بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بِده همیشه هَمــــیشه هَمینقَد عاشقَم بِــــمونی +مَــــنو بِبَخش اَما نِمیتونَم هَمچین قولی بِدَم......  چی شُد چِرا ماتِت بُرد؟خـُب دیــــــوونه مَن هَر روز بیشتَر عاشقِت میشَم..."(((:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقم، عاشق گرمی لبهایت ،سردی دست هایت طعم شیرین لبخندهایت و تلخی اخمهایت خلاصه بگویم ای دوست به معنای واقعی عاشق کل وجودت شده ام 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﺑـــﻬـــــــــــــــﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ ﻭ ﺗــــــــــــــﻮ ﺩﻫﺎﻧـــــﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑـــــــــــــﻮﺳــــــــﻪ ﺑﺒﻨﺪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هایی هست که هیچ بودنی  جبرانش نمی کند کسانی هستند  که هرگز تکرار نمیشوند  و تو همانی هستی که  هیچکس جای خالیت را پر نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا بفرما به سرایم یا بفرما به سرآیم غرضم وصل تو باشد چه تو ایی چه من ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است..  برای کسی که...  نمیشود.. !!  او را خواست ..  نمیشود ..!!  او را داشت ..  فقط میشود... !!!!!  سخت برای او..  دلتنگ شد.... و درحسرت آغوشش سوخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب . . . . همان حس غریبیست که وقتی به لب های تو لبخند نباشد دارم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو با من پرواز نکنی من هم اسیر زمین خواهم بود درست عین کلاغی که در بازی کلاغ پر هم حق پریدن ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه مـن مـی گـفـت کـم حـرف مـیـزنـی بـاور کـنـیـد هـر کـسـی چـشـمـانـش را مـی دیـد الـفـبـا یـادش مـی رفـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دستایی که دارن طناب دارمو می بافن چقدر شبیه اون دستایی است که روزی منو تو اغوش می گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی می کنم! لـــــج می کنم! بد اخلاق می شوم! دست خودم نیست… ساعت و زمان هم ندارد! اون كـــــــه نباشه… زندگی به کام من تلخ است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله شاید نگاه ها را از هم دور کند ولی قدرت ندارد یاد ها زا از هم جدا کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمـــام غــرورم نــذر ِ آمــدنت ! تو فقــط یک ” جــانم “ سوغـات آور بـرای احســاسم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــَـــــــن  کاری به دنیا و قانونــاش نــدارم...  چشمای عشقــــــم خودش یه دنیاست  قانونش هم اینه مالـــه من باشــه...ღ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خنده هات خنـــــدیدم با گریَـت گریـه کردم منی که کلِ دُنیــا میگفت یه آدمِ سَـردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم خواست خواستیم نخواستند و نرسیدیم همین

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بِده همیشه هَمــــیشه هَمینقَد عاشقَم بِــــمونی +مَــــنو بِبَخش اَما نِمیتونَم هَمچین قولی بِدَم......  چی شُد چِرا ماتِت بُرد؟خـُب دیــــــوونه مَن هَر روز بیشتَر عاشقِت میشَم..."(((:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقم، عاشق گرمی لبهایت ،سردی دست هایت طعم شیرین لبخندهایت و تلخی اخمهایت خلاصه بگویم ای دوست به معنای واقعی عاشق کل وجودت شده ام 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﺑـــﻬـــــــــــــــﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ ﻭ ﺗــــــــــــــﻮ ﺩﻫﺎﻧـــــﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑـــــــــــــﻮﺳــــــــﻪ ﺑﺒﻨﺪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هایی هست که هیچ بودنی  جبرانش نمی کند کسانی هستند  که هرگز تکرار نمیشوند  و تو همانی هستی که  هیچکس جای خالیت را پر نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا بفرما به سرایم یا بفرما به سرآیم غرضم وصل تو باشد چه تو ایی چه من ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است..  برای کسی که...  نمیشود.. !!  او را خواست ..  نمیشود ..!!  او را داشت ..  فقط میشود... !!!!!  سخت برای او..  دلتنگ شد.... و درحسرت آغوشش سوخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب . . . . همان حس غریبیست که وقتی به لب های تو لبخند نباشد دارم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو با من پرواز نکنی من هم اسیر زمین خواهم بود درست عین کلاغی که در بازی کلاغ پر هم حق پریدن ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه مـن مـی گـفـت کـم حـرف مـیـزنـی بـاور کـنـیـد هـر کـسـی چـشـمـانـش را مـی دیـد الـفـبـا یـادش مـی رفـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دستایی که دارن طناب دارمو می بافن چقدر شبیه اون دستایی است که روزی منو تو اغوش می گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی می کنم! لـــــج می کنم! بد اخلاق می شوم! دست خودم نیست… ساعت و زمان هم ندارد! اون كـــــــه نباشه… زندگی به کام من تلخ است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله شاید نگاه ها را از هم دور کند ولی قدرت ندارد یاد ها زا از هم جدا کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمـــام غــرورم نــذر ِ آمــدنت ! تو فقــط یک ” جــانم “ سوغـات آور بـرای احســاسم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــَـــــــن  کاری به دنیا و قانونــاش نــدارم...  چشمای عشقــــــم خودش یه دنیاست  قانونش هم اینه مالـــه من باشــه...ღ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خنده هات خنـــــدیدم با گریَـت گریـه کردم منی که کلِ دُنیــا میگفت یه آدمِ سَـردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم خواست خواستیم نخواستند و نرسیدیم همین