بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز بيشتر و بدتر از اين مغز استخوان آدمو نمي سوزونه که اطرافيانت بهت بگن: اگـه ...دوسـتـت داشـت نـمـيـرفـت :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای من مجازی اش هم غمگین بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنج قارون واسه قارون ما رو چه به مال دنیا گنج من یه تار موته نمیدم به کل دنیا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را در قاب شعرم می گذارم به نام عشق آن را می نگارم تمام حرف من در شعر این بود تو را تا بی نهایت دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمستانی سرد ، با دلی رفته ز دست ، زیر لب می خوانم ، که تو تنها سخن شعر منی ، تو نرو ، دور نشو از بر من ، تو بمان ، تا که نمیرد دل من .  .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز ها رفت ولی یاد تو کمرنگ نگشت سال ها رفت و دل ساده ی من سنگ نگشت ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو شد یادت از صفحه ی این خاطره کمرنگ نگشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شب رویای تو بود و تو نبودی در دل همه آوای تو بود و تو نبودی دل زیر لب آهسته تمنای تو میکرد در حسرت دیدار تو بود و تو نبودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز همه فراموشت کردند من با توأم... اگه همه به تو ظلم کردند من با توأم... ولی اگه همه دوست داشتند ، شرمنده ! من با اونام...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از چشمم افتادی ، میفهمی؟؟؟ صاف از چشمام اوفتادی تو قلبم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(ساده) که باشی زود (حل) میشوی میروند سر وقت (مساله ) بعدی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایـیــــز فصل رسیدن انـارهای سـرخ است … و انار چه دل خونــــی دارد از رسیـدن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عکسی را میسوزانیم و گاهی عکسی ما را میسوزاند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دلدار سپردن کار هر دلدار نيست، من به تو جان ميسپارم، دل که قابلدار نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيز دلم جدائي مکن / جهان کوچکيست ، بي وفائي مکن ببخش عاشقت را و منت گذار / من که گريه کردم ، عاشق آزاري مکن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که گفتم اين بهار افسردني است / من که گفتم اين پرستو مردني است من که گفتم اي دل بي بند و بار / عشق يعني رنج ، يعني انتظار آه عجب کاري به دستم داد دل / هم شکست و هم شکستم داد دل .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آدمی تو زندگیش یه بی معرفت داره که اون بی معرفت دوست داشتنی ترین آدمای روزگاره ! بی معرفت ، به یادتم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز بيشتر و بدتر از اين مغز استخوان آدمو نمي سوزونه که اطرافيانت بهت بگن: اگـه ...دوسـتـت داشـت نـمـيـرفـت :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای من مجازی اش هم غمگین بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنج قارون واسه قارون ما رو چه به مال دنیا گنج من یه تار موته نمیدم به کل دنیا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را در قاب شعرم می گذارم به نام عشق آن را می نگارم تمام حرف من در شعر این بود تو را تا بی نهایت دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمستانی سرد ، با دلی رفته ز دست ، زیر لب می خوانم ، که تو تنها سخن شعر منی ، تو نرو ، دور نشو از بر من ، تو بمان ، تا که نمیرد دل من .  .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز ها رفت ولی یاد تو کمرنگ نگشت سال ها رفت و دل ساده ی من سنگ نگشت ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو شد یادت از صفحه ی این خاطره کمرنگ نگشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شب رویای تو بود و تو نبودی در دل همه آوای تو بود و تو نبودی دل زیر لب آهسته تمنای تو میکرد در حسرت دیدار تو بود و تو نبودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز همه فراموشت کردند من با توأم... اگه همه به تو ظلم کردند من با توأم... ولی اگه همه دوست داشتند ، شرمنده ! من با اونام...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از چشمم افتادی ، میفهمی؟؟؟ صاف از چشمام اوفتادی تو قلبم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(ساده) که باشی زود (حل) میشوی میروند سر وقت (مساله ) بعدی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایـیــــز فصل رسیدن انـارهای سـرخ است … و انار چه دل خونــــی دارد از رسیـدن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عکسی را میسوزانیم و گاهی عکسی ما را میسوزاند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دلدار سپردن کار هر دلدار نيست، من به تو جان ميسپارم، دل که قابلدار نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيز دلم جدائي مکن / جهان کوچکيست ، بي وفائي مکن ببخش عاشقت را و منت گذار / من که گريه کردم ، عاشق آزاري مکن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که گفتم اين بهار افسردني است / من که گفتم اين پرستو مردني است من که گفتم اي دل بي بند و بار / عشق يعني رنج ، يعني انتظار آه عجب کاري به دستم داد دل / هم شکست و هم شکستم داد دل .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آدمی تو زندگیش یه بی معرفت داره که اون بی معرفت دوست داشتنی ترین آدمای روزگاره ! بی معرفت ، به یادتم . . .