بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببیــن ، هیچــی نگــــو ...فقـــط یـــه دقیقـــه بیـــا بشیــــن اینجــــا ، کنـــــارم دلتنگــــــم ؛همیـــــن ... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ میگذرد این روزها که قرار است از تو برای دلم یک رهگذر معمولی بسازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتي سفر كه عاشق تر شوم كارم از عاشقي گذشته مجنونم برگرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت میکنم هر شب ، تو هم امشب صدایم کن تو مغروری ، غرورت را فقط یک شب فدایم کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباي و براي همكلاسيهات... ديوونه گي يه حس تكراري شده... استادان و همكلاسيهات كه هيچ... باتو يه دانشگاه سيگاري شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیراهه رفته بودم آن شب دستم را گرفته بود و میکشید زین بعد همه عمرم را بیراهه خواهم رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺗﻮﻧﺴﺘﯽ ﺑﺮﻑ ﺭﻭ ﺳﯿﺎﻩ ﮐﻨﯽ ، ﮐﻼ‌ﻍ ﺭﺍ ﺳﻔﯿﺪ ، ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺗﻮﻧﺴﺘﯽ ﺁﺗﺶ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺳﯽ ، ﺩﺭ ﺁﺏ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯽ ، ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺗﻮﻧﺴﺘﯽ ﺍﺷﮏ ﺳﻨﮓ ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﯽ ، ﺷﺎﺩﯾﻪ ﻏﻢ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯽ ، ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شیرین نباش....! فرهاد،گاهی باید طعم دیگری را تجربه کند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این چرندیات که مینویسم و کَسی نمیخواندشان .. همه شان برای روز مباداست .. وقتی بیایی این هارا پرت میکنم جلویت .. تا بدانی که چه میگذشت وقتی نبودی .......!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز جای ِ خودش نیست !یکی بی دل است .. دیگری دو دل !یکی هم اینجــا بی تــو ...... دل توی ِ دلش نیست ......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بعضـــی دردهانه میتوان گریــــــه کَــرد..نه میتوان فریــــــآد زد :برای بعضـــی دردهافقـــط میتواننگــــاه کَردو بی صـــــدا شکست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يــــاد بِگيــر!اگـــه کســـي بِهـــت گفـــت دوسِـتـــــــ دارَم لـُــزومـــا بـه ايــن مَعنــي نيستـــ کــه کَــس ديگـــه اي را دوسـتـــ ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــرگ پـــاییــزی راهـی نـدارد جـــز سُــــــــقوط….وقـتی می دانـددرختـــــــــــ…عِشــقِ بَـــرگ تـــــازه ای را در دِل دارد…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری خیانت میتواند دروغ دوست داشتن باشد...خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی خیانت میتواند در اوردن اشک معصومی بر دیدگانش باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قهوه خانه گر می است چشمان تو وقتی که بخار نفسهایم یخ می زند از انتظار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين سماور جوش است ، پس چرا مي گفتي ديگر آن خاموش است؟ باز لبخند بزن قوري قلبت را ، زودتر بند بزن توي آن، مهرباني دم کن بعد بگذار که آرام آرام چاي تو دم بکشد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببیــن ، هیچــی نگــــو ...فقـــط یـــه دقیقـــه بیـــا بشیــــن اینجــــا ، کنـــــارم دلتنگــــــم ؛همیـــــن ... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ میگذرد این روزها که قرار است از تو برای دلم یک رهگذر معمولی بسازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتي سفر كه عاشق تر شوم كارم از عاشقي گذشته مجنونم برگرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت میکنم هر شب ، تو هم امشب صدایم کن تو مغروری ، غرورت را فقط یک شب فدایم کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباي و براي همكلاسيهات... ديوونه گي يه حس تكراري شده... استادان و همكلاسيهات كه هيچ... باتو يه دانشگاه سيگاري شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیراهه رفته بودم آن شب دستم را گرفته بود و میکشید زین بعد همه عمرم را بیراهه خواهم رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺗﻮﻧﺴﺘﯽ ﺑﺮﻑ ﺭﻭ ﺳﯿﺎﻩ ﮐﻨﯽ ، ﮐﻼ‌ﻍ ﺭﺍ ﺳﻔﯿﺪ ، ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺗﻮﻧﺴﺘﯽ ﺁﺗﺶ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺳﯽ ، ﺩﺭ ﺁﺏ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯽ ، ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺗﻮﻧﺴﺘﯽ ﺍﺷﮏ ﺳﻨﮓ ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﯽ ، ﺷﺎﺩﯾﻪ ﻏﻢ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯽ ، ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شیرین نباش....! فرهاد،گاهی باید طعم دیگری را تجربه کند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این چرندیات که مینویسم و کَسی نمیخواندشان .. همه شان برای روز مباداست .. وقتی بیایی این هارا پرت میکنم جلویت .. تا بدانی که چه میگذشت وقتی نبودی .......!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز جای ِ خودش نیست !یکی بی دل است .. دیگری دو دل !یکی هم اینجــا بی تــو ...... دل توی ِ دلش نیست ......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بعضـــی دردهانه میتوان گریــــــه کَــرد..نه میتوان فریــــــآد زد :برای بعضـــی دردهافقـــط میتواننگــــاه کَردو بی صـــــدا شکست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يــــاد بِگيــر!اگـــه کســـي بِهـــت گفـــت دوسِـتـــــــ دارَم لـُــزومـــا بـه ايــن مَعنــي نيستـــ کــه کَــس ديگـــه اي را دوسـتـــ ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــرگ پـــاییــزی راهـی نـدارد جـــز سُــــــــقوط….وقـتی می دانـددرختـــــــــــ…عِشــقِ بَـــرگ تـــــازه ای را در دِل دارد…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری خیانت میتواند دروغ دوست داشتن باشد...خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی خیانت میتواند در اوردن اشک معصومی بر دیدگانش باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قهوه خانه گر می است چشمان تو وقتی که بخار نفسهایم یخ می زند از انتظار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين سماور جوش است ، پس چرا مي گفتي ديگر آن خاموش است؟ باز لبخند بزن قوري قلبت را ، زودتر بند بزن توي آن، مهرباني دم کن بعد بگذار که آرام آرام چاي تو دم بکشد.