بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتی مـی رود و هـمه می گویند دوستت نداشـت و تو نمـی توانی ثابت کنی که هرشـب با عاشقانـه هایش خوابـت می کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زغال برمی‏دارم دورت خط می‏کشم و می‏نویسم این بی‏معرفت تمام دنیای منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب از بالاترین نقطه ی شهر .. توی گرگ و میش گریه میکنم مث ِ اون کسی که سوخته "با یه حرف" همه زندگیش، گریه میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئنم آخرین دیدار نبود .. تو همیــن دنیا تو رو می بینم خبری از تو به دستم می رسه ! من به هر دوبـاره ای خوشبینـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــس از مــن کســی اگــر تــرا ببــوســد، روی لبهــایــت تــاکستــانــی را خــواهــد یــافــت کــه مــن کــاشتــه ام. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی عکستم ندارم که بذارم روبروم / اونقدر نگاش کنم تا بشکنه بغض گلوم… کی اشکاتو پاک میکنه، شبا که غصه داری بهش بگو ذوق نکنه، اونم تنها میذاری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سیگار کشیدن کسى مرد نشد ولى با نامردى، خیلى ها سیگارى شدن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش جای پاییز تو با مــــهر می آمدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت را از من نگیر... بگذار من هم مثل سهراب بگویم... "دلخوشی ها "کم نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را با ط دسته دار مینویسم ♥ طـــــو ♥ با همه فرق داری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشتــــ بياد”خوشتــــ نياد اشكــ غم از چشاتـــ بياد”اون سر دنيا كه برى”اين دل من باهاتـــ مياد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از`°•¸¸•°`اين`°•¸¸•°`فاصله`°•¸¸•°`دور`°•¸¸•°`بازهم`°•¸¸•°`دوستت`°•¸¸•°`دارم`°•¸¸•°`

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زانوهایم رادرآغوش کشیده بودم،وقتی که تو…
براىآغوش دیگرىزانوزده بودی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

1روزقشنگ،1دل خوش،1لب خندون،1تن سالم،آرزوي امروزمن براي فرداي تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بازار بورس خبر داري؟ . . ميگن هر نازتو يه دنيا ميخرن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتى اونی که ميبينه عشقش واسه ديگران "لایک" ميزنه، اما بغض گلوشو قورت ميده و زیر لب میگه "به من چه" !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتی مـی رود و هـمه می گویند دوستت نداشـت و تو نمـی توانی ثابت کنی که هرشـب با عاشقانـه هایش خوابـت می کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زغال برمی‏دارم دورت خط می‏کشم و می‏نویسم این بی‏معرفت تمام دنیای منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب از بالاترین نقطه ی شهر .. توی گرگ و میش گریه میکنم مث ِ اون کسی که سوخته "با یه حرف" همه زندگیش، گریه میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئنم آخرین دیدار نبود .. تو همیــن دنیا تو رو می بینم خبری از تو به دستم می رسه ! من به هر دوبـاره ای خوشبینـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــس از مــن کســی اگــر تــرا ببــوســد، روی لبهــایــت تــاکستــانــی را خــواهــد یــافــت کــه مــن کــاشتــه ام. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی عکستم ندارم که بذارم روبروم / اونقدر نگاش کنم تا بشکنه بغض گلوم… کی اشکاتو پاک میکنه، شبا که غصه داری بهش بگو ذوق نکنه، اونم تنها میذاری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سیگار کشیدن کسى مرد نشد ولى با نامردى، خیلى ها سیگارى شدن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش جای پاییز تو با مــــهر می آمدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت را از من نگیر... بگذار من هم مثل سهراب بگویم... "دلخوشی ها "کم نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را با ط دسته دار مینویسم ♥ طـــــو ♥ با همه فرق داری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشتــــ بياد”خوشتــــ نياد اشكــ غم از چشاتـــ بياد”اون سر دنيا كه برى”اين دل من باهاتـــ مياد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از`°•¸¸•°`اين`°•¸¸•°`فاصله`°•¸¸•°`دور`°•¸¸•°`بازهم`°•¸¸•°`دوستت`°•¸¸•°`دارم`°•¸¸•°`

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زانوهایم رادرآغوش کشیده بودم،وقتی که تو…
براىآغوش دیگرىزانوزده بودی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

1روزقشنگ،1دل خوش،1لب خندون،1تن سالم،آرزوي امروزمن براي فرداي تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بازار بورس خبر داري؟ . . ميگن هر نازتو يه دنيا ميخرن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتى اونی که ميبينه عشقش واسه ديگران "لایک" ميزنه، اما بغض گلوشو قورت ميده و زیر لب میگه "به من چه" !