بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نفهمیدم فراموش کردن درد داشت یا فراموش شدن به هر حال دارم فراموش میکنم فراموش شدنم را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وجودم به تو مدیون و دلم مامن توست آرزویم نظری روی تو و دیدن توست من اگر دور ز تو هستم و دلتنگ شدم با صدای خوش تو غرق در آهنگ شدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گفتن و شنیدن جمله “دوستت دارم” چه هست ؟ که کسی که میگویـد عاشق تر میشود و کسی که میشنود بی تفاوت تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبسم توتجسم تمام خوبيهاست،به تبسمت سوگندهميشه شادبودنت ارزوى ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخـت تـریـن کـار دنـیـا ؛ بـی مـحـلــی کـردن ، بـه کسـیـه کـه : با تـمـام وجــود دوسـتش داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقویم دل من نسبتی با تقویم های جهان ندارد.میان برگ ریزان خزان وسط چله زمستان هم می بینی در دلم نوشته اند بهار آن لحظه لحظه ایست که تو میخندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین درد دنیا اینه که عاشق یکی بشی یه عشق پاک از آب دربیاد و به زور و اجبار از همدیگه جداتون کنن:((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر خواستمت كه نخواستنت را نديدم ،تو آنقدر نخواستي كه هيچ چيز از من را نديدي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت را به من بسپار كه چشمانم براي توست" قدم آهسته تر بردار كه قلبم زير پاي توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تومهرباني... مهربانتر از تمام آوازهايي كه هنگام دلتنگي هايم ميخوانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حس ارزشمندیه اینکه بدونی یکی تو دنیا اینقد دوستت داره که فقط خدا میدونه چقد دوست داره،حتی بشر گنجایش درک این دوس داشتنو نداره... ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری چیزا هست که فقط تو داری مثل : دستای گرم چشمان زیبا صدای خوش لبهای شیرین قلبی اکنده از مهر و دوستی صمیمیتر از عشق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤❤❤دیگه دست خودم نیست اختیارم،تو را من بی اراده دوست دارم❤❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بودنت میمانم و برای دیدنت میمیرم باش تا بمانم و بمان تا نمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رو سرتاسر لذت میابم وقتی میبینم یکی هست که بهم احساس ارامش میده! ❤❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف میزنی اما تلخ...محبت میکنی ولی سرد...چه اجباری است دوست داشتن من!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نفهمیدم فراموش کردن درد داشت یا فراموش شدن به هر حال دارم فراموش میکنم فراموش شدنم را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وجودم به تو مدیون و دلم مامن توست آرزویم نظری روی تو و دیدن توست من اگر دور ز تو هستم و دلتنگ شدم با صدای خوش تو غرق در آهنگ شدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گفتن و شنیدن جمله “دوستت دارم” چه هست ؟ که کسی که میگویـد عاشق تر میشود و کسی که میشنود بی تفاوت تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبسم توتجسم تمام خوبيهاست،به تبسمت سوگندهميشه شادبودنت ارزوى ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخـت تـریـن کـار دنـیـا ؛ بـی مـحـلــی کـردن ، بـه کسـیـه کـه : با تـمـام وجــود دوسـتش داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقویم دل من نسبتی با تقویم های جهان ندارد.میان برگ ریزان خزان وسط چله زمستان هم می بینی در دلم نوشته اند بهار آن لحظه لحظه ایست که تو میخندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین درد دنیا اینه که عاشق یکی بشی یه عشق پاک از آب دربیاد و به زور و اجبار از همدیگه جداتون کنن:((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر خواستمت كه نخواستنت را نديدم ،تو آنقدر نخواستي كه هيچ چيز از من را نديدي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت را به من بسپار كه چشمانم براي توست" قدم آهسته تر بردار كه قلبم زير پاي توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تومهرباني... مهربانتر از تمام آوازهايي كه هنگام دلتنگي هايم ميخوانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حس ارزشمندیه اینکه بدونی یکی تو دنیا اینقد دوستت داره که فقط خدا میدونه چقد دوست داره،حتی بشر گنجایش درک این دوس داشتنو نداره... ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری چیزا هست که فقط تو داری مثل : دستای گرم چشمان زیبا صدای خوش لبهای شیرین قلبی اکنده از مهر و دوستی صمیمیتر از عشق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤❤❤دیگه دست خودم نیست اختیارم،تو را من بی اراده دوست دارم❤❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بودنت میمانم و برای دیدنت میمیرم باش تا بمانم و بمان تا نمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رو سرتاسر لذت میابم وقتی میبینم یکی هست که بهم احساس ارامش میده! ❤❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف میزنی اما تلخ...محبت میکنی ولی سرد...چه اجباری است دوست داشتن من!!!