بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جیره مختصری است ... مثله یک فنجان چای!! و کنارش عشقی ... مثله یک حبه قند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“شما” گرچه واژه محترمی است ولی ”تو “ شدن لیاقت میخواهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتوحس قشنگی ست که در دل دارم،چه توباشی چه نباشی"نگهش میدارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلاک خانه خود را زمانه برده از یادم سوار زورق تقدیر به این بیراهه افتادم نیفتادم ولی از پا هنوزم خسته می گردم هزاران راه و بیراهه در این قصه گذر کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن… “من” تنهاترین ضمیر دنیاست و “او” خوشبخت ترین ضمیر دنیا چون “تو” را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسی ترین عشقها,سردترین پایان را دارند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه پاکنی ساخته نمیشود که محبت تو را از صفحه دلم پاک کند مگر خاک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه چتر داشتي... نه روزنامه... نه چمدان... عاشقت شدم... از كجا بايد ميفهميدم كه... مسافرى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ابرها گريه ميكنند ولي همه عاشق ستاره ها ميشن.يادت باشه چشمك ستاره ها...ابره رو از يادت نبره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای قلب نیست. صدای پای توست که در سینه ام میدوی. کافیست بایستی،کافیست خسته شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندم گاهی برای حفظ یه دوستی باید آن را به اتمام برسانی ، قبل از آنکه خود رابطه به پایان برسد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل یخ زمستان تو هستم / اسیر ناز چشمان تو هستم / مرا پرپر مکن ای جانم ای دوست / که من مشتاق دیدار تو هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل…خوب است! مثل همین باران بی سوال که هی می بارد… که مثل اتفاقی آرام ، شمرده شمرده می بارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گـــاهی میرنجانمت، ببخش!!! کسوف تقدیــر است... مـــاه من!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیال من بمان ... اما خودت برو ... آن که در رویای من است مرا دوست دار نه تو !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی بلده قلنج گلو بشکنه؟؟؟؟؟؟ بغض دارم ...  نمیشکنه !!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جیره مختصری است ... مثله یک فنجان چای!! و کنارش عشقی ... مثله یک حبه قند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“شما” گرچه واژه محترمی است ولی ”تو “ شدن لیاقت میخواهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتوحس قشنگی ست که در دل دارم،چه توباشی چه نباشی"نگهش میدارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلاک خانه خود را زمانه برده از یادم سوار زورق تقدیر به این بیراهه افتادم نیفتادم ولی از پا هنوزم خسته می گردم هزاران راه و بیراهه در این قصه گذر کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن… “من” تنهاترین ضمیر دنیاست و “او” خوشبخت ترین ضمیر دنیا چون “تو” را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسی ترین عشقها,سردترین پایان را دارند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه پاکنی ساخته نمیشود که محبت تو را از صفحه دلم پاک کند مگر خاک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه چتر داشتي... نه روزنامه... نه چمدان... عاشقت شدم... از كجا بايد ميفهميدم كه... مسافرى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ابرها گريه ميكنند ولي همه عاشق ستاره ها ميشن.يادت باشه چشمك ستاره ها...ابره رو از يادت نبره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای قلب نیست. صدای پای توست که در سینه ام میدوی. کافیست بایستی،کافیست خسته شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندم گاهی برای حفظ یه دوستی باید آن را به اتمام برسانی ، قبل از آنکه خود رابطه به پایان برسد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل یخ زمستان تو هستم / اسیر ناز چشمان تو هستم / مرا پرپر مکن ای جانم ای دوست / که من مشتاق دیدار تو هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل…خوب است! مثل همین باران بی سوال که هی می بارد… که مثل اتفاقی آرام ، شمرده شمرده می بارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گـــاهی میرنجانمت، ببخش!!! کسوف تقدیــر است... مـــاه من!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیال من بمان ... اما خودت برو ... آن که در رویای من است مرا دوست دار نه تو !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی بلده قلنج گلو بشکنه؟؟؟؟؟؟ بغض دارم ...  نمیشکنه !!