بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آروم بشی صدا میشم، نفس بخوای هوا میشم،پناه بخوای خونه میشم، سر بزاری شونه میشم، تو جون بخواه فدات میشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد وقتی داری از تنهای دق میکنی ،دق کنی ولی دل به کسی که دلش گیره نبندی... این دردش از همه دردها بدتره که یه روزی بفهمی کسی که دل به دلش دادی دلش جایی دیگه گیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسی گفتند: دل از عشق برگیـــر / که نیرنگ است و افسون است و جادو است ولی ما دل به او بستیم و دیدیم / که این زهر است امّا نوش دارو است (فریدون مشیری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد در این گرانی ، احساسمان را خرج بی احساسی های کسی نکنیم ، که سرانجامش ورشکستگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید آرام تر میشدم فقط و فقط اگر میفهمیدی شعر هایم به همین راحتی که میخوانی نوشته نشده اند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم ، غصه معنایی ندارد تا تو میخندی برایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پراز" توام" به تهيدستي ام نگاه نكن،مگوكه هيچ نداري،ببين
" تورادارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از خریدن ناز کسانی که با تحریمها سازگارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت چشماتو بستی و فکر کردی دیگه نیستش و اشک اومد تو چشمات , نفست کم شد , قلبت سنگین, بدون که عاشقنه دوسش داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من باشدقبول‏!خداکندهرآنچه تودوست داری همان شود‏!چراکه قلبت آنقدروسیع ومهربان است که مطمئنم ازفردادنیابرای همه بهشت خواهد شدمطمئنم‏‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتنت را تمنامي كنم پس اهسته اهسته قدم بگذار بر روي چشمانم كه مبادا خارمژه گانم تورا برنجاند وتنهايم بگذاري


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانترين شاخه گل ازقشنگترين گلهاي باغ دلم،تقديم به تو كه خيلي گلي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرو تنهام نزار با درد و غم هام / اگه چه دلخوری از خیلی حرفام / به قرآنی که از سایش گذشتم / به مرگ هر دوتامون خیلی تنهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد پای اشکهایم را بگیر ، تا بدانی خانه ی عشق کجاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها پر طرفدارترین بازی در بین آدمها ، بازی با “احساسات” است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نه اجبار میفهمد نه نصیحت.... آنکه لایق دوست داشتن است را دوست دارد....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آروم بشی صدا میشم، نفس بخوای هوا میشم،پناه بخوای خونه میشم، سر بزاری شونه میشم، تو جون بخواه فدات میشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد وقتی داری از تنهای دق میکنی ،دق کنی ولی دل به کسی که دلش گیره نبندی... این دردش از همه دردها بدتره که یه روزی بفهمی کسی که دل به دلش دادی دلش جایی دیگه گیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسی گفتند: دل از عشق برگیـــر / که نیرنگ است و افسون است و جادو است ولی ما دل به او بستیم و دیدیم / که این زهر است امّا نوش دارو است (فریدون مشیری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد در این گرانی ، احساسمان را خرج بی احساسی های کسی نکنیم ، که سرانجامش ورشکستگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید آرام تر میشدم فقط و فقط اگر میفهمیدی شعر هایم به همین راحتی که میخوانی نوشته نشده اند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم ، غصه معنایی ندارد تا تو میخندی برایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پراز" توام" به تهيدستي ام نگاه نكن،مگوكه هيچ نداري،ببين
" تورادارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از خریدن ناز کسانی که با تحریمها سازگارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت چشماتو بستی و فکر کردی دیگه نیستش و اشک اومد تو چشمات , نفست کم شد , قلبت سنگین, بدون که عاشقنه دوسش داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من باشدقبول‏!خداکندهرآنچه تودوست داری همان شود‏!چراکه قلبت آنقدروسیع ومهربان است که مطمئنم ازفردادنیابرای همه بهشت خواهد شدمطمئنم‏‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتنت را تمنامي كنم پس اهسته اهسته قدم بگذار بر روي چشمانم كه مبادا خارمژه گانم تورا برنجاند وتنهايم بگذاري


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانترين شاخه گل ازقشنگترين گلهاي باغ دلم،تقديم به تو كه خيلي گلي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرو تنهام نزار با درد و غم هام / اگه چه دلخوری از خیلی حرفام / به قرآنی که از سایش گذشتم / به مرگ هر دوتامون خیلی تنهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد پای اشکهایم را بگیر ، تا بدانی خانه ی عشق کجاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها پر طرفدارترین بازی در بین آدمها ، بازی با “احساسات” است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نه اجبار میفهمد نه نصیحت.... آنکه لایق دوست داشتن است را دوست دارد....