بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از شمشیرهایی که از پشت و ناجوانمردانه به رویم میبندند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود. جوینده ی عشق بی عدد خواهد بود. فردا که قیامت آشکارا گردد. هرکس که نه عاشق است رد خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم از یاد تو ، شعله به پا خواسته / آتش سرخش ز نور ، قلب من آراسته زردی روی مرا ، نیک تماشا نما / شمع وجود من از دوری تو کاسته . . .(◕‿◕)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تكرار همه چي توي دنيا خسته كننده است،اما تومثل نفسي...تكرارت زندگي منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراق را حجابیست بین باورها!تو در دلی ، فاصله ها یک بهانه اند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــرگــاه صـدای جـدیـدیـی سـلام مـی کنـد تپــش قــلب مــی گیــرم! مــن دیگــر کشـش خــدا حــافظــی نــدارم مـــرا ببخـش کــه جــوابــ ســلامــتــ را نــمی دهـــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش وجود من فقط تو چشمان توئه تو کنار من بمون دلم فقط به این خوشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می دانستم بعد از مرگم اولین اشک از چشمان چه کسی جاری می شود ، و آخرین سیاه پوش که مرا فراموش می سپارد چه کسی خواهد بود تا قبل از مرگم جانم را فدایش کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورت کرده ام ، باورم کن قفسم را شکستم تنهایم مگذار من با تمام بی بالی هایم تا انتهای این دنیا با تو پرواز خواهم کرد فقط به امید روزی که با تو به اوج برسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا می داند که چه کسی به زندگی شما تعلق دارد و چه کسی ندارد . اعتماد کنید و بگذرید . هر که قرار باشد بماند ، همیشه خواهد ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم میان خنده هایت غمی نهفته است هنوز هم در عمق چشمانت کورسوی ناامیدی است. آری هنوز فراموش نکردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلنگر کوچکیست باران ... وقتی فراموش میکنیم آسمان کجاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک پشت صد ها بار توبه می کرد اگر می دانست ، بیرون آمدن از لاک آرزوی مشترکی است بین او و عقاب بالای سرش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی از زندگی چه خواهم من تو باشم،تو،پای تا سر تو زندگی گر هزار باره بود بار دیگر تو،بار دیگر تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عشق زندگی کردن، بزرگترین مبارزه زندگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاصه میگم: دوسش دارم چون زیباترین ترین هدیه زندگیمو بهم داد: یادم داد چطور عاشق باشم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از شمشیرهایی که از پشت و ناجوانمردانه به رویم میبندند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود. جوینده ی عشق بی عدد خواهد بود. فردا که قیامت آشکارا گردد. هرکس که نه عاشق است رد خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم از یاد تو ، شعله به پا خواسته / آتش سرخش ز نور ، قلب من آراسته زردی روی مرا ، نیک تماشا نما / شمع وجود من از دوری تو کاسته . . .(◕‿◕)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تكرار همه چي توي دنيا خسته كننده است،اما تومثل نفسي...تكرارت زندگي منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراق را حجابیست بین باورها!تو در دلی ، فاصله ها یک بهانه اند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــرگــاه صـدای جـدیـدیـی سـلام مـی کنـد تپــش قــلب مــی گیــرم! مــن دیگــر کشـش خــدا حــافظــی نــدارم مـــرا ببخـش کــه جــوابــ ســلامــتــ را نــمی دهـــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش وجود من فقط تو چشمان توئه تو کنار من بمون دلم فقط به این خوشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می دانستم بعد از مرگم اولین اشک از چشمان چه کسی جاری می شود ، و آخرین سیاه پوش که مرا فراموش می سپارد چه کسی خواهد بود تا قبل از مرگم جانم را فدایش کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورت کرده ام ، باورم کن قفسم را شکستم تنهایم مگذار من با تمام بی بالی هایم تا انتهای این دنیا با تو پرواز خواهم کرد فقط به امید روزی که با تو به اوج برسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا می داند که چه کسی به زندگی شما تعلق دارد و چه کسی ندارد . اعتماد کنید و بگذرید . هر که قرار باشد بماند ، همیشه خواهد ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم میان خنده هایت غمی نهفته است هنوز هم در عمق چشمانت کورسوی ناامیدی است. آری هنوز فراموش نکردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلنگر کوچکیست باران ... وقتی فراموش میکنیم آسمان کجاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک پشت صد ها بار توبه می کرد اگر می دانست ، بیرون آمدن از لاک آرزوی مشترکی است بین او و عقاب بالای سرش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی از زندگی چه خواهم من تو باشم،تو،پای تا سر تو زندگی گر هزار باره بود بار دیگر تو،بار دیگر تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عشق زندگی کردن، بزرگترین مبارزه زندگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاصه میگم: دوسش دارم چون زیباترین ترین هدیه زندگیمو بهم داد: یادم داد چطور عاشق باشم!