بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتـــــهاســـــت، دلـــــم شــــروعـــــی تــــازه میخـــــواهـــــد تو بیـــــا ... مـــــرا دوبــــــاره آغــــازکـــــن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگها هميشه زوزه نميكشند گاهي هم می گويند: دوستت دارم و زودتر از آنكه بفهمی بره ای ميدرندخاطراتت را و تو ميمانی با تنی كه بوی گرگ گرفته.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تونبودی دل به دل راهی نداشت /از خیال عشق وآگاهی نداشت /تونباشی تا قیامت بیکسم/ درتمام زندگی دلواپسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی گوشی موبایلم:  که تنها دل خوشیمه  فیلم بازی نمی کنه  هیچ وقت تنهام نمی زاره بهم نارو نمی زنه  پیش کسی دیگه ای به جز من نمی ره از گوشی موبایلم یاد بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من برید و گفتا کار خداس می خواهم بدانم مگر خدایه او هم خدای من نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها كه از دست مشكلات زندگي بي هواس راه ميروي مواظب باش خودت را در دل كسي نيندازي يارهاي امروز فقط همـــزبان ميخواهند نه همـــدرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنس من از اهن وسنگ نیست من دلم تنگ است و یار دلتنگ نیست حال دل از من نمی پرسی چرا حال پرسیدن که دیگر ننگ نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا شقایق هست...خواهر کوچیکش حق نداره ازدواج کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خیابون یه بارون دستهای یخ کرده یه آهنگ کلی فکر ! و پاکت سیگار به ازای تمام شارژهایی که باید برای با “تو” بودن خریده میشد … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم وقتی باران می آید تنم را به قطرات باران می سپارم … می گویند باران رساناست ، شاید دستهای مرا هم به دستهای تو برساند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻴﺎ ﺑﺎﺭاﻥ … ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اﺵ ﻧﻜﻦ ! ﻣﻦ و اﻭ ، ﻣﺎ ﻧﺸﺪﻳﻢ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای من همه جایش بارانی ست ؛ هر چه کمتر بدانی کمتر خیس خواهی شد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق مث کفشه رفاقت مث جاده خیلی سخته وسط جاده بفهمی ک پابرهنه ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مپندار که از عشق تو دل برگیرم/ ترک روی تو کنم دلبر دیگر گیرم/ بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری/ من کفن پاره کنم عشق تو از سر گیرم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگير از قلبم بودنت را... كه قلبم از تپش مي افتد، نگير از من گرمي دستانت را كه وجودم يخ ميزند، اينكه در قلبمي را باور كرده ام كه تو جزئي از وجودمي  تو نيز باور كن اين عشق جاودانه را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها پاهای سست می دانند چه بار سنگینی است وسوسه بوسیدن تو !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتـــــهاســـــت، دلـــــم شــــروعـــــی تــــازه میخـــــواهـــــد تو بیـــــا ... مـــــرا دوبــــــاره آغــــازکـــــن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگها هميشه زوزه نميكشند گاهي هم می گويند: دوستت دارم و زودتر از آنكه بفهمی بره ای ميدرندخاطراتت را و تو ميمانی با تنی كه بوی گرگ گرفته.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تونبودی دل به دل راهی نداشت /از خیال عشق وآگاهی نداشت /تونباشی تا قیامت بیکسم/ درتمام زندگی دلواپسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی گوشی موبایلم:  که تنها دل خوشیمه  فیلم بازی نمی کنه  هیچ وقت تنهام نمی زاره بهم نارو نمی زنه  پیش کسی دیگه ای به جز من نمی ره از گوشی موبایلم یاد بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من برید و گفتا کار خداس می خواهم بدانم مگر خدایه او هم خدای من نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها كه از دست مشكلات زندگي بي هواس راه ميروي مواظب باش خودت را در دل كسي نيندازي يارهاي امروز فقط همـــزبان ميخواهند نه همـــدرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنس من از اهن وسنگ نیست من دلم تنگ است و یار دلتنگ نیست حال دل از من نمی پرسی چرا حال پرسیدن که دیگر ننگ نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا شقایق هست...خواهر کوچیکش حق نداره ازدواج کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خیابون یه بارون دستهای یخ کرده یه آهنگ کلی فکر ! و پاکت سیگار به ازای تمام شارژهایی که باید برای با “تو” بودن خریده میشد … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم وقتی باران می آید تنم را به قطرات باران می سپارم … می گویند باران رساناست ، شاید دستهای مرا هم به دستهای تو برساند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻴﺎ ﺑﺎﺭاﻥ … ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اﺵ ﻧﻜﻦ ! ﻣﻦ و اﻭ ، ﻣﺎ ﻧﺸﺪﻳﻢ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای من همه جایش بارانی ست ؛ هر چه کمتر بدانی کمتر خیس خواهی شد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق مث کفشه رفاقت مث جاده خیلی سخته وسط جاده بفهمی ک پابرهنه ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مپندار که از عشق تو دل برگیرم/ ترک روی تو کنم دلبر دیگر گیرم/ بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری/ من کفن پاره کنم عشق تو از سر گیرم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگير از قلبم بودنت را... كه قلبم از تپش مي افتد، نگير از من گرمي دستانت را كه وجودم يخ ميزند، اينكه در قلبمي را باور كرده ام كه تو جزئي از وجودمي  تو نيز باور كن اين عشق جاودانه را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها پاهای سست می دانند چه بار سنگینی است وسوسه بوسیدن تو !