بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتی اوج چون شاهین،از آن بالا به بی رحمی دل گنجشک کوچک را، به چنگالت دریدی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته عاشق بشی بعد بفهمی طرف دوقلو هست ....سختتر از اون اینه که عاشق یه دوقلو بشی بعد نفهمی کدومشونو دوست داری ...هرکی موافق لایک بزنه..****

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنــــی: اونی که اگه صــــــد دفعه هم ناراحتــــش کنی هربار میـــــــگه این دفعه آخـــــریه که می بخشــــــمت و بازم با اخـــــم میاد توی بغــــــلت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ماهی با سه ثانیه حافظه تُنگ و دریا یکیست ! دست من و شما درد نکند که دل تنگ آدم ها را با یک عمر حافظه توی تُنگ می اندازیم و برای ماهی ها دل می سوزانیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم گنجشکهایی که شبیه هم هستند چطور همدیگر را می شناسند ونمی دانم چند نفر  شبیه من هستند که تو دیگر مرا نمی شناسی.. نامرررد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا زندگی بدون تو انقدر سخت میشه که من احساس میکتم آخره خطه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایـــد تنــــهـــا کســـــی نیستم کـــه دوستــــت دارم امـــــــا.... کــــســـی هستم کـــه  تـــنـــهـــا تـــــــــــو را دوســـت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سيـگـار كشـيـدن كسـی مــَـرد نـشـد ... ولـی بـا نـامـردی خيليا سیگاری شدن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کـاهِ دوستت دارم هاي کشـکي تـو ؛ کـوهـي مستـحـکـم از عشـــق سـاختــه ام ... از تيشــه ي فـرهـــاد هـم کـاري بـر نـمـي آيـد... هرروز دعــاي زلــزلـه مـي خـوانـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفآ خودت زحمت این "بی" را بکش بگذارش جلوی "معرفت"  بچسبانش تنگ نام قشنگت  من دلم نمی آید از این کارها بکنم..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی که الان یک شبم “چند روز” طول می کشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیکنه دختر باشی یا پسر همین که با دل کسی بازی نکنی مــــــــــردی ............................!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی محبت یعنی چی؟  م=من ح=حالا ب=به یاد ت=تو ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من براى تنها نبودن آدمهاى زیادى دوروبرم دارم آن چیزى که ندارم کسى براى باهم بودن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ساده گذشتی نه از من... نه از خودت... از معصومیت عشقمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای احساس تو فقت قلبم مناسب است.........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتی اوج چون شاهین،از آن بالا به بی رحمی دل گنجشک کوچک را، به چنگالت دریدی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته عاشق بشی بعد بفهمی طرف دوقلو هست ....سختتر از اون اینه که عاشق یه دوقلو بشی بعد نفهمی کدومشونو دوست داری ...هرکی موافق لایک بزنه..****

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنــــی: اونی که اگه صــــــد دفعه هم ناراحتــــش کنی هربار میـــــــگه این دفعه آخـــــریه که می بخشــــــمت و بازم با اخـــــم میاد توی بغــــــلت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ماهی با سه ثانیه حافظه تُنگ و دریا یکیست ! دست من و شما درد نکند که دل تنگ آدم ها را با یک عمر حافظه توی تُنگ می اندازیم و برای ماهی ها دل می سوزانیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم گنجشکهایی که شبیه هم هستند چطور همدیگر را می شناسند ونمی دانم چند نفر  شبیه من هستند که تو دیگر مرا نمی شناسی.. نامرررد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا زندگی بدون تو انقدر سخت میشه که من احساس میکتم آخره خطه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایـــد تنــــهـــا کســـــی نیستم کـــه دوستــــت دارم امـــــــا.... کــــســـی هستم کـــه  تـــنـــهـــا تـــــــــــو را دوســـت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سيـگـار كشـيـدن كسـی مــَـرد نـشـد ... ولـی بـا نـامـردی خيليا سیگاری شدن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کـاهِ دوستت دارم هاي کشـکي تـو ؛ کـوهـي مستـحـکـم از عشـــق سـاختــه ام ... از تيشــه ي فـرهـــاد هـم کـاري بـر نـمـي آيـد... هرروز دعــاي زلــزلـه مـي خـوانـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفآ خودت زحمت این "بی" را بکش بگذارش جلوی "معرفت"  بچسبانش تنگ نام قشنگت  من دلم نمی آید از این کارها بکنم..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی که الان یک شبم “چند روز” طول می کشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیکنه دختر باشی یا پسر همین که با دل کسی بازی نکنی مــــــــــردی ............................!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی محبت یعنی چی؟  م=من ح=حالا ب=به یاد ت=تو ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من براى تنها نبودن آدمهاى زیادى دوروبرم دارم آن چیزى که ندارم کسى براى باهم بودن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ساده گذشتی نه از من... نه از خودت... از معصومیت عشقمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای احساس تو فقت قلبم مناسب است.........