بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران رفتم از كوي تو ليكن عقب سر نگران ما گذشتيم وگذشت آنچه تو با ما كردي تو بمان ودگران،واي بحال دگران...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفای شمع را نازم که بعد از سوختن به صد خاکستری در دامن پروانه میریزد نه چو انسان که بعد از رفتن همدم گل عشقش درون دامن بیگانه میریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبرم اندر خیالم خود نمایی میکند در فراقش ای دل من بینوایی میکند او برفت و پشت پا زد بر دل و دنیای من کار دنیا را بین که بهرش بیقراری میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت تصمیم میگیرد که تو در زندگی با چه کسی ملاقات کنی اما تنها قلب توست که می تواند تصمیم بگیرد چه کسی در زندگی تو باقی میماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيدا کــــــــردن کسي که بهت بگه دوسـت دارم سخت نيست... پيدا کــــــــردن کسي که، واقعا بهت ثابت کنه دوست داره سختــه...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نگرانی هایم را میبینی دیگر همه اش از آن توست آخر چه کنم با این دل  عاشقش کردی  حالا هم دل نگران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد که تا هستیم به یاد هم باشیم که موقع رفتن فریاد ها صدایی ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادن اجبارکوه بود، رفتن سرنوشت آب، افتادن تقدیربرگ وصبرپاداش آدمی، پس بی هیچ چشمداشتی حراج محبت کنیم که همه ما خاطره ایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بهادارد…من وتوبودیم ویک دریاعشق،حالامن هستم یک دنیااشک…اری…عشق بهادارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که میشوی همه چیز بی علت میشود،و تمام دنیا علت میشود که عشق را از تو بگیرد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت رانبایددرالفبای شهرغریب جستجوکرد....همین که عزیزت نگاهش را به طرف دیگری کرد....توغریبی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف!!! چه صادقانه توراگل خطاب میکردم وچه ناباورانه باورکردی وبه گلدان دیگری رفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی که نیستی خدا میداند چقدر آب به صورتم پاشیده ام... لعنتی... این کابوس انقدر واقعی ست که از خواب بیدار نمیشوم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن روز که رفته ای، کارت شارژها را سیگار میخرم، و با خیابان ها حرف میزنم! همینطوری پیش یرود... گوشیم را هم باید بفروشم،کفش بخرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود ،دل من تنگ تو بود اس ام اس بهونه بود ،فکر من یاد تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم تمام وجودم از آن تو بود... مشکلت چه بود که با من چنین کردی؟؟؟ گفت:آنقدر خوبی که حالم را بهم میزنی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران رفتم از كوي تو ليكن عقب سر نگران ما گذشتيم وگذشت آنچه تو با ما كردي تو بمان ودگران،واي بحال دگران...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفای شمع را نازم که بعد از سوختن به صد خاکستری در دامن پروانه میریزد نه چو انسان که بعد از رفتن همدم گل عشقش درون دامن بیگانه میریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبرم اندر خیالم خود نمایی میکند در فراقش ای دل من بینوایی میکند او برفت و پشت پا زد بر دل و دنیای من کار دنیا را بین که بهرش بیقراری میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت تصمیم میگیرد که تو در زندگی با چه کسی ملاقات کنی اما تنها قلب توست که می تواند تصمیم بگیرد چه کسی در زندگی تو باقی میماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيدا کــــــــردن کسي که بهت بگه دوسـت دارم سخت نيست... پيدا کــــــــردن کسي که، واقعا بهت ثابت کنه دوست داره سختــه...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نگرانی هایم را میبینی دیگر همه اش از آن توست آخر چه کنم با این دل  عاشقش کردی  حالا هم دل نگران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد که تا هستیم به یاد هم باشیم که موقع رفتن فریاد ها صدایی ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادن اجبارکوه بود، رفتن سرنوشت آب، افتادن تقدیربرگ وصبرپاداش آدمی، پس بی هیچ چشمداشتی حراج محبت کنیم که همه ما خاطره ایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بهادارد…من وتوبودیم ویک دریاعشق،حالامن هستم یک دنیااشک…اری…عشق بهادارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که میشوی همه چیز بی علت میشود،و تمام دنیا علت میشود که عشق را از تو بگیرد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت رانبایددرالفبای شهرغریب جستجوکرد....همین که عزیزت نگاهش را به طرف دیگری کرد....توغریبی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف!!! چه صادقانه توراگل خطاب میکردم وچه ناباورانه باورکردی وبه گلدان دیگری رفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی که نیستی خدا میداند چقدر آب به صورتم پاشیده ام... لعنتی... این کابوس انقدر واقعی ست که از خواب بیدار نمیشوم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن روز که رفته ای، کارت شارژها را سیگار میخرم، و با خیابان ها حرف میزنم! همینطوری پیش یرود... گوشیم را هم باید بفروشم،کفش بخرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود ،دل من تنگ تو بود اس ام اس بهونه بود ،فکر من یاد تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم تمام وجودم از آن تو بود... مشکلت چه بود که با من چنین کردی؟؟؟ گفت:آنقدر خوبی که حالم را بهم میزنی...