بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. دلم تنگ است..  برای کسی که...  نمیشود.. !!  او را خواست ..  نمیشود ..!!  او را داشت ..  فقط میشود... !!!!!  سخت برای او..  دلتنگ شد.... و درحسرت آغوشش سوخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقـــدس تـــرین جـــایِ دنــیاســـت اتــاق تنـــهایی هـــایم..! وقتـــی با نیـــت تو خلـــوت میـــکنــم.....!♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میخندی به قدری زیبا میشوی که دوباره عاشقت میشوم .... کمی خنده هایت را ادامه بدهی عاشقی میشوم که بی هیچ واهمه ای می تواند جان دهد برایت ... ببین!!! یک خنده ملایمت چه بر سرم می آورد؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيـــا هم هستند آنقـــدر عزيـــز مي شوند كه فكـــر نبونشان هم تك تك نفـــس هايت را به شمـــاره مـــي اندازند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن عشق کشکه منم میگم زندگی آشه آش بی کشک مزه نمیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکر خدا نشد که عاشقت شوم تقدیر این نبود که من لایقت شوم یاد توا کنار دلم چال کرده ام تا بیخیال تو و هق هق ات شوم  *تقدیم به کسی که با تمام وجودم دوستش داشتم اما الان نیست منم زدم به بیخیالی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونیکه نگفت با بقیه فرق داره,ثابت کرد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه نیستم! فقط، فقط طوری ک دیگران نمی توانند تورا "دوست" دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا که آغوش تو باشد من شناگری می‌شوم مبتدی مرا رها کن بگذار غرق شوم در این دریای پر احساس.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالـــا كه آمدي... حرف مـــا بسيـــار... وقت مـــا اندك... آسمـــان هم كه بارانـــي ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بودنت به نبودنت و در نبودنت به بودنت فکر میکنم! ای بود و نبود من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اختیار نکردم پس از تو یار دگر به غیر گریه که انهم به اختیارم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی یعنی: فقط مال من باشی. همین و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که شاخ و دم ندارد... حواست که نباشد، بی تاب که باشی، زل بزنی به یک نقطه... دل تنگ که باشی..... همه چیز تمام می شود...؛ محکــــــوم می شوی به «عشق»...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا چشم هایم گاهی بی اختیار خیس می شوند.... می گویند حساسیت فصلی است.. آری،من به فصل فصل این دنیای بی تو حساسم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی زمان هم مثل من دستپاچه میشود.عقربه ها دوتایکی میپرند.اما همین که میروی تاوان دستپاچگی های ساعت راهم من باید بدهم.جانم را میگیرد ثانیه های بیتو

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. دلم تنگ است..  برای کسی که...  نمیشود.. !!  او را خواست ..  نمیشود ..!!  او را داشت ..  فقط میشود... !!!!!  سخت برای او..  دلتنگ شد.... و درحسرت آغوشش سوخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقـــدس تـــرین جـــایِ دنــیاســـت اتــاق تنـــهایی هـــایم..! وقتـــی با نیـــت تو خلـــوت میـــکنــم.....!♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میخندی به قدری زیبا میشوی که دوباره عاشقت میشوم .... کمی خنده هایت را ادامه بدهی عاشقی میشوم که بی هیچ واهمه ای می تواند جان دهد برایت ... ببین!!! یک خنده ملایمت چه بر سرم می آورد؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيـــا هم هستند آنقـــدر عزيـــز مي شوند كه فكـــر نبونشان هم تك تك نفـــس هايت را به شمـــاره مـــي اندازند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن عشق کشکه منم میگم زندگی آشه آش بی کشک مزه نمیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکر خدا نشد که عاشقت شوم تقدیر این نبود که من لایقت شوم یاد توا کنار دلم چال کرده ام تا بیخیال تو و هق هق ات شوم  *تقدیم به کسی که با تمام وجودم دوستش داشتم اما الان نیست منم زدم به بیخیالی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونیکه نگفت با بقیه فرق داره,ثابت کرد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه نیستم! فقط، فقط طوری ک دیگران نمی توانند تورا "دوست" دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا که آغوش تو باشد من شناگری می‌شوم مبتدی مرا رها کن بگذار غرق شوم در این دریای پر احساس.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالـــا كه آمدي... حرف مـــا بسيـــار... وقت مـــا اندك... آسمـــان هم كه بارانـــي ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بودنت به نبودنت و در نبودنت به بودنت فکر میکنم! ای بود و نبود من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اختیار نکردم پس از تو یار دگر به غیر گریه که انهم به اختیارم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی یعنی: فقط مال من باشی. همین و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که شاخ و دم ندارد... حواست که نباشد، بی تاب که باشی، زل بزنی به یک نقطه... دل تنگ که باشی..... همه چیز تمام می شود...؛ محکــــــوم می شوی به «عشق»...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا چشم هایم گاهی بی اختیار خیس می شوند.... می گویند حساسیت فصلی است.. آری،من به فصل فصل این دنیای بی تو حساسم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی زمان هم مثل من دستپاچه میشود.عقربه ها دوتایکی میپرند.اما همین که میروی تاوان دستپاچگی های ساعت راهم من باید بدهم.جانم را میگیرد ثانیه های بیتو