بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودی بی تو پنهان گریه کردم تو را دیدم و خندان گریه کردم برای این که اشکامو نبینی نشستم زیر باران گریه کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم بی ادعا قد زمین،قد هوا اگه خدا بدش نیاد دوست دارم قد خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي پسري که رفته سربازي مرد شده....وقتي برگشته ديده  اوني که دوستش داشته زن شده..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي دل من هميشه "تــو" خواهــــي ماند... حتي اگر .............. مخاطب تمام اين نوشته هايم " او " شونــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادتان باشد ، وقتي خورشيد ميدرخشد هرکسي ميتواند دوستتان داشته باشد در طوفان است که متوجه ميشويد چه کسي واقعا به شما علاقه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذر زمن ای آشــنا چون از تو من دیگر گذشتم دیگر تو هم بیگانه شو چون دیگران با سرگذشتم میخواهم عشقت در دل بمیرد میخواهم تا دیگر در سر یادت پایان گیرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که می بارد...... دلم برايت تنگ تر می شود.....راه می افتم......بدون-چتر...... من بغض ميکنم....آسمان گريه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا سیب را با هــــــــم گاز بزنیم... ..گـــــــــور پدر بهشت..!.. بهشت من آنجاست کــــــــــــه تورا به آغوش می کشم و..... ساعت ها در هـــــــــــــرم نفسهایت حبس می شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواین روزگارناسازگار بهونه قشنگمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دو عاشق از هم جدا میشن ... دیگه نمیتونن مثل قبل دوست باشن ... چون به قلب همدیگه زخم زدن ... نمیتونن دشمن همدیگه باشن ... چون زمانی عاشق بودن ... تنها میتونن آشناترین غریبه برای همدیگه باشن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو به جاي زغال قليونت قبول كن..................... تا به احترام نفست خكستر بشم....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را میدهم برای لبخندت,هراسی نیست شاد که باشی دوباره دنیا ازآن من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه کسی منتظر است ، نه کسی چشم به راه ، نه خیال گذر از کوچه ماه دارد ماه ، بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست ؟ وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این پس تنها ادامه میدم، در زیر باران به درخواست چتر هم جواب رد میدهم میخواهم تنهاییم را به رخ این هوای دو نفره بکشم•••••! باران نبار نه چتر دارم نه یار••••

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از تو الکل خورد من را مست خوابیدم .. بعد از تو با هرکس ک بود و هست خوابیدم .. بعد از تو لای زخم هایم استخوان کردم .. با هر ک میشد هر چ میشد امتحان کردم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نگاهم یه نگاهی به نگاهت می نگاهم که نگاه پرنگاهت زده آتش به نگاهم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودی بی تو پنهان گریه کردم تو را دیدم و خندان گریه کردم برای این که اشکامو نبینی نشستم زیر باران گریه کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم بی ادعا قد زمین،قد هوا اگه خدا بدش نیاد دوست دارم قد خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي پسري که رفته سربازي مرد شده....وقتي برگشته ديده  اوني که دوستش داشته زن شده..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي دل من هميشه "تــو" خواهــــي ماند... حتي اگر .............. مخاطب تمام اين نوشته هايم " او " شونــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادتان باشد ، وقتي خورشيد ميدرخشد هرکسي ميتواند دوستتان داشته باشد در طوفان است که متوجه ميشويد چه کسي واقعا به شما علاقه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذر زمن ای آشــنا چون از تو من دیگر گذشتم دیگر تو هم بیگانه شو چون دیگران با سرگذشتم میخواهم عشقت در دل بمیرد میخواهم تا دیگر در سر یادت پایان گیرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که می بارد...... دلم برايت تنگ تر می شود.....راه می افتم......بدون-چتر...... من بغض ميکنم....آسمان گريه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا سیب را با هــــــــم گاز بزنیم... ..گـــــــــور پدر بهشت..!.. بهشت من آنجاست کــــــــــــه تورا به آغوش می کشم و..... ساعت ها در هـــــــــــــرم نفسهایت حبس می شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواین روزگارناسازگار بهونه قشنگمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دو عاشق از هم جدا میشن ... دیگه نمیتونن مثل قبل دوست باشن ... چون به قلب همدیگه زخم زدن ... نمیتونن دشمن همدیگه باشن ... چون زمانی عاشق بودن ... تنها میتونن آشناترین غریبه برای همدیگه باشن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو به جاي زغال قليونت قبول كن..................... تا به احترام نفست خكستر بشم....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را میدهم برای لبخندت,هراسی نیست شاد که باشی دوباره دنیا ازآن من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه کسی منتظر است ، نه کسی چشم به راه ، نه خیال گذر از کوچه ماه دارد ماه ، بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست ؟ وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این پس تنها ادامه میدم، در زیر باران به درخواست چتر هم جواب رد میدهم میخواهم تنهاییم را به رخ این هوای دو نفره بکشم•••••! باران نبار نه چتر دارم نه یار••••

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از تو الکل خورد من را مست خوابیدم .. بعد از تو با هرکس ک بود و هست خوابیدم .. بعد از تو لای زخم هایم استخوان کردم .. با هر ک میشد هر چ میشد امتحان کردم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نگاهم یه نگاهی به نگاهت می نگاهم که نگاه پرنگاهت زده آتش به نگاهم