بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را به هر کسی نسپار این روزها برخی ها از سپرده ات هم بهره میخواهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندوهی برای من نیست چون آنکه مرا دوست دارد اگر هزار دلیل برای رفتن باشد رهایم نخواهد کرد او یک دلیل برای ماندن خواهد یافت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه گویم در جوابت واژه ای نیست لبم خاموش و حرف تازه ای نیست  طپش های دلت آهنگ و ساز است دل پر مهر تو عاشق نواز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﮯ ﻫﺎ ﺭُﻭ ﺑﺎﯾَﺪ ﺍَﺯ ﺗﻮ ﺭُﻭﯾﺎﺕْ ﺑــِڪِﺸﮯ ﺑﯿﺮﻭﻥْ ﻭ ﻣُﺤڪَﻢْ ﺑَﻐَﻠِﺶْ ڪُﻨﮯ، ﺑَﻌﺪ ﺁﺭﻭﻡ ﺩَﺭِ ﮔﻮﺷِﺶ ﺑــِﮕﮯ : ﺁﺧِــﮧ ﺗُﻮ ﭼــِﺮﺍ ﻭﺍﻗِﻌﮯ ﻧﯿﺴﺘﮯ ﻻﻣَّﺼَﺒـْ . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره ها را رشوه میدهم به روزهایم تا از بی تو بودن صدایشان در نیاید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خوب قصه های من دلتنگ شده ام ... حجمش را میخواهی ؟؟؟ خدا را تصور کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز کتاب عشق خریدم  صفحه ی اولش نام تو را نوشته بود صفحه ی آخر... سفید بود... بوی اسک می داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگ شرف دارد به من... وقتی سگ تکه چوبی برایت می آورد بی اعتنایی بکنی می رود و دور می شود من قلبم را برای تو آوردم و بی اعتنایی کردی  اما من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی خیـلی ها بـودم! از آن دست نیافتـنی هایشـان.. ساده اسـیرت شدم که قــدر ندانستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وخ دلِ اونــایــی کِ گــریــه شــون بــی صــداســت رو نــشــکـنیــد . . .  ایــن آدمــا هــیــچــکــسُ نـــدارن کــِ اشــکــاشــونُ پــاک کـــنــه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفتر نقاشی خود خورشید را سیاه کشیدم تا پدر کارگرم زیر نور آفتاب نسوزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بکش دل را ؛ شهامت کن؛ مرا از غصه راحت کن شدم انگشت نمای خلق؛ مرا تو درس عبرت کن  بکن حرف مرا باور؛نیایی از من عاشق تر  نمیترسم من از اغراق؛گذشت آب از سرم دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ . . . ﺑــﺎﯾـﺪ ﺑــﻪ " ﻓــــﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ" ﺧـﻮﺵ ﺁﻣـﺪ ﺑﮕﯿﻢ ! ﺷــﺎﯾـﺪ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﻧــﺪ . . . ﺗــﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ " ﺣـــﻤﺎﻗـﺖ ﻫـﺎﯾــﻤﺎﻥ " ﺭﺍ ، ﺟﺒـــــﺮﺍﻥ ﮐﻨــــﻨﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار که آمدی دستانت را روی قلبم بگذار تا بفهمی این دل با دیدن تو نمی تپد میلـــرزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیوتن اگر جاذبه را درست میفهمید  معشوقه اش ا زدرخت متنفر نبود  و در دفتر خاطراتش نمی نوشت : اشکهمای من هم به زمین افتاد  اما تو سیب را ترجیح دادی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﺸﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ! ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻦ ، ﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻦ ... ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﯿﺴﺘﻦ ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را به هر کسی نسپار این روزها برخی ها از سپرده ات هم بهره میخواهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندوهی برای من نیست چون آنکه مرا دوست دارد اگر هزار دلیل برای رفتن باشد رهایم نخواهد کرد او یک دلیل برای ماندن خواهد یافت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه گویم در جوابت واژه ای نیست لبم خاموش و حرف تازه ای نیست  طپش های دلت آهنگ و ساز است دل پر مهر تو عاشق نواز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﮯ ﻫﺎ ﺭُﻭ ﺑﺎﯾَﺪ ﺍَﺯ ﺗﻮ ﺭُﻭﯾﺎﺕْ ﺑــِڪِﺸﮯ ﺑﯿﺮﻭﻥْ ﻭ ﻣُﺤڪَﻢْ ﺑَﻐَﻠِﺶْ ڪُﻨﮯ، ﺑَﻌﺪ ﺁﺭﻭﻡ ﺩَﺭِ ﮔﻮﺷِﺶ ﺑــِﮕﮯ : ﺁﺧِــﮧ ﺗُﻮ ﭼــِﺮﺍ ﻭﺍﻗِﻌﮯ ﻧﯿﺴﺘﮯ ﻻﻣَّﺼَﺒـْ . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره ها را رشوه میدهم به روزهایم تا از بی تو بودن صدایشان در نیاید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خوب قصه های من دلتنگ شده ام ... حجمش را میخواهی ؟؟؟ خدا را تصور کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز کتاب عشق خریدم  صفحه ی اولش نام تو را نوشته بود صفحه ی آخر... سفید بود... بوی اسک می داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگ شرف دارد به من... وقتی سگ تکه چوبی برایت می آورد بی اعتنایی بکنی می رود و دور می شود من قلبم را برای تو آوردم و بی اعتنایی کردی  اما من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی خیـلی ها بـودم! از آن دست نیافتـنی هایشـان.. ساده اسـیرت شدم که قــدر ندانستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وخ دلِ اونــایــی کِ گــریــه شــون بــی صــداســت رو نــشــکـنیــد . . .  ایــن آدمــا هــیــچــکــسُ نـــدارن کــِ اشــکــاشــونُ پــاک کـــنــه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفتر نقاشی خود خورشید را سیاه کشیدم تا پدر کارگرم زیر نور آفتاب نسوزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بکش دل را ؛ شهامت کن؛ مرا از غصه راحت کن شدم انگشت نمای خلق؛ مرا تو درس عبرت کن  بکن حرف مرا باور؛نیایی از من عاشق تر  نمیترسم من از اغراق؛گذشت آب از سرم دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ . . . ﺑــﺎﯾـﺪ ﺑــﻪ " ﻓــــﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ" ﺧـﻮﺵ ﺁﻣـﺪ ﺑﮕﯿﻢ ! ﺷــﺎﯾـﺪ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﻧــﺪ . . . ﺗــﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ " ﺣـــﻤﺎﻗـﺖ ﻫـﺎﯾــﻤﺎﻥ " ﺭﺍ ، ﺟﺒـــــﺮﺍﻥ ﮐﻨــــﻨﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار که آمدی دستانت را روی قلبم بگذار تا بفهمی این دل با دیدن تو نمی تپد میلـــرزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیوتن اگر جاذبه را درست میفهمید  معشوقه اش ا زدرخت متنفر نبود  و در دفتر خاطراتش نمی نوشت : اشکهمای من هم به زمین افتاد  اما تو سیب را ترجیح دادی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﺸﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ! ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻦ ، ﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻦ ... ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﯿﺴﺘﻦ ...