بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرتو گرفتارم کنی من با گرفتاری خوشم داروی دردم گر تویی در اوج بیماری خوشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چترت را در کنار ایستگاهی در مه فراموش کن... خیس و خسته بیا... نمی خواهد شاعر باشی،باران باش... همین برای هفت پشت روییدن گل کافیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنهاي تنهاست ديگه ازهمه سيره،ولي باهمه درداش براي توميميره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان ِ من بی آنکه به هم بنگرند در گریستن تفاهم دارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماهم مثل من؛ دلتون یه فیـــلم بلنـــد میخواد... یک واقعیت عــاشقـانه... پر از سکانس های با "..." بودن  و یک دکمه تکـــــرار!!!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا را خيلي كوچك ميبينم ك بگم اندازه دنيا دوستت دارم =)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخــت تریـــن کارٍ دنیـــا بی محلـــی کــردن به کســـی است که بـا تمـــامٍ وجـــود دوسش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــاهٍ مــــن نمـــازٍ آیـــات میخــــوانم وقتــــی گــــرفته ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لذتي بالاتر از اينكه "اسمت" قسم راست يك نفر باشد!... چه لذت هايي كه داري و من ندارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ســـایه یٍ مهـــــربانیٍ تو بــرپا شده این جـــوانیٍ مــن باشـــد به فدایٍ یـــک نگاهت عمــــرٍ منُ زندگانــیٍ مـــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دیدن چشمانت  برای لمس دستانت  برای با تو بودن  تا قیامت صبر خواهم کرد  فرقی نمی کند امروز باشد یا در فرداها  یقین در من موج می زند که روزی با تو خواهم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام روزنه های نا امیدی ام که عبور میکنم.... کافیست تنها نام تورا بشنوم.... تمام نا امیدی هایم امید میشود... خــــــــــــــــــــــــدایا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همیشه می روی  همیشه و همیشه وهمیشه . نمی دانم نبودنت را با چه چیز پر کنم ،  تا آن هم مثل رفتنت رنگ همیشگی نگیرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روی برگ زندگی دو خط زرد کشیدم، چشم های عاشق تو رو که گریه کرد میکشم، تو رفتیو بدون تو کسی نگفت با خودش، که من بدون چشم تو چقدر درد میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف هر قدرم در حقت نامردی کرده باشه . . . لامصب نمیشه طعم شیرین خاطراتشو انکار کرد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن هر چی از دوست رسد نیکوست! پس چرا هر چی از تو میرسه خاطره ... نگاه ... لبخند ... یاد ... ویران کننده است ! منو داغون میکنه ....!؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرتو گرفتارم کنی من با گرفتاری خوشم داروی دردم گر تویی در اوج بیماری خوشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چترت را در کنار ایستگاهی در مه فراموش کن... خیس و خسته بیا... نمی خواهد شاعر باشی،باران باش... همین برای هفت پشت روییدن گل کافیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنهاي تنهاست ديگه ازهمه سيره،ولي باهمه درداش براي توميميره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان ِ من بی آنکه به هم بنگرند در گریستن تفاهم دارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماهم مثل من؛ دلتون یه فیـــلم بلنـــد میخواد... یک واقعیت عــاشقـانه... پر از سکانس های با "..." بودن  و یک دکمه تکـــــرار!!!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا را خيلي كوچك ميبينم ك بگم اندازه دنيا دوستت دارم =)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخــت تریـــن کارٍ دنیـــا بی محلـــی کــردن به کســـی است که بـا تمـــامٍ وجـــود دوسش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــاهٍ مــــن نمـــازٍ آیـــات میخــــوانم وقتــــی گــــرفته ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لذتي بالاتر از اينكه "اسمت" قسم راست يك نفر باشد!... چه لذت هايي كه داري و من ندارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ســـایه یٍ مهـــــربانیٍ تو بــرپا شده این جـــوانیٍ مــن باشـــد به فدایٍ یـــک نگاهت عمــــرٍ منُ زندگانــیٍ مـــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دیدن چشمانت  برای لمس دستانت  برای با تو بودن  تا قیامت صبر خواهم کرد  فرقی نمی کند امروز باشد یا در فرداها  یقین در من موج می زند که روزی با تو خواهم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام روزنه های نا امیدی ام که عبور میکنم.... کافیست تنها نام تورا بشنوم.... تمام نا امیدی هایم امید میشود... خــــــــــــــــــــــــدایا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همیشه می روی  همیشه و همیشه وهمیشه . نمی دانم نبودنت را با چه چیز پر کنم ،  تا آن هم مثل رفتنت رنگ همیشگی نگیرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روی برگ زندگی دو خط زرد کشیدم، چشم های عاشق تو رو که گریه کرد میکشم، تو رفتیو بدون تو کسی نگفت با خودش، که من بدون چشم تو چقدر درد میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف هر قدرم در حقت نامردی کرده باشه . . . لامصب نمیشه طعم شیرین خاطراتشو انکار کرد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن هر چی از دوست رسد نیکوست! پس چرا هر چی از تو میرسه خاطره ... نگاه ... لبخند ... یاد ... ویران کننده است ! منو داغون میکنه ....!؟