بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را با دلم پیوند زدم تا از تو دور بودن را احساس نکنم... اما باز دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هوای ارزوهایت اسپندی دود میکنم که دور باشد چشم بد از چشمهای مهربانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم جمع ٍ بهت اما، تو این روزا حواست نیست! اونی که از خودت کندی، دل من بود، لباست نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن بفهمی کدوم ستاره قشنگتره،سعی کن بفهمی پیش کی قشنگترین ستاره ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر سوزنی اگر مرا میخواست , زمین و زمان را به هم میدوختم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه روری تو را کردم فراموش،بدان که با خاک شدم هم اغوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم میگفت با دنیا عوضم نمیکنه ! راست میگفت ! با دنیا نه ، با یکی دیگه عوضم کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از “میم” مالکیت استفاده نمیکنم ! شب بخیر قشنگش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هایی که از پشت پنجره ماشین شروع میشه ، پشت پنجره خونه تموم میشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریــــــه شاید زبان ضعـــف باشد شاید کودکــانه ..شاید بی غــرور … اما هر وقت گونه هــــایم خیس می شـــود می فهمــــم نه ضعیفم ..نه کودکم.. بلکه پر از احساســـم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنت را دوست دارم وقتی پنجه در کمرم حلقه مے کنی و به آغوشت سفت مرا مے فشارے و وادارم مے کنے که به هیچ کس فکر نکنم جـــــــز تــــــو ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه زندگیم در یه کاسه آب خلاصه می شد اونو بدرقه راهت می کردم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم های خوب مثل گل های قالیند,نه انتظار باران را دارند و نه ترس چیده شدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانت رو دور گردنم حلقه کن بانو … این دوست داشتنی ترین شالگردن شب های سرد من است ؛ باور کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سرم حرف بود… حدیث شد… می ترسم آیه شود ! سوره اش کنند به جعل ! بعد تکفیرم کنند این جماعت نا اهل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر آن شیشه بدانید تا که هست نه در آن موقع که افتاد وشکست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را با دلم پیوند زدم تا از تو دور بودن را احساس نکنم... اما باز دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هوای ارزوهایت اسپندی دود میکنم که دور باشد چشم بد از چشمهای مهربانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم جمع ٍ بهت اما، تو این روزا حواست نیست! اونی که از خودت کندی، دل من بود، لباست نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن بفهمی کدوم ستاره قشنگتره،سعی کن بفهمی پیش کی قشنگترین ستاره ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر سوزنی اگر مرا میخواست , زمین و زمان را به هم میدوختم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه روری تو را کردم فراموش،بدان که با خاک شدم هم اغوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم میگفت با دنیا عوضم نمیکنه ! راست میگفت ! با دنیا نه ، با یکی دیگه عوضم کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از “میم” مالکیت استفاده نمیکنم ! شب بخیر قشنگش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هایی که از پشت پنجره ماشین شروع میشه ، پشت پنجره خونه تموم میشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریــــــه شاید زبان ضعـــف باشد شاید کودکــانه ..شاید بی غــرور … اما هر وقت گونه هــــایم خیس می شـــود می فهمــــم نه ضعیفم ..نه کودکم.. بلکه پر از احساســـم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنت را دوست دارم وقتی پنجه در کمرم حلقه مے کنی و به آغوشت سفت مرا مے فشارے و وادارم مے کنے که به هیچ کس فکر نکنم جـــــــز تــــــو ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه زندگیم در یه کاسه آب خلاصه می شد اونو بدرقه راهت می کردم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم های خوب مثل گل های قالیند,نه انتظار باران را دارند و نه ترس چیده شدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانت رو دور گردنم حلقه کن بانو … این دوست داشتنی ترین شالگردن شب های سرد من است ؛ باور کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سرم حرف بود… حدیث شد… می ترسم آیه شود ! سوره اش کنند به جعل ! بعد تکفیرم کنند این جماعت نا اهل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر آن شیشه بدانید تا که هست نه در آن موقع که افتاد وشکست