بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدر چای که ننوشیدم در کافه‌ هایی که با تو نرفتم و چه نیمکت‌ها که مرا کنار تو ندیده فراموش کردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشه ،قلبمو شکستی،یادت باشه داغونم کردی باشه این بارو بخشیدمت ولی دفعه ی بعدی کاری نکن که دلمو اوراقی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه زخمِ کهنه بند می‌آید، نه برفِ پشت پنجره، نه خاطرات تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نفر ازم پرسید : میشناسیش...؟؟! هزارتا خاطره ت اومد جلوی چشمم ، اما فقط یه لبخند تلخ زدم و گفتم : میشناختمش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغـــوش خودم هستـــم! مـــن خودم را در آغوش گرفتـــه ام…! نه چنـــدان با لطافتــــ نه چنـــدان با محبتــــ… امـــا وفـــادار….وفـــادار….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــاش تــوی ایــن جــاده یه تابلــو نصــب میکــردن واســه دلخــوشــیم…!! “” تــــــــو “” دو کیــــلومــــتر…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخ است… یاد آوری سرآغاز عشقی که گمان می رفت ، جاودانه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس جانم!!! ظرفیت باور من به اندازه ی همه ی دنیاست! تو دروغت را بگو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب که میتابد،پرنده که میخواند و نسیم که می وزد،با خودم میگویم حتما حال تو خوب است که جهان این همه زیباست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای عشق من  یادته روزی گفتی دوس داشتن رو از نگاه میشه فهمید ؟ پس چرا هر روزبجای نگاه کردن به چشمانم ازم هزار تا آزمون میگیری ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی نه عاشق بود نه دلباخته یه عقاب بود و بس و مرا طعمه خود کرد و من میپنداشتم عقاب تنها در آسمان هاست نه در زمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها عاشق ها هم تو دوست داشتنشون صرفه جویی میکنن . من نمیدونم قبضشون زیاد اومده یا قبلا جریمه شدنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلت با من نیست ، بودنت مشکلی را حل نمی کند . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بهترین دوست کیه اونی که اولین قطره ی اشکتو میبینه دومیشو پاک میکنه و سومی رو تبدیل به خنده می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو به جهنم.....چون فقط تویی که میتونی بهشتش کنی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسوزد خانه ی لیلی و مجنون که رسم عاشقی در عالم انداخت . اگر لیلی به مجنون داده میشد دل هیچ عاشقی رسوا نمیشد....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدر چای که ننوشیدم در کافه‌ هایی که با تو نرفتم و چه نیمکت‌ها که مرا کنار تو ندیده فراموش کردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشه ،قلبمو شکستی،یادت باشه داغونم کردی باشه این بارو بخشیدمت ولی دفعه ی بعدی کاری نکن که دلمو اوراقی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه زخمِ کهنه بند می‌آید، نه برفِ پشت پنجره، نه خاطرات تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نفر ازم پرسید : میشناسیش...؟؟! هزارتا خاطره ت اومد جلوی چشمم ، اما فقط یه لبخند تلخ زدم و گفتم : میشناختمش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغـــوش خودم هستـــم! مـــن خودم را در آغوش گرفتـــه ام…! نه چنـــدان با لطافتــــ نه چنـــدان با محبتــــ… امـــا وفـــادار….وفـــادار….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــاش تــوی ایــن جــاده یه تابلــو نصــب میکــردن واســه دلخــوشــیم…!! “” تــــــــو “” دو کیــــلومــــتر…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخ است… یاد آوری سرآغاز عشقی که گمان می رفت ، جاودانه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس جانم!!! ظرفیت باور من به اندازه ی همه ی دنیاست! تو دروغت را بگو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب که میتابد،پرنده که میخواند و نسیم که می وزد،با خودم میگویم حتما حال تو خوب است که جهان این همه زیباست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای عشق من  یادته روزی گفتی دوس داشتن رو از نگاه میشه فهمید ؟ پس چرا هر روزبجای نگاه کردن به چشمانم ازم هزار تا آزمون میگیری ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی نه عاشق بود نه دلباخته یه عقاب بود و بس و مرا طعمه خود کرد و من میپنداشتم عقاب تنها در آسمان هاست نه در زمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها عاشق ها هم تو دوست داشتنشون صرفه جویی میکنن . من نمیدونم قبضشون زیاد اومده یا قبلا جریمه شدنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلت با من نیست ، بودنت مشکلی را حل نمی کند . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بهترین دوست کیه اونی که اولین قطره ی اشکتو میبینه دومیشو پاک میکنه و سومی رو تبدیل به خنده می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو به جهنم.....چون فقط تویی که میتونی بهشتش کنی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسوزد خانه ی لیلی و مجنون که رسم عاشقی در عالم انداخت . اگر لیلی به مجنون داده میشد دل هیچ عاشقی رسوا نمیشد....