بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به پاسور فلک باختیم تو دگر بهر نابودی ماسور نزن...‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه عاشقی، سعی کن به عشقت برسی چون وقتی بره دیگه رفته. اگه عاشق نیستی پس تلاش نکن که طعمش رو بچشی. چون تلخترین شیرینی روزگاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه کسي ميگويد دوري ســـردي مي آورد؟ وقتـــي که هنوز با يـــادت بنــد بنــد وجـــودم گـرم مي شود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ام را تنهائی برداشته و دستهایم بی دستهایت هر شب هدر می روند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــر می دانستی کــه چقدر دوستتـــ دارمـــ نگاهتـــ را تــا ابد بر من می دوختیــ تــا من بر سکوتـــ نگـــاه تـــو رازهــای یکـــ عشـــق زمینی را بــا خــود بــه عرش خــداوند ببــرمـــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال و روزی دارم و دورانی از درد و نیاز چون خماری که توانش در نیازش سر شده. آخر کار من و افکار من معلوم نیست آنچه معلوم است پایان همین امروز بود مثل هر شب مست و بی خواب و خراب انتظار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین به تو فاصله... از اینجا تا ثریا هم باشی ، من عاشق همانم که در ثریا معشوقش منم... ای فاصله ... مرگ بر تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را از کسی که دوستت دارد پس نگیر، شاید این تنها چیزی باشد که او دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا که دست در دست تو بگذارم خدا میداند که گرمای وجودم تا کجای دنیا را خواهد سوزاند شاید زمین و آسمان را حتی خورشید را اما میدانم که بعد از این با تو نخواهم سوخت با تو حتی در دوزخ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانی ام عوض نشده هنوز در همین خانه ام…! فقط دیگر… زندگی نمی کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها عموما دو دسته اند : تـــو و بقـیـه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن که شاخ و دم ندارد ! اگر داشت ، من دیو کوچکی بودم که عاشقانه تو را دوست دارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها در دو هنگام است که می خواهم با تو باشم : هم اکنون و همیشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دنبالت میام فقط دارم حرفتو گوش می کنم ! آخه خودت گفتی برو دنبال زندگیت … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بودنها را قدر بدانیم به خـــــدا قسم نبودنها همین نزدیکیهاست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو با منی … ترافیک میتونه زیباترین مکث عالم باشه …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به پاسور فلک باختیم تو دگر بهر نابودی ماسور نزن...‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه عاشقی، سعی کن به عشقت برسی چون وقتی بره دیگه رفته. اگه عاشق نیستی پس تلاش نکن که طعمش رو بچشی. چون تلخترین شیرینی روزگاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه کسي ميگويد دوري ســـردي مي آورد؟ وقتـــي که هنوز با يـــادت بنــد بنــد وجـــودم گـرم مي شود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ام را تنهائی برداشته و دستهایم بی دستهایت هر شب هدر می روند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــر می دانستی کــه چقدر دوستتـــ دارمـــ نگاهتـــ را تــا ابد بر من می دوختیــ تــا من بر سکوتـــ نگـــاه تـــو رازهــای یکـــ عشـــق زمینی را بــا خــود بــه عرش خــداوند ببــرمـــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال و روزی دارم و دورانی از درد و نیاز چون خماری که توانش در نیازش سر شده. آخر کار من و افکار من معلوم نیست آنچه معلوم است پایان همین امروز بود مثل هر شب مست و بی خواب و خراب انتظار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین به تو فاصله... از اینجا تا ثریا هم باشی ، من عاشق همانم که در ثریا معشوقش منم... ای فاصله ... مرگ بر تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را از کسی که دوستت دارد پس نگیر، شاید این تنها چیزی باشد که او دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا که دست در دست تو بگذارم خدا میداند که گرمای وجودم تا کجای دنیا را خواهد سوزاند شاید زمین و آسمان را حتی خورشید را اما میدانم که بعد از این با تو نخواهم سوخت با تو حتی در دوزخ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانی ام عوض نشده هنوز در همین خانه ام…! فقط دیگر… زندگی نمی کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها عموما دو دسته اند : تـــو و بقـیـه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن که شاخ و دم ندارد ! اگر داشت ، من دیو کوچکی بودم که عاشقانه تو را دوست دارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها در دو هنگام است که می خواهم با تو باشم : هم اکنون و همیشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دنبالت میام فقط دارم حرفتو گوش می کنم ! آخه خودت گفتی برو دنبال زندگیت … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بودنها را قدر بدانیم به خـــــدا قسم نبودنها همین نزدیکیهاست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو با منی … ترافیک میتونه زیباترین مکث عالم باشه …