بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران باشد.. تو باشی.. یک خیابان بی انتها باشد.. ب دنیا میگویم: خداحافظ!!ا (گروس عبدالملکیان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خود عهد بستم بار دیگر که تو را دیدم گویم از تو دلگیرم اما باز تو را دیدم و گفتم بی تو میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه به دیروزهایى فكر مىكنم كه بودى،و نه به فرداهایى كه شاید بیایى... میخواهم امروز را زندگى كنم ،خواستى باش.... نخواستى نباش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی اگر نبودم تنها آؤزوی ساده ام این است ، زیر لب بگویی *یادش بخیر *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ماندن به معني عاشقي نيست خيلي ها رفتن تا ثابت كنن عاشقن؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست که بی دلیل ترکم کرده ای...نمیدانم دلت ازمن سرد شدیاکه سرت جایی دیگرگرم شد...D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی یعنی چند بار استخاره کنی و بد بیاد. باز بگی استخاره اینطوری نیست اشتباه استخاره می کنم حتما....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"روزگار غریبی" است: در این دیار آشنایی نیست، آدمها از هم دور و همه غمگین اند! در اینجا کسی به یاد دیگری نیست، در هوای این روزگار نفس می گیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

»»»»»=========» این تیر جومونگه بخوره تو قلب اونایی که دوست ندارن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"روزگار غریبی است": در این دیار آشنایی نیست، آدمها از هم دور و همه غمگین اند! در اینجا کسی به یاد دیگری نیست، در هوای این "روزگار" نفس می گیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنگ پاییز رنگ عشقه.ازدوری عشقه گرمش یعنی تابستون و ونزدیک شدن به ادم های سردی مثل زمستون رنگش زرد میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ع ل ا ق ه به پیدا کردن سر چسب می ماند علاقه . از این نوار چسبی های پهن (دیدی?) بالاخره يك چیزی هست بین ما ولی پیدا کردنش ناخن می خواهد وحوصله...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا بیمارم امشب سکوتی خفته در گفتارم امشب غم اشک دلم آهسته می گفت پریشان از فراق یارم امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو ابر که عاشق یکدیگر می شوند... بغض می کنند و یکدیگر را در آغوش می کشند اما نمی دانند این وصال نابودشان می کند برای داشتن بعضی چیز ها ، باید از آن دور بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوری فقط تعبیریست که فاصله ها از ما دارند اما بی خبرند از نزدیکی دلهایمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از دوری تو تموم میشه تحملم/تو دلم داد میزنم خیلی دوست دارم گلم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران باشد.. تو باشی.. یک خیابان بی انتها باشد.. ب دنیا میگویم: خداحافظ!!ا (گروس عبدالملکیان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خود عهد بستم بار دیگر که تو را دیدم گویم از تو دلگیرم اما باز تو را دیدم و گفتم بی تو میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه به دیروزهایى فكر مىكنم كه بودى،و نه به فرداهایى كه شاید بیایى... میخواهم امروز را زندگى كنم ،خواستى باش.... نخواستى نباش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی اگر نبودم تنها آؤزوی ساده ام این است ، زیر لب بگویی *یادش بخیر *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ماندن به معني عاشقي نيست خيلي ها رفتن تا ثابت كنن عاشقن؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست که بی دلیل ترکم کرده ای...نمیدانم دلت ازمن سرد شدیاکه سرت جایی دیگرگرم شد...D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی یعنی چند بار استخاره کنی و بد بیاد. باز بگی استخاره اینطوری نیست اشتباه استخاره می کنم حتما....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"روزگار غریبی" است: در این دیار آشنایی نیست، آدمها از هم دور و همه غمگین اند! در اینجا کسی به یاد دیگری نیست، در هوای این روزگار نفس می گیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

»»»»»=========» این تیر جومونگه بخوره تو قلب اونایی که دوست ندارن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"روزگار غریبی است": در این دیار آشنایی نیست، آدمها از هم دور و همه غمگین اند! در اینجا کسی به یاد دیگری نیست، در هوای این "روزگار" نفس می گیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنگ پاییز رنگ عشقه.ازدوری عشقه گرمش یعنی تابستون و ونزدیک شدن به ادم های سردی مثل زمستون رنگش زرد میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ع ل ا ق ه به پیدا کردن سر چسب می ماند علاقه . از این نوار چسبی های پهن (دیدی?) بالاخره يك چیزی هست بین ما ولی پیدا کردنش ناخن می خواهد وحوصله...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا بیمارم امشب سکوتی خفته در گفتارم امشب غم اشک دلم آهسته می گفت پریشان از فراق یارم امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو ابر که عاشق یکدیگر می شوند... بغض می کنند و یکدیگر را در آغوش می کشند اما نمی دانند این وصال نابودشان می کند برای داشتن بعضی چیز ها ، باید از آن دور بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوری فقط تعبیریست که فاصله ها از ما دارند اما بی خبرند از نزدیکی دلهایمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از دوری تو تموم میشه تحملم/تو دلم داد میزنم خیلی دوست دارم گلم