بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از این فاصله ها دلگیرم،گرچه با هر قدمش میمیرم،تو که احساس منو میفهمی، پس ببین عاشق بی تقصیرم، سهم من از تو فقط دلتنگیست،من برای تو شدن هم دیرم،بعد تو هیچ کسی مثل تو نیست،تو بمان جای تو من میمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از عاشق شدن بیاموز که چگونه در برفها راه بروی بدون اینکه ردپای از خود برجای بگذاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز صبح که از خواب برخاستم.. باز هوا بارانی بود.. و تو باز با همان لبخند همیشگی همانجا ایستاده بودی.. درست وسط قلبم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتهایی هست که جز به بودنت دلم رضایت نمیدهد حالا...... من از کجا تو بیارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت:دل تنگم میکنه اسمت:دیونم میکنه صدات:عاشق ترم میکنه نگات:وابسته ترم میکنه میدونی چی آرومم میکنه داشتنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آنکس که صادقانه یادم می کند هر لحضه عاشقانه یادش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم کرد پنداشتم دوستم دارد. . .. نگاهم کرد دل به او بستم. . .. نگاهم کرد. . ... . و بعدها فهمیدم که فقط نگاهم کرد. . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوﺳﺘﺖ دارم ﻫﺪﯾﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻠﺒﯽ ﻓﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد ! ﻗﯿﻤﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد ! ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ “ﻟﯿﺎﻗﺖ” ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ را ﻧﺪارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم چه کسی این سرنوشت را برایم بافت… آنوقت به او میگفتم… یقه را آنقدر تنگ بافته ای… که بغض هایم را نمی توانم فرو دهم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همیشه جوری می آید که تو نمی فهمی و جوری می رودکه تمام دنیا می فهمند بد دردی است عاشقی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لحظه بهانه تو را میگیرم هر ثانیه با نبودنت درگیرم حتی تو اگر به خاطرم تب نکنی من یکطرفه برای تو میمیرم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که گفتم اين بهار افسردني است / من که گفتم اين پرستو مردني است من که گفتم اي دل بي بند و بار / عشق يعني رنج ، يعني انتظار آه عجب کاري به دستم داد دل / هم شکست و هم شکستم داد دل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو هستی که دستانم را بگیری، آرزو میکنم هر روز زمین بخورم! کاش تابستانها هم برفی بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درراه رسیدن به تو گیرم که بمیرم/اصلابه توافتاده مسیرم که بمیرم/یاچشم بدارازمن وازخویش برانم/یاتنگ دراغوش بگیرم که بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صميمي تر از آني که دلم ميپنداشت / دل تو با همه آينه ها نسبت داشت تو همان ساده سرسبز نجيبي که / خدا در ميان دل پاکت ، صدف آينه کاشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی ک عاشقش بودی رو نمیتونی فراموش کنی .. بیهوده تلاش نکن..فایده نداره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از این فاصله ها دلگیرم،گرچه با هر قدمش میمیرم،تو که احساس منو میفهمی، پس ببین عاشق بی تقصیرم، سهم من از تو فقط دلتنگیست،من برای تو شدن هم دیرم،بعد تو هیچ کسی مثل تو نیست،تو بمان جای تو من میمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از عاشق شدن بیاموز که چگونه در برفها راه بروی بدون اینکه ردپای از خود برجای بگذاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز صبح که از خواب برخاستم.. باز هوا بارانی بود.. و تو باز با همان لبخند همیشگی همانجا ایستاده بودی.. درست وسط قلبم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتهایی هست که جز به بودنت دلم رضایت نمیدهد حالا...... من از کجا تو بیارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت:دل تنگم میکنه اسمت:دیونم میکنه صدات:عاشق ترم میکنه نگات:وابسته ترم میکنه میدونی چی آرومم میکنه داشتنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آنکس که صادقانه یادم می کند هر لحضه عاشقانه یادش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم کرد پنداشتم دوستم دارد. . .. نگاهم کرد دل به او بستم. . .. نگاهم کرد. . ... . و بعدها فهمیدم که فقط نگاهم کرد. . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوﺳﺘﺖ دارم ﻫﺪﯾﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻠﺒﯽ ﻓﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد ! ﻗﯿﻤﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد ! ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ “ﻟﯿﺎﻗﺖ” ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ را ﻧﺪارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم چه کسی این سرنوشت را برایم بافت… آنوقت به او میگفتم… یقه را آنقدر تنگ بافته ای… که بغض هایم را نمی توانم فرو دهم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همیشه جوری می آید که تو نمی فهمی و جوری می رودکه تمام دنیا می فهمند بد دردی است عاشقی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لحظه بهانه تو را میگیرم هر ثانیه با نبودنت درگیرم حتی تو اگر به خاطرم تب نکنی من یکطرفه برای تو میمیرم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که گفتم اين بهار افسردني است / من که گفتم اين پرستو مردني است من که گفتم اي دل بي بند و بار / عشق يعني رنج ، يعني انتظار آه عجب کاري به دستم داد دل / هم شکست و هم شکستم داد دل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو هستی که دستانم را بگیری، آرزو میکنم هر روز زمین بخورم! کاش تابستانها هم برفی بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درراه رسیدن به تو گیرم که بمیرم/اصلابه توافتاده مسیرم که بمیرم/یاچشم بدارازمن وازخویش برانم/یاتنگ دراغوش بگیرم که بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صميمي تر از آني که دلم ميپنداشت / دل تو با همه آينه ها نسبت داشت تو همان ساده سرسبز نجيبي که / خدا در ميان دل پاکت ، صدف آينه کاشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی ک عاشقش بودی رو نمیتونی فراموش کنی .. بیهوده تلاش نکن..فایده نداره