بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما یه دوره ای درکنارت هستن بعد از اون از کنارت به روی اعصابت نقل مکان میکنن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو طوفان زده دشت جنونم صید افتاده به خونم غافل از اندوه درونم بی من از کوچه گذر کردیو رفتی قطره ای اشک درخشید به چشمان سیاهم تا خم کوچه به دنبال تو لغزید نگاهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی واقعا کسی رو دوست داشته باشه بیشتر از این که بهت بگه دوستت دارم میگه: مواظب خودت باش ، پس مواظب خودت باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي من مي تونم برم گوشيه آخرين مدل بخرم ، اما.. به يه گوشي ساده راضي ام، يعني: فقط و فقط زنگ و اس ام اس تو برام مهمه.. اما كيه كه بفهمه.!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه تو وجودم یه جای همیشگی داری،یه جای بزرگ به وسعت یه قلب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به اعجاز دو چشمان تو ایمان دارم به خدا گر تو نباشی بی تو من یک بغل احساس پریشان دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزار باور کنم هستی، بزار برگردم از کابوس / بزار حاشا کنم ماه ی، میون این همه فانوس / بزار فردای دنیامو به دستای تو بسپارم / واسه پروانگی کردن، من این دستارو کم دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق با غرور زیباست ولی اگر عشق را به قیمت فرو ریختن دیوار غرور گدایی کنی...آن وقت است که دیگر عشق نیست صدقه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیست در این سایه کجا میرود وقت که نگذشته کجا میدود راه که این سوست به آن سوست چرا سکه این روست به آن رو چرا ما به خطائیم یا او خطاست ما به غلط یا او نارواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که همه غصه مان عاشقی است پس چه شده سایه ای از عشق در این سایه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نفر با انگشت روی خاک می نوشت:رفیق رفیق. پرسیدند:چه می کنی؟ گفت: چون میسر نیست من را کام او ،عشق بازی میکنم با نام او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا بلبل از این کوچه گذر کن بزن چهچه رفیقان را خبر کن اگر گفتن رفیقان در چه حالن بگو در کنج دل چشم انتظارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درتمام لحظه هایم تکرارمیشوی…. اما…..! تکراری نمیشوی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـتر نمیخواد هوای بارونی.. تو رو میخواد لعنتی.. می فهمـی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر شــب از پُـشـت صـفـحـه ي کـوچـکِ مــوبــایــلـم در آغــــــوش مـي گـیـــــرمــــت . . . و نـمـیـدانـي کـه چـه آرامـــشـي سـت هـــمـیـــن آغــــــوش خـــــیــــــالـي ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی چیزا تا ابد توی ذهنتون حک میشه اولین بوسه.. اولین صبحی که توی آغوش کسی که دوس دارین بیدار میشین.... اولین عشق........ حواستون باشه با کسی بسازینش که بعدا داغون نشین..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما یه دوره ای درکنارت هستن بعد از اون از کنارت به روی اعصابت نقل مکان میکنن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو طوفان زده دشت جنونم صید افتاده به خونم غافل از اندوه درونم بی من از کوچه گذر کردیو رفتی قطره ای اشک درخشید به چشمان سیاهم تا خم کوچه به دنبال تو لغزید نگاهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی واقعا کسی رو دوست داشته باشه بیشتر از این که بهت بگه دوستت دارم میگه: مواظب خودت باش ، پس مواظب خودت باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي من مي تونم برم گوشيه آخرين مدل بخرم ، اما.. به يه گوشي ساده راضي ام، يعني: فقط و فقط زنگ و اس ام اس تو برام مهمه.. اما كيه كه بفهمه.!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه تو وجودم یه جای همیشگی داری،یه جای بزرگ به وسعت یه قلب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به اعجاز دو چشمان تو ایمان دارم به خدا گر تو نباشی بی تو من یک بغل احساس پریشان دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزار باور کنم هستی، بزار برگردم از کابوس / بزار حاشا کنم ماه ی، میون این همه فانوس / بزار فردای دنیامو به دستای تو بسپارم / واسه پروانگی کردن، من این دستارو کم دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق با غرور زیباست ولی اگر عشق را به قیمت فرو ریختن دیوار غرور گدایی کنی...آن وقت است که دیگر عشق نیست صدقه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیست در این سایه کجا میرود وقت که نگذشته کجا میدود راه که این سوست به آن سوست چرا سکه این روست به آن رو چرا ما به خطائیم یا او خطاست ما به غلط یا او نارواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که همه غصه مان عاشقی است پس چه شده سایه ای از عشق در این سایه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نفر با انگشت روی خاک می نوشت:رفیق رفیق. پرسیدند:چه می کنی؟ گفت: چون میسر نیست من را کام او ،عشق بازی میکنم با نام او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا بلبل از این کوچه گذر کن بزن چهچه رفیقان را خبر کن اگر گفتن رفیقان در چه حالن بگو در کنج دل چشم انتظارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درتمام لحظه هایم تکرارمیشوی…. اما…..! تکراری نمیشوی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـتر نمیخواد هوای بارونی.. تو رو میخواد لعنتی.. می فهمـی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر شــب از پُـشـت صـفـحـه ي کـوچـکِ مــوبــایــلـم در آغــــــوش مـي گـیـــــرمــــت . . . و نـمـیـدانـي کـه چـه آرامـــشـي سـت هـــمـیـــن آغــــــوش خـــــیــــــالـي ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی چیزا تا ابد توی ذهنتون حک میشه اولین بوسه.. اولین صبحی که توی آغوش کسی که دوس دارین بیدار میشین.... اولین عشق........ حواستون باشه با کسی بسازینش که بعدا داغون نشین..