بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب غم انگيزخورشيد را زماني دوست دارم كه بدانم فردايش تو را مي بينم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان در راه است... ولی... نمیدانم چرا دارند این روزها هی بلند تر میشود... بی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو زیر بارانم ، چتر برای چه ؟ خیال که خیس نمی شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تنهـــــایی" نام دیگر پاییــــــــــز است هر چه عمیق تـــــــــر برگریزان خاطره هــــــایت بیشتـــــــــــر …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی ... من عاشق بارون نبودم !!! از وقتی عاشقش شدم که وقتی با تو قدم میزدم معنای خیس شدنش رو فهمیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺮﻣـﺎﯾــــﯽ ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻫﻤﯿﺸـــﻪ ﻭﻟــــﯽ ﺑﯿـﻦ ﺧـﻮﺩﻣــــــﺎﻥ ﺑﻤـﺎﻧـﺪ ﺳـﺮﻣـﺎﯾـــﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮﻡ ﻭﻗــﺘـــــﯽ ﭘــــﺎﯼ ﺁﻏــﻮﺵ ﺗـــﻮ ﺩﺭ ﻣـــﯿـــﺎﻥ ﺑــﺎﺷــﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﮎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻭ ﺩﻭﺍ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﺗﻠﺨﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮﺏ ﺗﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اسمش عشق است نه علاقه، نه حتى عادت! حماقت محض است دلتنگ كسى باشى كه دلش با تو نيست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنی بیست نفر واست سالاد فصل سلطنتی درست میکنند… لب نمیزنی… ولی دووست داری تره ای رو بخوری که “اوون” هیچوقت واست خرد نمیکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زنـــــدگی قهر نــــکـــن،دنــــیـــا منــــت هیـــــچکس را نمی کـــــشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تصاحب نيست توافقه!!؛ هنر اينه كه پرندت جلدت بشه نه اينكه پرهاشو قيچي كني.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوباره امدنش دعا نکن !!!شاید وقتی امد همانی نباشد که رفته بود!!......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل هيچكس نميسوزد براي حال غمناكم مگر سوزد همان شمعي كه ميسوزد سر خاكم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديروز رفته بودم كتاب فروشي كه يكدفعه يه كتاب صورتي رنگ توجهمو جلب كرد.اسمش عشق بود.بازش كردم و ديدم نوشته بخش نخست:صذاقت.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت سرد فاصله ها تنم را ميلرزاند به ياد روزهايي كه بودنت را نفهميدم ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوام نمی آورم سرمای زمستان امسال را... بــایـد کــــوچ کنم به قشـــلاق آغـــوشت!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب غم انگيزخورشيد را زماني دوست دارم كه بدانم فردايش تو را مي بينم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان در راه است... ولی... نمیدانم چرا دارند این روزها هی بلند تر میشود... بی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو زیر بارانم ، چتر برای چه ؟ خیال که خیس نمی شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تنهـــــایی" نام دیگر پاییــــــــــز است هر چه عمیق تـــــــــر برگریزان خاطره هــــــایت بیشتـــــــــــر …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی ... من عاشق بارون نبودم !!! از وقتی عاشقش شدم که وقتی با تو قدم میزدم معنای خیس شدنش رو فهمیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺮﻣـﺎﯾــــﯽ ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻫﻤﯿﺸـــﻪ ﻭﻟــــﯽ ﺑﯿـﻦ ﺧـﻮﺩﻣــــــﺎﻥ ﺑﻤـﺎﻧـﺪ ﺳـﺮﻣـﺎﯾـــﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮﻡ ﻭﻗــﺘـــــﯽ ﭘــــﺎﯼ ﺁﻏــﻮﺵ ﺗـــﻮ ﺩﺭ ﻣـــﯿـــﺎﻥ ﺑــﺎﺷــﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﮎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻭ ﺩﻭﺍ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﺗﻠﺨﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮﺏ ﺗﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اسمش عشق است نه علاقه، نه حتى عادت! حماقت محض است دلتنگ كسى باشى كه دلش با تو نيست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنی بیست نفر واست سالاد فصل سلطنتی درست میکنند… لب نمیزنی… ولی دووست داری تره ای رو بخوری که “اوون” هیچوقت واست خرد نمیکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زنـــــدگی قهر نــــکـــن،دنــــیـــا منــــت هیـــــچکس را نمی کـــــشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تصاحب نيست توافقه!!؛ هنر اينه كه پرندت جلدت بشه نه اينكه پرهاشو قيچي كني.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوباره امدنش دعا نکن !!!شاید وقتی امد همانی نباشد که رفته بود!!......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل هيچكس نميسوزد براي حال غمناكم مگر سوزد همان شمعي كه ميسوزد سر خاكم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديروز رفته بودم كتاب فروشي كه يكدفعه يه كتاب صورتي رنگ توجهمو جلب كرد.اسمش عشق بود.بازش كردم و ديدم نوشته بخش نخست:صذاقت.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت سرد فاصله ها تنم را ميلرزاند به ياد روزهايي كه بودنت را نفهميدم ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوام نمی آورم سرمای زمستان امسال را... بــایـد کــــوچ کنم به قشـــلاق آغـــوشت!!!