بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم تعریف کن ..... هرگز فراموش نشدن چه حالی دارد ؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی  نه فرصتی دارم برای فراموش کردنت و نه جراتی برای دوست نداشتنت  مهم نیست  میتوانی مثل همیشه خیال کنی بی عرضه ترین فرد جهانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به کسی که دل ندارد،دل نبند...با اینکار او تورا نه دل بسته،بلکه دلباخته میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیــچ چیز دلنشین تر از این نیست که: مدام نامت را صدا بزنم... با یک علامت سؤال"؟" و "تـــو" با حوصله جواب بدهی... جـــــان دلـــــم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکـــــــــــوت می کنـــــم . . .  نه اینـــــــــــــــکه دردی نیسـت . . . گلویی نمــــــــانده برای فــــــــــریـــــاد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکومین به اعدام را می بخشند چرا محکومین به عاشقی را نمی بخشند و میکشند ببخش مرا که اینگونه عاشقت گشته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتم صبح من زمانی خیر میشود که بیدار شوم و ببینم تو در کنار من هستی بگذار صبح هایم خیر شوند مرا ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یاد تو این ستاره ها رنگی بود این دفتر خاطرات من سنگی بود از درس کلاس عاشقی سهمم باز یک زنگ فقط دوری و دلتنگی بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺍﺯﺵ ﻣﯿﺎﺩ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﻭﻭﻧﯽ ﭼﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺎﺩ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺖ، ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻬﺖ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﻭﺍﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺍﺭﺯﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کار دست است ،  خودم بافتمش ! تارش را از سکوت ، پودش را از تنهایی ،  همین است که "خریدار" ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﭼﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ! ﻧﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﺨﺖ ﻧﻴﺴﺖ ... ! ﻭﻟﻰ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻫﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻴﻢ ، ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺨﺘﻪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرد است كه لبريز حقايق شده است-تلخ است كه با درد موافق شده است-شاعر نشدي وگرنه مي فهميدي-پاييز بهاري است كه عاشق شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادقانه اعتراف ميكنم به خيانت!وقتي نبودي باخيالت بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت گناه باشد یا اشتباه گناه میکنم تو را حتی به اشتباه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا از تو چه پنهان کسی را هم قدِ تو دوست دارم . 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم تعریف کن ..... هرگز فراموش نشدن چه حالی دارد ؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی  نه فرصتی دارم برای فراموش کردنت و نه جراتی برای دوست نداشتنت  مهم نیست  میتوانی مثل همیشه خیال کنی بی عرضه ترین فرد جهانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به کسی که دل ندارد،دل نبند...با اینکار او تورا نه دل بسته،بلکه دلباخته میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیــچ چیز دلنشین تر از این نیست که: مدام نامت را صدا بزنم... با یک علامت سؤال"؟" و "تـــو" با حوصله جواب بدهی... جـــــان دلـــــم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکـــــــــــوت می کنـــــم . . .  نه اینـــــــــــــــکه دردی نیسـت . . . گلویی نمــــــــانده برای فــــــــــریـــــاد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکومین به اعدام را می بخشند چرا محکومین به عاشقی را نمی بخشند و میکشند ببخش مرا که اینگونه عاشقت گشته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتم صبح من زمانی خیر میشود که بیدار شوم و ببینم تو در کنار من هستی بگذار صبح هایم خیر شوند مرا ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یاد تو این ستاره ها رنگی بود این دفتر خاطرات من سنگی بود از درس کلاس عاشقی سهمم باز یک زنگ فقط دوری و دلتنگی بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺍﺯﺵ ﻣﯿﺎﺩ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﻭﻭﻧﯽ ﭼﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺎﺩ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺖ، ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻬﺖ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﻭﺍﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺍﺭﺯﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کار دست است ،  خودم بافتمش ! تارش را از سکوت ، پودش را از تنهایی ،  همین است که "خریدار" ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﭼﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ! ﻧﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﺨﺖ ﻧﻴﺴﺖ ... ! ﻭﻟﻰ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻫﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻴﻢ ، ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺨﺘﻪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرد است كه لبريز حقايق شده است-تلخ است كه با درد موافق شده است-شاعر نشدي وگرنه مي فهميدي-پاييز بهاري است كه عاشق شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادقانه اعتراف ميكنم به خيانت!وقتي نبودي باخيالت بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت گناه باشد یا اشتباه گناه میکنم تو را حتی به اشتباه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا از تو چه پنهان کسی را هم قدِ تو دوست دارم .