بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها گذشت و من امروز هنوز به هوای حرف هایت منتظر بودم... همان حرف هایی که سوار بر باد به گوشم رسید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طریق عشق بازی امن و آسایش بلاست ریش باد آن دل که با درد عشق خواهد مرهمی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فکرنوازش دستهای منی بی آنکه بدانی این دلم است که تنها مانده دستهایم دوتایند گل من ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا هیچ کس گرسنه نیست همه روزی چند بار گول میخورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مهارت مراقبت از آنچه به ما بخشیده ای را در قلبمان بكار:زیرا ما در از دست دادن, استاد شده ایم خوب من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که آمده ای چترت را نبند چون در ایوان ما جز مهر و محبت چیز دیگری نمیبارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هر کاری گریستن است ، حتا خندیدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع اگر یانماسا پروانه دولانماز باشنا/نینسین پروانه عاشقدی شمین گوزیاشنا (شمع اگر نسوزد پروانه دور ان نمی چرخد/پروانه چکار کند که عاشق اشک شمع است)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیز خوردن یک بهانه است تا دستهایی رو که دوست داری محکم بگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکنان دریا پس از مدتی صدای امواج را نمیشنوند چه تلخ است قصه ی عادت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترین کنسرت دنیا صدای نفس نفس زدن تو در آغوشم بود . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند آن بوته ي خاري است كه هرچه بيشتر در كندن آن از زمين تلاش شود، آن خارها بيشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ مي نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه غذايي به عشق و محبت نرسد و بي قوت بماند، يا به خواب مي رود و يا فنا مي شود و يا به علت نقص كمك از مبدأ كمال و فراواني دچار كاستي مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، نقاشي رنگ و روغني است كه طبيعت، آن را تدارك مي‌بيند و ذهن، به آن شاخ و برگ مي‌دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت بی حواس لپتو گاز گرفتی بدون یکی در حسرت بوسیدن لباته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه وقتی اشتباه میکردم میگفت حوصله ات رو ندارم و میرفت ولی هیچ وقت نفهمید وقتی میرفت دلم پشت سرش مثل کاسه آب میریخت و چشمام به راه رفته اش انقدر خیره میشد تا باز سیاهی وجودش رو ببینه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها گذشت و من امروز هنوز به هوای حرف هایت منتظر بودم... همان حرف هایی که سوار بر باد به گوشم رسید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طریق عشق بازی امن و آسایش بلاست ریش باد آن دل که با درد عشق خواهد مرهمی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فکرنوازش دستهای منی بی آنکه بدانی این دلم است که تنها مانده دستهایم دوتایند گل من ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا هیچ کس گرسنه نیست همه روزی چند بار گول میخورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مهارت مراقبت از آنچه به ما بخشیده ای را در قلبمان بكار:زیرا ما در از دست دادن, استاد شده ایم خوب من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که آمده ای چترت را نبند چون در ایوان ما جز مهر و محبت چیز دیگری نمیبارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هر کاری گریستن است ، حتا خندیدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع اگر یانماسا پروانه دولانماز باشنا/نینسین پروانه عاشقدی شمین گوزیاشنا (شمع اگر نسوزد پروانه دور ان نمی چرخد/پروانه چکار کند که عاشق اشک شمع است)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیز خوردن یک بهانه است تا دستهایی رو که دوست داری محکم بگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکنان دریا پس از مدتی صدای امواج را نمیشنوند چه تلخ است قصه ی عادت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترین کنسرت دنیا صدای نفس نفس زدن تو در آغوشم بود . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند آن بوته ي خاري است كه هرچه بيشتر در كندن آن از زمين تلاش شود، آن خارها بيشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ مي نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه غذايي به عشق و محبت نرسد و بي قوت بماند، يا به خواب مي رود و يا فنا مي شود و يا به علت نقص كمك از مبدأ كمال و فراواني دچار كاستي مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، نقاشي رنگ و روغني است كه طبيعت، آن را تدارك مي‌بيند و ذهن، به آن شاخ و برگ مي‌دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت بی حواس لپتو گاز گرفتی بدون یکی در حسرت بوسیدن لباته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه وقتی اشتباه میکردم میگفت حوصله ات رو ندارم و میرفت ولی هیچ وقت نفهمید وقتی میرفت دلم پشت سرش مثل کاسه آب میریخت و چشمام به راه رفته اش انقدر خیره میشد تا باز سیاهی وجودش رو ببینه