بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کــــلاس عاشـقی ایـن مسئلـه اثبـاتــــ شـد حـاصـل تفریـق یکـــ از دو بجـز یکــ صفـر نیستـــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گــمانــــم تـــو نیمی از مــنی که إنقدر میخواهـــمت؛ وگرنـــه هر دوِ مــا به یــک اندازه خودخواهــــیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم یا بیدارم ای اومده از خواب آغوشتو وا كن قلب منو در یاب برای خواب من ای بهترین تعبیر با من مدارا كن ای عشق دامنگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقم عاشق عشق کلمه ای که این روز ها فقط با آن جمله می سازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرَش را بکن!!! چه مرگ ِ قشنگی می تواند باشد! تو از کوچه مرا صدا بزنی و من از شدت ِ شوق در و پنجره را با هم قاطی کنم . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر بودن یعنی توی برجک نگهبانی در حسرت شنیدن دوباره نفس هایش سوختن روزهایی که زمان هم انگار توقف کرده.... درکش واسه پسرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كه گفتـــي جان بده تا باشـــدت آرام جــان.... جـــان به غـــم هايش سپردم نيست آرامـــم هنـــوز....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میخندی  عشق کوچیکترین اتفاقی است که می افتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما عاشق چي هستين كه اسمتونا گذاشتن مرغ عشق؟! عاشق دنيا يا عاشق خدا... ولي عاشق هرچي هستين درد وبلاتون بخوره به جون كسايي كه چيزي ازعشق نميفهمن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردم از یار است و درمان نیز هم دل فداي او شد و جان نیز هم  "یگانه و..."!!....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید دیگر هیچوقت حرف نزنم .... اگر امکان در آغوش کشیدنت را داشته باشم . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارد پاییز می رسد ... انار نیستم که برسم به دست های تو !! برگم!! پر از اضطراب افتادن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که یادم کردی تشکر/همین که مرحم دردی تشکر/دراین دنیاکه مردم بی وفایند/همین که باوفاهستی تشکر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدی نعش غرل باخته را جان بدهی؟ جنگل سوخته را وعده باران بدهی؟ هرکجا راه زدم صورت او را دیدم در خودم چاه زدم صورت او را دیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفترم خوشبـــو شده است از بس ؛  نامِ زیبـای " تــو " در آن می رقصد . . . راستی ! تو به اسمَت هم عطر می زدی ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغرورِ من عاشق اون "نگاه هاي" يواشكيتم كه تظاهر ميكنم حواسم پرته تا " تو " هرچه قدر ميخواي نگاهم كني... خب ديگه!!! دوسِت دارم ^__^

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کــــلاس عاشـقی ایـن مسئلـه اثبـاتــــ شـد حـاصـل تفریـق یکـــ از دو بجـز یکــ صفـر نیستـــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گــمانــــم تـــو نیمی از مــنی که إنقدر میخواهـــمت؛ وگرنـــه هر دوِ مــا به یــک اندازه خودخواهــــیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم یا بیدارم ای اومده از خواب آغوشتو وا كن قلب منو در یاب برای خواب من ای بهترین تعبیر با من مدارا كن ای عشق دامنگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقم عاشق عشق کلمه ای که این روز ها فقط با آن جمله می سازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرَش را بکن!!! چه مرگ ِ قشنگی می تواند باشد! تو از کوچه مرا صدا بزنی و من از شدت ِ شوق در و پنجره را با هم قاطی کنم . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر بودن یعنی توی برجک نگهبانی در حسرت شنیدن دوباره نفس هایش سوختن روزهایی که زمان هم انگار توقف کرده.... درکش واسه پسرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كه گفتـــي جان بده تا باشـــدت آرام جــان.... جـــان به غـــم هايش سپردم نيست آرامـــم هنـــوز....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میخندی  عشق کوچیکترین اتفاقی است که می افتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما عاشق چي هستين كه اسمتونا گذاشتن مرغ عشق؟! عاشق دنيا يا عاشق خدا... ولي عاشق هرچي هستين درد وبلاتون بخوره به جون كسايي كه چيزي ازعشق نميفهمن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردم از یار است و درمان نیز هم دل فداي او شد و جان نیز هم  "یگانه و..."!!....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید دیگر هیچوقت حرف نزنم .... اگر امکان در آغوش کشیدنت را داشته باشم . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارد پاییز می رسد ... انار نیستم که برسم به دست های تو !! برگم!! پر از اضطراب افتادن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که یادم کردی تشکر/همین که مرحم دردی تشکر/دراین دنیاکه مردم بی وفایند/همین که باوفاهستی تشکر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدی نعش غرل باخته را جان بدهی؟ جنگل سوخته را وعده باران بدهی؟ هرکجا راه زدم صورت او را دیدم در خودم چاه زدم صورت او را دیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفترم خوشبـــو شده است از بس ؛  نامِ زیبـای " تــو " در آن می رقصد . . . راستی ! تو به اسمَت هم عطر می زدی ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغرورِ من عاشق اون "نگاه هاي" يواشكيتم كه تظاهر ميكنم حواسم پرته تا " تو " هرچه قدر ميخواي نگاهم كني... خب ديگه!!! دوسِت دارم ^__^