بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم که می مانی و از قلبم بیرون نمیروی پس لااقل باران را بهانه کن ،  ⚡دارد باران می آید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار بار گفتم اینقدر نگو دوستت دارم اخه دوست داشتن مسیولیت میخواد تو هم ادم بی مسولیتی هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــق يعني... هميشه براي ديدنـــش حسابـــي به خودت برســـي... و در عيـــن حال خيالت راحت باشه هـــرجور باشي بازم اون بيشتـــر از بقيه مـــي پسندتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیرم که تو صاحب اختیاری ای عشق اصلن تو خدای روزگاری ای عشق هی زخم - دوباره زخم - این هم شد کار؟ سرگرمی دیگری نداری ای عشق؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عِشقای بی پایه ، بی ثبات ، کـَشکی دوسِت دارَمای چِرت ، مصنوعی ، مَشقی هیچی جز غُصّه و غَم ، آه و ناله تَـش نیس عشق فقط عشقِ مادر و اون بالایی مَشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یعنی خواستن تو که هرگز داشتن نمیشود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــَـنْ عـــآشــِـقِ چــشــْـمـــــانــَـتــــــــْــ شــُـבمْ! نــَـہ عـَـقــْــلـــــے بــود... نـــَہ בلـــــے...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مردم .... تمام اعضای بدنم را اهدا کنید.. . به جزء قلبم او را وقتی زنده بودم بخشیدم...وقتی مردم .... تمام اعضای بدنم را اهدا کنید.. . به جزء قلبم او را وقتی زنده بودم بخشیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مردم .... تمام اعضای بدنم را اهدا کنید.. . به جزء قلبم او را وقتی زنده بودم بخشیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شعر سراغم را میگیرد گاهی هوای تو ..... فرقی نمیکند اخر ختم میشود به دلتنگی من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی میگوید دیوانگی بد است من عاشقم و دیوانه نمیدانید که چه صفایی دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز آمده است که خود را ببارمت، پاییز لفظ دیگر من "دوست دارمت"، بر باد میدهم همه ی بود خویش را، یعنی تو را به دست خودت میسپارمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی پاییز !  حواست را جمع کن... دور تو و تمام عاشقــــــانه هايت را خط می کشم...  اگر با آمدنت او حتی یک سرفه کند !  همین.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شقايق اينجا من خيلي غريبم... آخه اينجا كسي عاشق نميشه... عذاي عشق غصه ش جنس كوهه... دل ويرونه من از جنس شيشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی جز تو از دردهای درون من آگاه نیست.. کسی جز تو چون تو برای زمانِ بزنگاه نیست.. کجــاست ای یار آغـــوشـــِ تـــو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥تنها پادشاه قلــــــــــــــــــ ـــــــــــــبم کسیه ک ♥  ♥تنها ملکه قلـــــــــــــــــــ ــــــــــــــبش من باشم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم که می مانی و از قلبم بیرون نمیروی پس لااقل باران را بهانه کن ،  ⚡دارد باران می آید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار بار گفتم اینقدر نگو دوستت دارم اخه دوست داشتن مسیولیت میخواد تو هم ادم بی مسولیتی هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــق يعني... هميشه براي ديدنـــش حسابـــي به خودت برســـي... و در عيـــن حال خيالت راحت باشه هـــرجور باشي بازم اون بيشتـــر از بقيه مـــي پسندتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیرم که تو صاحب اختیاری ای عشق اصلن تو خدای روزگاری ای عشق هی زخم - دوباره زخم - این هم شد کار؟ سرگرمی دیگری نداری ای عشق؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عِشقای بی پایه ، بی ثبات ، کـَشکی دوسِت دارَمای چِرت ، مصنوعی ، مَشقی هیچی جز غُصّه و غَم ، آه و ناله تَـش نیس عشق فقط عشقِ مادر و اون بالایی مَشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یعنی خواستن تو که هرگز داشتن نمیشود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــَـنْ عـــآشــِـقِ چــشــْـمـــــانــَـتــــــــْــ شــُـבمْ! نــَـہ عـَـقــْــلـــــے بــود... نـــَہ בلـــــے...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مردم .... تمام اعضای بدنم را اهدا کنید.. . به جزء قلبم او را وقتی زنده بودم بخشیدم...وقتی مردم .... تمام اعضای بدنم را اهدا کنید.. . به جزء قلبم او را وقتی زنده بودم بخشیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مردم .... تمام اعضای بدنم را اهدا کنید.. . به جزء قلبم او را وقتی زنده بودم بخشیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شعر سراغم را میگیرد گاهی هوای تو ..... فرقی نمیکند اخر ختم میشود به دلتنگی من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی میگوید دیوانگی بد است من عاشقم و دیوانه نمیدانید که چه صفایی دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز آمده است که خود را ببارمت، پاییز لفظ دیگر من "دوست دارمت"، بر باد میدهم همه ی بود خویش را، یعنی تو را به دست خودت میسپارمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی پاییز !  حواست را جمع کن... دور تو و تمام عاشقــــــانه هايت را خط می کشم...  اگر با آمدنت او حتی یک سرفه کند !  همین.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شقايق اينجا من خيلي غريبم... آخه اينجا كسي عاشق نميشه... عذاي عشق غصه ش جنس كوهه... دل ويرونه من از جنس شيشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی جز تو از دردهای درون من آگاه نیست.. کسی جز تو چون تو برای زمانِ بزنگاه نیست.. کجــاست ای یار آغـــوشـــِ تـــو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥تنها پادشاه قلــــــــــــــــــ ـــــــــــــبم کسیه ک ♥  ♥تنها ملکه قلـــــــــــــــــــ ــــــــــــــبش من باشم