بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالش خودم را ترجیح میدهم...شانه هایت مثل بالش های مسافر خانه است! خوب میدانم سرهای زیادی را تکیه گاه بوده!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جادوگری یا پیشگویی میخواهم این روزها چیزی ورای بودن می خواهم معجزه ای در نفس هایم جاری کن من این روزها برای بودن تو را می خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمونه ای شده عاشقا واسه فراموش کردن هم متوسل گذر زمان میشن!!! هه....رو من یکی که اثرش عکسشه.... کیا با من موافقن؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر نفس میکشم تا تمام شود همه نفسهایی که دائم سراغ تورا میگیرند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!!حواسم به همه هست به جز تو پس حق داری حواست به همه باشه جز من.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنی مدت زیادی دنبال یه اس ام اس با معنا بگردی واسه کسی که دوستش داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو میشه دنیا رو داشت از بی کسی ترسی نداشت با این همه دل بستگی مگه میشه دوستت نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادها" فراموش نخواهند شد حتی به اجبارو"دوستیها" ماندنی اند حتی با سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم باید یه \" تو \" داشته باشه که هر وقت از همه چی خسته و ناامید شد بهش بگه مهم اینه که تو هستی بیخیال دنیا ... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکاري ميکنم تو باز کنارم هستي... کنار طپش هاي قلب بي قرارم... جایت امن است... خیالت راحت باشد که فراموش نميشوي ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻃـــﻌﻢ ﺍﻭﻟﻴــﻦ ﻫﻢ ﺁﻏــﻮﺷــﻲ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺣﺘـــﻲ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﻴﺘــﻮﺍﻧﻢ ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﮐﻨﻢ .. ﺯﻣﻴــﻦ ﺑﻪ ﮐﻨــﺎﺭ !..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برايم کـــف زدند در آغوشـم گرفتند تاييد و تشويقـــم کردند که آخر فراموشت کـردم ديگر تا ابد بر لـبانم لبخندی تَصنـعی مهــمان است امـا بيـنِ خودمـان باشد ، هـنوز تنـها دلبــرکم تو هسـتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو چایی بودی و من قند تو قندون تا خودمو فدات میکردم تا تلخی روزگار رو حس نکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار کلمه بر جای خالی ات ریختم اما پر نشد . . . به گمانم از جنس بینهایتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناصحا بیهوده می گویی که دل بردار از او من به فرمان دلم کی دل به فرمان من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن و عاشق بودن باید دو طرفه باشه به این معنی که هر وقت به همدیگه زنگ زدید اولین جمله این باشه(چرا اینقد دیر؟)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالش خودم را ترجیح میدهم...شانه هایت مثل بالش های مسافر خانه است! خوب میدانم سرهای زیادی را تکیه گاه بوده!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جادوگری یا پیشگویی میخواهم این روزها چیزی ورای بودن می خواهم معجزه ای در نفس هایم جاری کن من این روزها برای بودن تو را می خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمونه ای شده عاشقا واسه فراموش کردن هم متوسل گذر زمان میشن!!! هه....رو من یکی که اثرش عکسشه.... کیا با من موافقن؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر نفس میکشم تا تمام شود همه نفسهایی که دائم سراغ تورا میگیرند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!!حواسم به همه هست به جز تو پس حق داری حواست به همه باشه جز من.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنی مدت زیادی دنبال یه اس ام اس با معنا بگردی واسه کسی که دوستش داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو میشه دنیا رو داشت از بی کسی ترسی نداشت با این همه دل بستگی مگه میشه دوستت نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادها" فراموش نخواهند شد حتی به اجبارو"دوستیها" ماندنی اند حتی با سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم باید یه \" تو \" داشته باشه که هر وقت از همه چی خسته و ناامید شد بهش بگه مهم اینه که تو هستی بیخیال دنیا ... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکاري ميکنم تو باز کنارم هستي... کنار طپش هاي قلب بي قرارم... جایت امن است... خیالت راحت باشد که فراموش نميشوي ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻃـــﻌﻢ ﺍﻭﻟﻴــﻦ ﻫﻢ ﺁﻏــﻮﺷــﻲ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺣﺘـــﻲ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﻴﺘــﻮﺍﻧﻢ ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﮐﻨﻢ .. ﺯﻣﻴــﻦ ﺑﻪ ﮐﻨــﺎﺭ !..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برايم کـــف زدند در آغوشـم گرفتند تاييد و تشويقـــم کردند که آخر فراموشت کـردم ديگر تا ابد بر لـبانم لبخندی تَصنـعی مهــمان است امـا بيـنِ خودمـان باشد ، هـنوز تنـها دلبــرکم تو هسـتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو چایی بودی و من قند تو قندون تا خودمو فدات میکردم تا تلخی روزگار رو حس نکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار کلمه بر جای خالی ات ریختم اما پر نشد . . . به گمانم از جنس بینهایتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناصحا بیهوده می گویی که دل بردار از او من به فرمان دلم کی دل به فرمان من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن و عاشق بودن باید دو طرفه باشه به این معنی که هر وقت به همدیگه زنگ زدید اولین جمله این باشه(چرا اینقد دیر؟)