دنیام رو به مرگه،مرگ من/سعی کن گرمی اینجا تب نشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیاری که تو انجا باشی ، بودنت انجا کافیست ، ارزو های دیگر ، اوج بی انصافیست !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان پر کرد فاصله هایی بلـند را با یک پیام ساده و کوتاه... کافیست بنویسی : دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا ، کجا ، تا کی ، برای چه ، ولی رفتی بی آنکه به فکر غربت چشمان من باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام مداد رنگی های دنیا با هرزبانی که بدانی یا ندانی چه بخواهی و چه نخواهی بدون هر تشبیه و استعاره و ایهام تنها یک جمله برایت مینویسم بی اندازه و بی نهایت دوستت دارم خاص ترین مخاطب خاص دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش انسان مثل شمع فقط یک شب زندگى مى کرد اما کنار پروانه اش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم عاشق مرا غم سازگار است تو معشوقی تورا با غم چکار است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین عکس های دنیا، در اتاق های تاریک ظاهر می شوند؛ پس هر وقت در تاریکی زندگی قرار گرفتی؛ بدان که خدا می خواهد از تو تصویری زیبا بسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر خوبي و پاكي؛ كه وقت وداع حيفم آيد كه تو را دست خدا بسپارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تماشایی ترین تصویر دنیا میشوی گاهی دلم میپاشد از هم بس که زیبا میشوی گاهی به ما تا میرسی کج میکنی راهت را به یکباره گاهی دلت پاک است اما با تمام سادگی هایت به قصد عاشق آزاری معما میشوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول به وفا می وصالم در داد چون مست شدم جام جفا را سر داد پر آب دو دیده و پر از آتش دل خاک ره او شدم به بادم بر داد حضرت حافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نفهمید که زلیخا مرد بود مردانگی می‌خواهد ماندن پای عشقی‌ که تو را پس میزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم احساس غم دارد در این انبوه ویرانی کمی تا قسمتی ابری و شاید باز بارانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شهر ازبس عاشقی کردند قهارند ... اما من هنوز ناشیانه "ذوستت دارم".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه یِ علـی چپــ قشنگتــرین کوچه یِ دنیــاست وقتــی در حساس ترین نقطه یِ رابطه می پیچی به آن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل بازی شطرنج اگه بلد نباشی همه میخان یادت بدن ولی اگه یاد گرفتی و خوب بازی کنی همه میخوان شکستت بدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن حسم شبیه شب نشه/قسمتم از تو همین امشب نشه من که دنیام رو به مرگه،مرگ من/سعی کن گرمی اینجا تب نشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیاری که تو انجا باشی ، بودنت انجا کافیست ، ارزو های دیگر ، اوج بی انصافیست !