بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان ِ مُرغان ِ مُهاجر ... آن که در انتهاست ... شاید ضعیف ترین باشد ... ، شاید امّا ...  دل بسته ترین است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونـ ـے ڪه الان مال شماست ، هلـــاڪ ما بوב.... בر " حد ما نبوב " پاسش בاבیم به شما....مبارڪتوטּ باشـہ !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻮﺍﺷﮑﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻥ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ !!! ...... ﻳﻮﺍﺷﮑﻲ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺷﺒﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ!! ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺷﻲ!! ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻱ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻦ "ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم به هم مي خورد از کلمه هاي “عزيزم” و “عشقم” ؛ من را همان “ببين” صدا کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــق یعنی: تو گوشیت یه سری ای ام اس هست که عمــرا” دلت بیاد پاکشون کنی...! کیا دارن؟ از این عشقـا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا منو دوست داری؟؟! خیلی آروم گفتم: من خیلی وقته غرق شدم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه دلم را خالی می کنم باز هم پر می شود از تو ، چه برکتی دارد دوست داشتنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا گفت مترسک.. وقتی نمی شود به سمتت آمد همین یک پا هم اضافی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها آدما یه کاری میکنن که دیگه نمیتونی دوستشون داشته باشی ، ولی عجیب دلت واسه زمانی که دوستشون داشتی تنگ میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با گفت و گو مشکلتون حل نشد وقتی بحثتون به بن بست رسید فقط بغلش کنید  محکم ، محکم ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت هایی میرسه که نه یادش آرومت میکه نه عکسش فقط باید خودش باشه فقط خودش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین روز هایت را به کسانی هدیه کن که بدترین روز ها در کنارت بودند وهیچ وقت راه رفتن رو بلد نشده باشن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بودنت میمانم وبرای دیدنت میمیرم ،باش تابمانم وبمان تانمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینکه یاد ما هستی دمت گرم،همینکه مرهم دردی دمت گرم،در این دنیا که مردم بی وفایند همین که با وفا هستی دمت گرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد جام اگر آرند یک بار کند مستم یک بار پیام تو صد بار کند مستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاق ابروی تو سرمشق کدام استاد است؟ که خرابات دلم در پی آن آباد است !!! مثله شیرین به دل خیمه زدی ... صد حیف تیشه و کوه ندارم که دلم فرهاد است ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان ِ مُرغان ِ مُهاجر ... آن که در انتهاست ... شاید ضعیف ترین باشد ... ، شاید امّا ...  دل بسته ترین است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونـ ـے ڪه الان مال شماست ، هلـــاڪ ما بوב.... בر " حد ما نبوב " پاسش בاבیم به شما....مبارڪتوטּ باشـہ !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻮﺍﺷﮑﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻥ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ !!! ...... ﻳﻮﺍﺷﮑﻲ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺷﺒﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ!! ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺷﻲ!! ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻱ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻦ "ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم به هم مي خورد از کلمه هاي “عزيزم” و “عشقم” ؛ من را همان “ببين” صدا کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــق یعنی: تو گوشیت یه سری ای ام اس هست که عمــرا” دلت بیاد پاکشون کنی...! کیا دارن؟ از این عشقـا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا منو دوست داری؟؟! خیلی آروم گفتم: من خیلی وقته غرق شدم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه دلم را خالی می کنم باز هم پر می شود از تو ، چه برکتی دارد دوست داشتنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا گفت مترسک.. وقتی نمی شود به سمتت آمد همین یک پا هم اضافی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها آدما یه کاری میکنن که دیگه نمیتونی دوستشون داشته باشی ، ولی عجیب دلت واسه زمانی که دوستشون داشتی تنگ میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با گفت و گو مشکلتون حل نشد وقتی بحثتون به بن بست رسید فقط بغلش کنید  محکم ، محکم ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت هایی میرسه که نه یادش آرومت میکه نه عکسش فقط باید خودش باشه فقط خودش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین روز هایت را به کسانی هدیه کن که بدترین روز ها در کنارت بودند وهیچ وقت راه رفتن رو بلد نشده باشن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بودنت میمانم وبرای دیدنت میمیرم ،باش تابمانم وبمان تانمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینکه یاد ما هستی دمت گرم،همینکه مرهم دردی دمت گرم،در این دنیا که مردم بی وفایند همین که با وفا هستی دمت گرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد جام اگر آرند یک بار کند مستم یک بار پیام تو صد بار کند مستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاق ابروی تو سرمشق کدام استاد است؟ که خرابات دلم در پی آن آباد است !!! مثله شیرین به دل خیمه زدی ... صد حیف تیشه و کوه ندارم که دلم فرهاد است ...