بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ، رازیست که ، در میان حنجره ام دق میکند وقتی که نیستی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برروی دریچه ی قلبم نوشتم :ورودممنوع عشق آمدوگفت:من بی سوادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن پا ستون بدنه انسانه ، ولي هيچكس نميدونه ستون زندگي من فقط ” تويي ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه های دنیا تو را از یادم نخواهند برد.من تو را در قلبم دارم نه در دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتتو مشت کن ... . .... مشته؟ ... .. .. حالا محکم بزن تو چشم تا کور شو دوریتو نبینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز ذهنم پُر است از یک مادیان و کره اش ! فردا برایت شعری عاشقانه خواهم نوشت. (حسین پناهی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا آیا کسی سلامی گفته که محکوم سکوت جوابش باشم ؟ آه ! ضرورت های با شکوه انسانی زمان طولانی تر از آن چیزی ست که ساعت به ما نشان میدهد ! استاد حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه گونه چشم بر هم بنهند اسبهای خسته یی که ، اسطبلشان را بر روی گسل ساخته اند ؟ چگونه بخوابم ؟ چه گونه می شود خوابید ؟ چیزهای بزرگ تمام می شوند این کوچکها هستند که میمانند . استاد حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من ای محبوب من با یک من دیگر  که تو او را در خیابانهای سرد شب  با همین چشمان عاشق باز خواهی یافت  گفتگو کن  و به یاد آور مرا در بوسه ی اندوهگین او بر خطوط مهربان زیر چشمانت... (فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شکستن من یه اخم کافیه،نیازی به فریادت نیست... واسه اشک ریختنم سکوت تو کافیه،نیازی به قهر نیست... برای مردنم حرف رفتنت کافیه،نیازی به انجامش نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتی ب گذشته برمیگرده و یاد کارای کرده و نکردش میفته ؛گاها افسوس میخوره ...گاها شاد میشه و گاها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه در حسرت یک پروازند ، من به پرواز نمی اندیشم  به تو می اندیشم تو که زیباتر از انیشه یک پروازی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه ام امشب زتنهایی مرا همراه نیست ، گر در این خلوت بمیرم هیچکس آگاه نیست ، من در این دنیا بجز سایه ندارم همدمی این رفیق نیمه راهم گاه هست و گاه نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم شب شد و من هنوز بی عشق تو از تمام رویا ها دلگیرم امشب در انتظار یک شب بخیر تا صبح بیدار خواهم ماند اما تو چشماهای زیبایت را به رویاها بسپار.... شب بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من ، ور نه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را از کسی پس نگیر ، شاید این تنها چیزیست که او دارد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ، رازیست که ، در میان حنجره ام دق میکند وقتی که نیستی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برروی دریچه ی قلبم نوشتم :ورودممنوع عشق آمدوگفت:من بی سوادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن پا ستون بدنه انسانه ، ولي هيچكس نميدونه ستون زندگي من فقط ” تويي ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه های دنیا تو را از یادم نخواهند برد.من تو را در قلبم دارم نه در دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتتو مشت کن ... . .... مشته؟ ... .. .. حالا محکم بزن تو چشم تا کور شو دوریتو نبینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز ذهنم پُر است از یک مادیان و کره اش ! فردا برایت شعری عاشقانه خواهم نوشت. (حسین پناهی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا آیا کسی سلامی گفته که محکوم سکوت جوابش باشم ؟ آه ! ضرورت های با شکوه انسانی زمان طولانی تر از آن چیزی ست که ساعت به ما نشان میدهد ! استاد حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه گونه چشم بر هم بنهند اسبهای خسته یی که ، اسطبلشان را بر روی گسل ساخته اند ؟ چگونه بخوابم ؟ چه گونه می شود خوابید ؟ چیزهای بزرگ تمام می شوند این کوچکها هستند که میمانند . استاد حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من ای محبوب من با یک من دیگر  که تو او را در خیابانهای سرد شب  با همین چشمان عاشق باز خواهی یافت  گفتگو کن  و به یاد آور مرا در بوسه ی اندوهگین او بر خطوط مهربان زیر چشمانت... (فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شکستن من یه اخم کافیه،نیازی به فریادت نیست... واسه اشک ریختنم سکوت تو کافیه،نیازی به قهر نیست... برای مردنم حرف رفتنت کافیه،نیازی به انجامش نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتی ب گذشته برمیگرده و یاد کارای کرده و نکردش میفته ؛گاها افسوس میخوره ...گاها شاد میشه و گاها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه در حسرت یک پروازند ، من به پرواز نمی اندیشم  به تو می اندیشم تو که زیباتر از انیشه یک پروازی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه ام امشب زتنهایی مرا همراه نیست ، گر در این خلوت بمیرم هیچکس آگاه نیست ، من در این دنیا بجز سایه ندارم همدمی این رفیق نیمه راهم گاه هست و گاه نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم شب شد و من هنوز بی عشق تو از تمام رویا ها دلگیرم امشب در انتظار یک شب بخیر تا صبح بیدار خواهم ماند اما تو چشماهای زیبایت را به رویاها بسپار.... شب بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من ، ور نه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را از کسی پس نگیر ، شاید این تنها چیزیست که او دارد.