بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیچک میشوم دور آغوشت، ریشه میزنم در جنگل قلبت، با بوسه های شیرینت مرا آبیاری کن.. یادت بماند باران شور ریشه هایم را میخشکاند.. پس گریه بی گریه!‏ بخند برای پیچکی که رهایت نمیکند..‏!!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو میکنم تو این هوای سرد..دستاتون.. تو دستای گرم عشقتون باشه!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تراژدی غمناکیست!‏ وقتی برای همه کست.. هیچکس نباشی..‏!!‏..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آدم.. من حوا.. سیبی در کار باشد یا نه؟ در آغوش تو.. بهشت جاریست.. بوسه هایت طعم سیب میدهند.. همین کافیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم بی تابی می کند.... برای..... مهمان کردن اشکهای ندیدنت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين پروش مار در سطح خاورميانه، آستين بنده هست...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقت به دلم اگر بتابد چه کنم؟بهرت به سرای من بخواب چه کنم؟یک دم به سوال جوابده ای دوست؟روزی که دلم تورا بخواهد چه کنم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یخ !!! تو آتش !!! بهانه نگیر با من باش .... یا آرامت میکنم یا میمیرم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب از پشت صفحه ی کوچک موبایلم در آغوش میگیرمت!..ونمیدانی چه آرامشیست همین آغوش خیالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت را از من نگیر بگذار من هم مثل سهراب بگویم دلخوشی ها کم نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلاسفـــه دربـــاره عشــــــــق خیلـــی حرفهــا زدند امــــا منطــق هیجکــدامشــــان به پـای منطـــق تـــــــو نرسیـــــد رفتــــــــی و گفتــــــی:همینـــــه کــــــــــــــه هســــت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتـــوانــم فرمــول موفقیِــــت را بـــرایتــــــــان بیان کنـــم امـا اگــر فرمـــــول شکســـت را میـخواهیــد, ایــن اسـت کـه همـــه را راضـــی نگـه داریـــد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دور و برت باشم یه وقت یادت نره منو... خواستی بری من گرفتم بازم جلو درو ... خواستم باشی تو پیش منـو ... نشـــــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یکی دلم گرفته از خودم ، از این خیال بی کسی.. از اینکه جون ندم ولی؛ پیدا نشد فریاد رســی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتم حرف دل تا تو بخوانی،که چون دورم ز تو دردم بدانی،به غیر از تو کسی را من ندارم،تو را تا بی نهایت دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمونی یا زمینی هر چه هستی نازنینی،واسه قلب کوچیک من همیشه عزیزترینی.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیچک میشوم دور آغوشت، ریشه میزنم در جنگل قلبت، با بوسه های شیرینت مرا آبیاری کن.. یادت بماند باران شور ریشه هایم را میخشکاند.. پس گریه بی گریه!‏ بخند برای پیچکی که رهایت نمیکند..‏!!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو میکنم تو این هوای سرد..دستاتون.. تو دستای گرم عشقتون باشه!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تراژدی غمناکیست!‏ وقتی برای همه کست.. هیچکس نباشی..‏!!‏..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آدم.. من حوا.. سیبی در کار باشد یا نه؟ در آغوش تو.. بهشت جاریست.. بوسه هایت طعم سیب میدهند.. همین کافیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم بی تابی می کند.... برای..... مهمان کردن اشکهای ندیدنت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين پروش مار در سطح خاورميانه، آستين بنده هست...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقت به دلم اگر بتابد چه کنم؟بهرت به سرای من بخواب چه کنم؟یک دم به سوال جوابده ای دوست؟روزی که دلم تورا بخواهد چه کنم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یخ !!! تو آتش !!! بهانه نگیر با من باش .... یا آرامت میکنم یا میمیرم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب از پشت صفحه ی کوچک موبایلم در آغوش میگیرمت!..ونمیدانی چه آرامشیست همین آغوش خیالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت را از من نگیر بگذار من هم مثل سهراب بگویم دلخوشی ها کم نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلاسفـــه دربـــاره عشــــــــق خیلـــی حرفهــا زدند امــــا منطــق هیجکــدامشــــان به پـای منطـــق تـــــــو نرسیـــــد رفتــــــــی و گفتــــــی:همینـــــه کــــــــــــــه هســــت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتـــوانــم فرمــول موفقیِــــت را بـــرایتــــــــان بیان کنـــم امـا اگــر فرمـــــول شکســـت را میـخواهیــد, ایــن اسـت کـه همـــه را راضـــی نگـه داریـــد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دور و برت باشم یه وقت یادت نره منو... خواستی بری من گرفتم بازم جلو درو ... خواستم باشی تو پیش منـو ... نشـــــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یکی دلم گرفته از خودم ، از این خیال بی کسی.. از اینکه جون ندم ولی؛ پیدا نشد فریاد رســی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتم حرف دل تا تو بخوانی،که چون دورم ز تو دردم بدانی،به غیر از تو کسی را من ندارم،تو را تا بی نهایت دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمونی یا زمینی هر چه هستی نازنینی،واسه قلب کوچیک من همیشه عزیزترینی.