بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنـهـایـی راه رفـتـن سـخـت نـیـسـت... ولــــــِی... مـا کـه ایـن هـمـه راهــــو بـا هـم رفـتـیـم .. تــنــهــایــی "بــرگـشـتـنـش" ســـخـــت شــُد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهم شدیم مثل شبکه ۴ هیچکس نگامون نمیکنه.!.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخودی اینهمه ادکلن بر تن خود نزن تن تو بوی گند خیانت میدهد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات باید خدا رو شکر کنی یا اصلا بغلش کنی و ببوسیش که به چیزی که یه روزی میخواستی نرسیدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی هستی که من بدجور بهت وابسته شدم تنها کسی هستی که من از نبودت خسته شدم تنها کسی هستی که من عاشق و دیوونت شدم مثل تو هیچکسیُ من هیچ جای دنیا ندیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از اینکه عاشقم شوی مرا خوب خوب نگاه کن ، مبادا چیزی از قلم بیفتد که بعدها به چشمت بیاید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تجارت ناشیانه ای بود ان همه نازی که من از تو خریدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که از اینجا نمی روم ... تو هم که هیچوقت نمی آیی ! میخواهم بدهم درهای بی دستگیره بسازند برای این خانه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها برای هم سنگ تمام می گذارند اما نه وقتی در میانشان هستی...،نه! آنجا که در میان خاک خوابیدی سنگ تمام را میگذارند و میروند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار تا شیطنت عشق چشمانت را به روی عریانی خویش بگشاید" هرچند انجا هیچ چیز جز درد و رنج نخواهد بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه ام مي کند …! فکر اينکه .. زنده زنده .. نيمي از من را .. از من جدا کنند ! لطفا … تا زنده ام بــــــــــــــــــمان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمي شمارم اين “دوستت دارم” گفتن هاي يک طرفه را! چيزي به من بدهکار نيستي سکوتت را هم دوست دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار آشیانه تو آشیانه میکنم.فضای آشیانه را پر از ترانه می کنم.کسی سوال میکند ، به خاطر چه زنده ای؟من هم برای زندگی تورا بهانه میکنم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــرف میـبـاره..... مـــنو تـنـهــایـیـم قـــدم میـزنـیـم... فـقـط یـه رد پـــــا بجــا مـیـمـونــه.. گــلـــولــه ی تـــوی دســتم آب مــیـــشـــه.. نـیـسـتی کـه سـمـتـت پـــرتـِش کــنـم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرکسی را دوست داری به او بگو. زیرا قلبها معمولا با کلماتی که ناگفته می ماند.  می شکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دل دیدی که رفت زیبای من؟ برد با خود خوابو دنیای من؟ مینای دلم رخت ببستو رفت.. وا حسرتا.. مینای من مینای من 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنـهـایـی راه رفـتـن سـخـت نـیـسـت... ولــــــِی... مـا کـه ایـن هـمـه راهــــو بـا هـم رفـتـیـم .. تــنــهــایــی "بــرگـشـتـنـش" ســـخـــت شــُد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهم شدیم مثل شبکه ۴ هیچکس نگامون نمیکنه.!.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخودی اینهمه ادکلن بر تن خود نزن تن تو بوی گند خیانت میدهد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات باید خدا رو شکر کنی یا اصلا بغلش کنی و ببوسیش که به چیزی که یه روزی میخواستی نرسیدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی هستی که من بدجور بهت وابسته شدم تنها کسی هستی که من از نبودت خسته شدم تنها کسی هستی که من عاشق و دیوونت شدم مثل تو هیچکسیُ من هیچ جای دنیا ندیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از اینکه عاشقم شوی مرا خوب خوب نگاه کن ، مبادا چیزی از قلم بیفتد که بعدها به چشمت بیاید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تجارت ناشیانه ای بود ان همه نازی که من از تو خریدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که از اینجا نمی روم ... تو هم که هیچوقت نمی آیی ! میخواهم بدهم درهای بی دستگیره بسازند برای این خانه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها برای هم سنگ تمام می گذارند اما نه وقتی در میانشان هستی...،نه! آنجا که در میان خاک خوابیدی سنگ تمام را میگذارند و میروند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار تا شیطنت عشق چشمانت را به روی عریانی خویش بگشاید" هرچند انجا هیچ چیز جز درد و رنج نخواهد بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه ام مي کند …! فکر اينکه .. زنده زنده .. نيمي از من را .. از من جدا کنند ! لطفا … تا زنده ام بــــــــــــــــــمان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمي شمارم اين “دوستت دارم” گفتن هاي يک طرفه را! چيزي به من بدهکار نيستي سکوتت را هم دوست دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار آشیانه تو آشیانه میکنم.فضای آشیانه را پر از ترانه می کنم.کسی سوال میکند ، به خاطر چه زنده ای؟من هم برای زندگی تورا بهانه میکنم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــرف میـبـاره..... مـــنو تـنـهــایـیـم قـــدم میـزنـیـم... فـقـط یـه رد پـــــا بجــا مـیـمـونــه.. گــلـــولــه ی تـــوی دســتم آب مــیـــشـــه.. نـیـسـتی کـه سـمـتـت پـــرتـِش کــنـم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرکسی را دوست داری به او بگو. زیرا قلبها معمولا با کلماتی که ناگفته می ماند.  می شکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دل دیدی که رفت زیبای من؟ برد با خود خوابو دنیای من؟ مینای دلم رخت ببستو رفت.. وا حسرتا.. مینای من مینای من