بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی ناخواسته به دنیا آمدن ، مخفیانه گریستن، دیوانه وار عشق ورزیدن و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمی پذیرد مردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب تو فكرت بودم كه یه قطره اشك از چشمام جاری شد........ از اشك پرسیدم چرا اومدی؟؟؟ گفت آخه تو چشمات كسی هست كه دیگه اونجا جای من نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت هر قدر هم که دور باشد آرامم میکند و آوایی آمدنت را در گوشم زمزمه . . . چقدر رسیدنت را دوست دارم . . . آغوشم در ازدحامِ سرمای تنهایی تنها برای “تو” هنوز گرم است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حس میکنم جایی در این کرِه ی خاکی تو نفس می کشی و من از همان نفس هایت، نفس میکشم . . . تو باش ! هوایت ! بویت ! برای زِنده ماندنم کافی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من باشگفته بودی، از غرورم، از سکوتم، خسته ایمن شکستم هر دو راگفته بودم،از سکوتت،از غرورت خسته امبه خاموشی مغرورانه اتشکستی تو مرابا تو گفتماز همه تنهایی ام خستگی ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﻮﺵ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﺎﺷﻪ .1 ﺑﺮﻭ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻧﻤﯿﺸﻢ .2 ﻣﺚ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺕ ﺷﻠﻮﻏﻪ .ﺑﺎﯼ .3ﺑﺮﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﺕ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺵ ﺑﺒﯿﻦ ﺍﯾﻨﺎﺭﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺸﺐ ﻧﺎﻣﻮﺳﺎ ﺑﺰﺍﺭ ﺩﻣﻪ ﺩﺭ ﺁﺷﻐﺎﻟﯽ ﺑﺒﺮﻩ ...ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻤﯿﺮ ﺍﻣﺎ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﻋﺸﻖ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻮ |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش تا گوشه ی صحرا بخواب ونهراس.......شیرها خاطرشان هست که آهوی منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا یادی هست من به یاد توأم... مگر آنروز که نه منی هست، نه یادی، نه خیالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل ستاره ،اصلا چرا ستاره؟ تو خورشیدی ، تو نوری ، دوسِت دارم بدجوری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براي لمس نگاهت سخت دلتنگي ميكند!به كدامين بهانه حواسش راپرت كنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هموونم که یک رووز ... میخواستم دریا بشم .. میخواستم بزرگترین ... دریای دنیا بشم ... آرزوو داشتم برم ... تا به دریا برسم ... شبو آتیش بزنم ... تا به فردا برسم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقت شده ام! چیز باارزشی جز قلب کوچکم ندارم تقدیمت کنم  تو این قلب کوچیک یه نفر جامیشه،اونم جایی برای تو آبا معشوقم میشوی در این دنیای بیکسی؟خیلی محتاجتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی کارهایت را بخشیدم جز آن تردید آخر هنگام رفتنت که هنوز مرا به برگشتنت امیدوار نگه داشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم بدانم تو هم دریا را می بینی؟ یاد من میکنی؟ حتی زمانی که در آغوش او  رو به دریا ایستاده ای...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین جاذبه نداره این حس پرواز سیب بود که اونو به سمت زمین کشوند...تلخترین جمله عاشقانه من..خوشت اومد بکوب لایکو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي اشک‌ها هستند، بي‌دليل، بي‌بهانه، يک‌دفعه‌اي، نصف‌ شبي ... عجيب، آدم را آرام مي‌کنند ... مي گويند اين اشک هاي بي بهانه سندشان به نام خـــــداست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی ناخواسته به دنیا آمدن ، مخفیانه گریستن، دیوانه وار عشق ورزیدن و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمی پذیرد مردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب تو فكرت بودم كه یه قطره اشك از چشمام جاری شد........ از اشك پرسیدم چرا اومدی؟؟؟ گفت آخه تو چشمات كسی هست كه دیگه اونجا جای من نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت هر قدر هم که دور باشد آرامم میکند و آوایی آمدنت را در گوشم زمزمه . . . چقدر رسیدنت را دوست دارم . . . آغوشم در ازدحامِ سرمای تنهایی تنها برای “تو” هنوز گرم است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حس میکنم جایی در این کرِه ی خاکی تو نفس می کشی و من از همان نفس هایت، نفس میکشم . . . تو باش ! هوایت ! بویت ! برای زِنده ماندنم کافی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من باشگفته بودی، از غرورم، از سکوتم، خسته ایمن شکستم هر دو راگفته بودم،از سکوتت،از غرورت خسته امبه خاموشی مغرورانه اتشکستی تو مرابا تو گفتماز همه تنهایی ام خستگی ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﻮﺵ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﺎﺷﻪ .1 ﺑﺮﻭ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻧﻤﯿﺸﻢ .2 ﻣﺚ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺕ ﺷﻠﻮﻏﻪ .ﺑﺎﯼ .3ﺑﺮﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﺕ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺵ ﺑﺒﯿﻦ ﺍﯾﻨﺎﺭﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺸﺐ ﻧﺎﻣﻮﺳﺎ ﺑﺰﺍﺭ ﺩﻣﻪ ﺩﺭ ﺁﺷﻐﺎﻟﯽ ﺑﺒﺮﻩ ...ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻤﯿﺮ ﺍﻣﺎ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﻋﺸﻖ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻮ |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش تا گوشه ی صحرا بخواب ونهراس.......شیرها خاطرشان هست که آهوی منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا یادی هست من به یاد توأم... مگر آنروز که نه منی هست، نه یادی، نه خیالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل ستاره ،اصلا چرا ستاره؟ تو خورشیدی ، تو نوری ، دوسِت دارم بدجوری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براي لمس نگاهت سخت دلتنگي ميكند!به كدامين بهانه حواسش راپرت كنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هموونم که یک رووز ... میخواستم دریا بشم .. میخواستم بزرگترین ... دریای دنیا بشم ... آرزوو داشتم برم ... تا به دریا برسم ... شبو آتیش بزنم ... تا به فردا برسم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقت شده ام! چیز باارزشی جز قلب کوچکم ندارم تقدیمت کنم  تو این قلب کوچیک یه نفر جامیشه،اونم جایی برای تو آبا معشوقم میشوی در این دنیای بیکسی؟خیلی محتاجتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی کارهایت را بخشیدم جز آن تردید آخر هنگام رفتنت که هنوز مرا به برگشتنت امیدوار نگه داشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم بدانم تو هم دریا را می بینی؟ یاد من میکنی؟ حتی زمانی که در آغوش او  رو به دریا ایستاده ای...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین جاذبه نداره این حس پرواز سیب بود که اونو به سمت زمین کشوند...تلخترین جمله عاشقانه من..خوشت اومد بکوب لایکو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي اشک‌ها هستند، بي‌دليل، بي‌بهانه، يک‌دفعه‌اي، نصف‌ شبي ... عجيب، آدم را آرام مي‌کنند ... مي گويند اين اشک هاي بي بهانه سندشان به نام خـــــداست...