بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمهایت بگو نگاهم نکنند بگو وقتی خیـره ات می شوم سرشان به کار خودشان باشد ! نه که فکر کنی خجالت میکشم ، نه ! حواسم نیست ، عاشقت میشوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم "دلتنگم" نگو تکراریست... شاید روزی نباشم تا تکرارش کنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نه عشقانه و عاقلانه و نه حتی عاجزانه، که عادلانه در قلب منی عدل مگر نه این است که هرچیزی سر جای خودش باشد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رسم بدی است پشت سر هر مسافر را با اشک و آب میشویند بی انصاف ها آب نریزید من به این جا پاها قانعم آب نریزید گفته است بر میگردد اگر این رده پا ها را بشوئید شاید دیگر مرا پیدا نکند آب نریزید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای آدم برفی دنیای ساده ایست اگر برف بیاید هست اگر برف نیاید نیست مثل دنیای من اگر تو باشی هستم اگر نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديشب غزلي سرود عاشق شده بود با دست و دلي كبود عاشق شده بود افتاد شكست زير باران جان داد ادم كه نكشته بود عاشق شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جیگرم با جیگرت دو تا میشه،جیگرتو موش نخوره،جیگرم تنها میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من معجزه نبودم.... تو هم نبودی ولی ما....باید که برای هم اتفاق می افتادیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بن بست زندگی کجاست؟!جایی ک نه حق خواستن داری ونه توان فراموش کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بساط کرده ام تمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام.. بی انصاف چانه نزن حسرت هایم.. به قیمت عمرم تمام شده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي گريه مختصريست،مثل يك فنجان چاي وكنارش عشق است،مثل يك حبه قند،زندگي راباعشق نوش جان بايدكرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه ثابت کرده تنها همدمی که بعد از پایان یه رابطه ی عشقولانه واسه هر کس میمونه هندزفریه..؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت اشتباهی مرا از خاطرت پاک نکنی!! هروقت پاک کن دستت بود بگو تا از روی کاغذت بروم کنار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آدم.. من حوا.. بیا جهانى دیگر آغاز کنیم.. عشق بورز.. دوستم داشته باش.. تازه سیب چیده ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا نگاه می کنی؟تنهــا ندیده ای؟به من نخنـــد…من هم روزگاری عزیــــز دل کسی بودم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آسمان نگاه کن حتی اگر دور باشی مهتاب نگاهمان را به هم گره خواهد زد....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمهایت بگو نگاهم نکنند بگو وقتی خیـره ات می شوم سرشان به کار خودشان باشد ! نه که فکر کنی خجالت میکشم ، نه ! حواسم نیست ، عاشقت میشوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم "دلتنگم" نگو تکراریست... شاید روزی نباشم تا تکرارش کنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نه عشقانه و عاقلانه و نه حتی عاجزانه، که عادلانه در قلب منی عدل مگر نه این است که هرچیزی سر جای خودش باشد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رسم بدی است پشت سر هر مسافر را با اشک و آب میشویند بی انصاف ها آب نریزید من به این جا پاها قانعم آب نریزید گفته است بر میگردد اگر این رده پا ها را بشوئید شاید دیگر مرا پیدا نکند آب نریزید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای آدم برفی دنیای ساده ایست اگر برف بیاید هست اگر برف نیاید نیست مثل دنیای من اگر تو باشی هستم اگر نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديشب غزلي سرود عاشق شده بود با دست و دلي كبود عاشق شده بود افتاد شكست زير باران جان داد ادم كه نكشته بود عاشق شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جیگرم با جیگرت دو تا میشه،جیگرتو موش نخوره،جیگرم تنها میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من معجزه نبودم.... تو هم نبودی ولی ما....باید که برای هم اتفاق می افتادیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بن بست زندگی کجاست؟!جایی ک نه حق خواستن داری ونه توان فراموش کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بساط کرده ام تمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام.. بی انصاف چانه نزن حسرت هایم.. به قیمت عمرم تمام شده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي گريه مختصريست،مثل يك فنجان چاي وكنارش عشق است،مثل يك حبه قند،زندگي راباعشق نوش جان بايدكرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه ثابت کرده تنها همدمی که بعد از پایان یه رابطه ی عشقولانه واسه هر کس میمونه هندزفریه..؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت اشتباهی مرا از خاطرت پاک نکنی!! هروقت پاک کن دستت بود بگو تا از روی کاغذت بروم کنار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آدم.. من حوا.. بیا جهانى دیگر آغاز کنیم.. عشق بورز.. دوستم داشته باش.. تازه سیب چیده ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا نگاه می کنی؟تنهــا ندیده ای؟به من نخنـــد…من هم روزگاری عزیــــز دل کسی بودم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آسمان نگاه کن حتی اگر دور باشی مهتاب نگاهمان را به هم گره خواهد زد....