بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست گفته بودم تنهایت نمیگذارم تو در تنهایی هایت هم تنها نیستی جایم را تغییر داده ام از کنارت به پشت سرت رفته ام گفته بودم به من تکیه کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرق ميکندمهره سياه باشم ياسفيد چشمانت بااولين حرکت ماتم ميکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بر ميدارمش از تو مينويسد،مانده ام اين "خودنويس" است يا "تونويس"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي پسندم پاييز را که معافم ميکند ازپنهان کردن دردي که درصدايم ميپيچدو اشکي که درنگاهم ميچرخد, آخرهمه مي دانندکه سرماخورده ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوینــــــــــــــــــــــــــــــد : غروب جاییست که زمین و آسمان را می بوسد امشـــــــــــــــــــب برای تو غروب میکنم !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام این بار با همه عاشقا فرق داشته باشم میخوام عاشقت باشم ولی خیلی متفاوت عزیزم من آشغطم  متفاوت متفاوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست دیگر زبان سرخ ، سر سبز را بر باد نمی دهد. حال با زبان سبز ، دل سرخ را آتش می زنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبستگي؛مثل حس برگ به درخته،وقتی از درخت کنده میشه،باز به پاش میفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی اون کسی که همیشه به یادمونه و دوستمون داره ولی حجب و حیاش اجازه ابرازش رو بهش نمیده- کمن ولی هستن-هر کدوممون حداقل یکیشون را میشناسیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که دوستش داری ساده دست نکش شاید دیگه هیچ کس‎ ‎رو مثل اون دوست نداشته باشی.. و از کسی که دوستت داره بی تفاوت عبور نکن چون شاید هیچ وقت هیچ کس تو رو‎ ‎مثل اون دوست نداشته باشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک “هستم” به یک “نترس” به یک “نوازش” به یک “آغوش” به یک “دوستت دارم” خلاصه بگویم به “تو” نیازمندم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تو روح و باطن و وجودت را نمیخواهم من از تو خودت را میخواهم همین که دستت را در دستانم بگذاری میفهمم که تمامت سهم من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که دوستش داری ساده دست نکش شاید دیگه هیچ کسو مثل اون دوست نداشته باشی و از کسی که دوستت داره بی تفاوت عبور نکن چون شاید هیچ وقت هیچ کس تو رومثل اون دوست نداشته باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهره هایت را به باد بده... اینجا دلی هست که برای آرامشت دست به آسمان دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتداد فاصله، از اعتبار عاطفه ها نمی کاهد! همیشه هستی، همین حوالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

1+1=2 چشمم فدای تو 1+4=5 هواسم پیش تو 12+12=24 ساعت به فکر تو هستم 4+3=7روز هفته به یاد تو هستم 50+50=100٪ دوستت دارم عزیزم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست گفته بودم تنهایت نمیگذارم تو در تنهایی هایت هم تنها نیستی جایم را تغییر داده ام از کنارت به پشت سرت رفته ام گفته بودم به من تکیه کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرق ميکندمهره سياه باشم ياسفيد چشمانت بااولين حرکت ماتم ميکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بر ميدارمش از تو مينويسد،مانده ام اين "خودنويس" است يا "تونويس"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي پسندم پاييز را که معافم ميکند ازپنهان کردن دردي که درصدايم ميپيچدو اشکي که درنگاهم ميچرخد, آخرهمه مي دانندکه سرماخورده ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوینــــــــــــــــــــــــــــــد : غروب جاییست که زمین و آسمان را می بوسد امشـــــــــــــــــــب برای تو غروب میکنم !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام این بار با همه عاشقا فرق داشته باشم میخوام عاشقت باشم ولی خیلی متفاوت عزیزم من آشغطم  متفاوت متفاوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست دیگر زبان سرخ ، سر سبز را بر باد نمی دهد. حال با زبان سبز ، دل سرخ را آتش می زنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبستگي؛مثل حس برگ به درخته،وقتی از درخت کنده میشه،باز به پاش میفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی اون کسی که همیشه به یادمونه و دوستمون داره ولی حجب و حیاش اجازه ابرازش رو بهش نمیده- کمن ولی هستن-هر کدوممون حداقل یکیشون را میشناسیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که دوستش داری ساده دست نکش شاید دیگه هیچ کس‎ ‎رو مثل اون دوست نداشته باشی.. و از کسی که دوستت داره بی تفاوت عبور نکن چون شاید هیچ وقت هیچ کس تو رو‎ ‎مثل اون دوست نداشته باشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک “هستم” به یک “نترس” به یک “نوازش” به یک “آغوش” به یک “دوستت دارم” خلاصه بگویم به “تو” نیازمندم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تو روح و باطن و وجودت را نمیخواهم من از تو خودت را میخواهم همین که دستت را در دستانم بگذاری میفهمم که تمامت سهم من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که دوستش داری ساده دست نکش شاید دیگه هیچ کسو مثل اون دوست نداشته باشی و از کسی که دوستت داره بی تفاوت عبور نکن چون شاید هیچ وقت هیچ کس تو رومثل اون دوست نداشته باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهره هایت را به باد بده... اینجا دلی هست که برای آرامشت دست به آسمان دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتداد فاصله، از اعتبار عاطفه ها نمی کاهد! همیشه هستی، همین حوالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

1+1=2 چشمم فدای تو 1+4=5 هواسم پیش تو 12+12=24 ساعت به فکر تو هستم 4+3=7روز هفته به یاد تو هستم 50+50=100٪ دوستت دارم عزیزم