بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند قهوه ی اسپرسو هستی بوی مدهوش کننده ای داری اما چه کنم ،که تلخی باید به زور شکر بنوشمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را می بندم... نقابت را بردار... بگذار صورتت هوایی بخورد..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دنیا همین یک پنجره برایم کفایت میکند تا ... هزاران هزار بار نیامدنت را به انتظار بنشینم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه را شکستم .... نه برای اینکه تو را به رخ من میکشید ... شکستم تا نه یک بار بلکه هزاران هزار بار ببینمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت را از من نگیر.بگذار من هم مثل سهراب بگویم مهربانی کم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه زدم بي تو دلم وانشد، جز توكسي باب دل ما نشد، هرچه پرستو شدم و پرزدم، همنفسي مثل تو پيدانشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از خیال تو. وقتی می آید .دلم را گرم میکند وچای را سرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باستان شناس میشوم ، چشم هایت نگاهی قیمتی دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین ترین لبخند  اون لبخندیه که  وقتی میخوای بهش اس ام اس بدی یه دفه خودش اس ام اس میده ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید نباشی ... تا بفهمی نبودنت واسه کی مهمه...؟ اونوقته که می فهمی باید همیشه با کی باشی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه شعر دارم و نه اس ام اس رومانتیک و عاشقانه فقط میتونم بگم بزن لایکو به سلامتی عشقت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن مثل بازی با الاکلنگ می مونه
اونی که عاشق تره همیشه خودشو می آره پایین
تا عشقش از بالا بودن لذت ببره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـــرارمـان همــان جـای همیــشـگی...! . . فــقط ایـن بـار تـو هـم بیـا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی پروانه ها هم اشتباه عاشق میشوند...به جای شمع گرد چراغهای بی احساس خیابان می میرند... پس بیا اشتباه عاشق نشویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایت ، تنها بالشی است که وقتی سر بر او دارم ، کابوس نمی بینم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نیست دنیا آنقدر کوچک باشد که آدم های تکراری را روزی هزار بار ببینی و آنقدر بزرگ باشد که نتوانی آن کس را که دلت میخواهد حتی یک بار ببینی !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند قهوه ی اسپرسو هستی بوی مدهوش کننده ای داری اما چه کنم ،که تلخی باید به زور شکر بنوشمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را می بندم... نقابت را بردار... بگذار صورتت هوایی بخورد..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دنیا همین یک پنجره برایم کفایت میکند تا ... هزاران هزار بار نیامدنت را به انتظار بنشینم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه را شکستم .... نه برای اینکه تو را به رخ من میکشید ... شکستم تا نه یک بار بلکه هزاران هزار بار ببینمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت را از من نگیر.بگذار من هم مثل سهراب بگویم مهربانی کم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه زدم بي تو دلم وانشد، جز توكسي باب دل ما نشد، هرچه پرستو شدم و پرزدم، همنفسي مثل تو پيدانشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از خیال تو. وقتی می آید .دلم را گرم میکند وچای را سرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باستان شناس میشوم ، چشم هایت نگاهی قیمتی دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین ترین لبخند  اون لبخندیه که  وقتی میخوای بهش اس ام اس بدی یه دفه خودش اس ام اس میده ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید نباشی ... تا بفهمی نبودنت واسه کی مهمه...؟ اونوقته که می فهمی باید همیشه با کی باشی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه شعر دارم و نه اس ام اس رومانتیک و عاشقانه فقط میتونم بگم بزن لایکو به سلامتی عشقت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن مثل بازی با الاکلنگ می مونه
اونی که عاشق تره همیشه خودشو می آره پایین
تا عشقش از بالا بودن لذت ببره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـــرارمـان همــان جـای همیــشـگی...! . . فــقط ایـن بـار تـو هـم بیـا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی پروانه ها هم اشتباه عاشق میشوند...به جای شمع گرد چراغهای بی احساس خیابان می میرند... پس بیا اشتباه عاشق نشویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایت ، تنها بالشی است که وقتی سر بر او دارم ، کابوس نمی بینم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نیست دنیا آنقدر کوچک باشد که آدم های تکراری را روزی هزار بار ببینی و آنقدر بزرگ باشد که نتوانی آن کس را که دلت میخواهد حتی یک بار ببینی !