بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

* در خيال ديگرى ميرفت ومن چه عاشقانه كاسه آب پشتش خالى ميكردم...! *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیا باران! عاشقانه اش نکن! من و او ما نشدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیراهه هم برای خودش راه خوبی است.. عاوقتی... من را ب تو برساند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به بهانه ندیدنت گریست...بگذار بگرید و بداندهر چه خواست همیشه نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین هیسسسسس هیچی نگو فقط بیا بشین کنارم بدجور سردمه گرمای اغوشت رو میخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتي همه عاشقايي كه مثل من با شنيدن جمله "ببخشيد عزيزم" همه بدي هاي عشقشونو فراموش ميكنن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال کلمه ای بودم تابتونم بهت بگم چه قدرمی خوامت خیلی وقت فکر می کنم وچیزی پیدانمی کنم؛!


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدن عکست تمام سهم من است از تو آن راهم جیره بندی کرده ام مبادا توقعش زیاد شود!دل است دیگر... ممکن است فردا خودت را ازمن بخواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با عشق آشنا شدم و چه کسی این چنین آشنا شده است؟هنگامی دستم را دراز کردم که دستی نبود هنگامی لب به زمزمه گشودم که مخاطبی نداشتم و هنگامی تشنه آتش شدم که در برابرم دریا بود و دریا و دریا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیر نباش ، تقصیر خودت بود. دسته کلید علاقه که گم شد، باید عوض کنی قفل تمام آرزو ها را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگها شاید، اما گنجشکها هیچ وقت مفت نبوده اند. قلبشان همیشه میزند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حس قشنگ عاشقي لبريزم/ در بانك دلت منتظر واريزم/ در جيب دلم هرچه محبت دارم/ آن را به حساب قلب تو ميريزم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبا است که ببینیم کسی لبخند می زندو زیباتر اینکه بدانی خودت باعث لبخندش شده ای ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــ ــــق یعنــی اختیــار بـ ـــدی که نابــودت کنــند ، ولــی " اعتمــــ ــــاد " کنی که این کـار را نمــیکنــند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و اینک باران ... بر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیند! و چشمانم را نوازش می دهد... تا شاید از لحظه های دلتنگی ام گذر کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتت فقط جای يک حلقه دارد ... دلت را ... دست به دست ميکنی برای چه ؟؟؟ !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

* در خيال ديگرى ميرفت ومن چه عاشقانه كاسه آب پشتش خالى ميكردم...! *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیا باران! عاشقانه اش نکن! من و او ما نشدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیراهه هم برای خودش راه خوبی است.. عاوقتی... من را ب تو برساند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به بهانه ندیدنت گریست...بگذار بگرید و بداندهر چه خواست همیشه نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین هیسسسسس هیچی نگو فقط بیا بشین کنارم بدجور سردمه گرمای اغوشت رو میخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتي همه عاشقايي كه مثل من با شنيدن جمله "ببخشيد عزيزم" همه بدي هاي عشقشونو فراموش ميكنن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال کلمه ای بودم تابتونم بهت بگم چه قدرمی خوامت خیلی وقت فکر می کنم وچیزی پیدانمی کنم؛!


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدن عکست تمام سهم من است از تو آن راهم جیره بندی کرده ام مبادا توقعش زیاد شود!دل است دیگر... ممکن است فردا خودت را ازمن بخواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با عشق آشنا شدم و چه کسی این چنین آشنا شده است؟هنگامی دستم را دراز کردم که دستی نبود هنگامی لب به زمزمه گشودم که مخاطبی نداشتم و هنگامی تشنه آتش شدم که در برابرم دریا بود و دریا و دریا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیر نباش ، تقصیر خودت بود. دسته کلید علاقه که گم شد، باید عوض کنی قفل تمام آرزو ها را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگها شاید، اما گنجشکها هیچ وقت مفت نبوده اند. قلبشان همیشه میزند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حس قشنگ عاشقي لبريزم/ در بانك دلت منتظر واريزم/ در جيب دلم هرچه محبت دارم/ آن را به حساب قلب تو ميريزم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبا است که ببینیم کسی لبخند می زندو زیباتر اینکه بدانی خودت باعث لبخندش شده ای ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــ ــــق یعنــی اختیــار بـ ـــدی که نابــودت کنــند ، ولــی " اعتمــــ ــــاد " کنی که این کـار را نمــیکنــند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و اینک باران ... بر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیند! و چشمانم را نوازش می دهد... تا شاید از لحظه های دلتنگی ام گذر کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتت فقط جای يک حلقه دارد ... دلت را ... دست به دست ميکنی برای چه ؟؟؟ !!!