بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله هامهربانيت را از دلم پاك نميكنند،ثانيه هاراميشمارم تالحظه ديدار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان برگ ها ی دفتر دوش به دوش باد با خاطراتی همسفربودم مثل دفتر شعر دیگر نای تحمل اسمت را ندارم دیوانه بازی های من در سردی عشق مرهم شد دیوانگی هم عالمی دارد که این راهم من ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تویی در خاطرم ، با دیگران بیگانه ام / با خیالت همنشینم ، گوشه ای زندانی ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را با ساعت شنی اندازه گرفته ام ، یک صحرا گذشته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبر کن ای ستاره یار مارا / که دریابد دل افگار مارا / خبر کن آن طبیب عاشقان را / تا که شربت دهد دل بیمار مارا .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظ از چشمان قشنگ تو غزل ساخت هرکس که تورا دید به چشمان تو دل باخت ، نقاش غزل تا که به چشمان تو پرداخت ، دیوانه شد از طرز نگاهت قلم انداخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان چیزی شبیه موهای توست؛ سیاه و سرکش و پیچیده. خیال کن چه بی بختم من! که به نسیمی حتی، جهانم آشوب می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خون که قرمزه رنگ عشقه اما اشک که بیرنگه درد عشقه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن دل به دل راه داره ام هر وقت خواستم از دلم به دلت بیایم به دور برگردان رسیدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقداری طناب در خانه هست می ایی تا باهم طناب بازی کنیم یا گره اش بزنم بر سقف؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن سهم تو بود و تو چه راحت از سهمت گذشتی و رفتی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺮﺩ. . . ﺑﯽ ﺗﻮ ﺳﺮ ﺩﺭﺩ . . . ﺩﺭﺩ ﺳﺮ . . . ﺳﺮ ﺩﺭ ﮔﻢ . . . ﺳﺮ ﮔﯿﺠﻪ . . . ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ . . . ﭼﻘﺪﺭ"ﺳﺮ" ﺑﻪ ﺳﺮﻡ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎﯼ"ﺳﺮﺩ . . . ﺑﯽ تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زخم هایی بردلم خورد؛ تا یــــاد گرفـــتم… که هیــچ نـــــوازشی، بـــــــــی درد نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـــقدر نـفس مـی کــشم … تـــا ، تمـــام شـود.. همـه ی آن “هـــوایــی” کـه ، ســـراغ ِ تـــو را مـی گــــیـرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید آرام تر میشدم فقط و فقط اگر میفهمیدی شعر هایم به همین راحتی که میخوانی نوشته نشده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل را مفت ندهیم بهر کسی ! دل باید بدهیم ، بهر دلی !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله هامهربانيت را از دلم پاك نميكنند،ثانيه هاراميشمارم تالحظه ديدار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان برگ ها ی دفتر دوش به دوش باد با خاطراتی همسفربودم مثل دفتر شعر دیگر نای تحمل اسمت را ندارم دیوانه بازی های من در سردی عشق مرهم شد دیوانگی هم عالمی دارد که این راهم من ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تویی در خاطرم ، با دیگران بیگانه ام / با خیالت همنشینم ، گوشه ای زندانی ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را با ساعت شنی اندازه گرفته ام ، یک صحرا گذشته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبر کن ای ستاره یار مارا / که دریابد دل افگار مارا / خبر کن آن طبیب عاشقان را / تا که شربت دهد دل بیمار مارا .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظ از چشمان قشنگ تو غزل ساخت هرکس که تورا دید به چشمان تو دل باخت ، نقاش غزل تا که به چشمان تو پرداخت ، دیوانه شد از طرز نگاهت قلم انداخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان چیزی شبیه موهای توست؛ سیاه و سرکش و پیچیده. خیال کن چه بی بختم من! که به نسیمی حتی، جهانم آشوب می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خون که قرمزه رنگ عشقه اما اشک که بیرنگه درد عشقه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن دل به دل راه داره ام هر وقت خواستم از دلم به دلت بیایم به دور برگردان رسیدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقداری طناب در خانه هست می ایی تا باهم طناب بازی کنیم یا گره اش بزنم بر سقف؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن سهم تو بود و تو چه راحت از سهمت گذشتی و رفتی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺮﺩ. . . ﺑﯽ ﺗﻮ ﺳﺮ ﺩﺭﺩ . . . ﺩﺭﺩ ﺳﺮ . . . ﺳﺮ ﺩﺭ ﮔﻢ . . . ﺳﺮ ﮔﯿﺠﻪ . . . ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ . . . ﭼﻘﺪﺭ"ﺳﺮ" ﺑﻪ ﺳﺮﻡ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎﯼ"ﺳﺮﺩ . . . ﺑﯽ تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زخم هایی بردلم خورد؛ تا یــــاد گرفـــتم… که هیــچ نـــــوازشی، بـــــــــی درد نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـــقدر نـفس مـی کــشم … تـــا ، تمـــام شـود.. همـه ی آن “هـــوایــی” کـه ، ســـراغ ِ تـــو را مـی گــــیـرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید آرام تر میشدم فقط و فقط اگر میفهمیدی شعر هایم به همین راحتی که میخوانی نوشته نشده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل را مفت ندهیم بهر کسی ! دل باید بدهیم ، بهر دلی !