بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد پایت را که میگیرم،از تو دور تر میشوم. شاید کفش هایت را برعکس پوشیده ای!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت نشدم پشت به دیوار کنم خود را به دقیقه ها گرفتار کنم ساعت شده ام که دوستت دارم را هر ثانیه در گوش تو تکرار کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد تو حس قشنگی است که در دل دارم چه تو باشی چه نباشی “نگهش میدارم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت كرده اي مادر... پشت يك قلب عاشق... فرزندت آرام آرام ميميرد و تو... فراموش كردن را به من نياموختي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌دونی"بهشت" کجاست ؟  یه فضـای ِ چند وجب در چند وجب !  بین ِ بازوهای ِ کسی که دوسـتش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بدهکاریم ... به یکدیگر و به تمام (دوستت دارم ) های نگفته ای که پشت دیوار غرورمان ماند و انها را بلعیدیم تا نشان دهیم که منطقی هستیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﻓﻘﻂ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺑﮕﻪ ﭘﺎﺗﻮ ﺑﮑﻦ ﺗﻮ ﮐﻔﺶ ﻣﻦ ﻻﻣﺼﺐ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی : چون خورشید، تابیدن بر شب های دوست و چون برف ،ذوب شدن بر غم های دوست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا حواسمان را پرت کنیم،مال هرکس دورتر افتاد عاشق تر است،اول خودم،حواسم را بده تا پرت کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت پسر واسه دختر و محبت دختر واسه پسر  یه چیز دیگست ,حالا هی بگین مگه ما چی واست کم گذاشتیم؟ :-))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت به کسی که سزاوارش نیست اسراف محبت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید یکی رو تو زندگیمون داشته باشیم که فاصله ی "دلم برات تنگ شده " "دارم میام دنبالت" بيشتر از چند ساعت نباشه... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غم کسی اسیرم که زمن خبر ندارد عجب از محبت من که در او اثر ندارد غلط است هرکه گوید دل به دل راه دارد دل من ز غصه خون شد دل او خبر ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت دل یک دختر پاک و معصوم رو نشکن و باهاش بدرفتاری نکن . چون میره بینیش رو عمل میکنه و میاد دیگه محل سگ هم بهت نمیده .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی همه رفقایی که نه دنیا عوضشون میکنه نه من با دنیا عوضشون میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیكند بگويم و بدانی، يا نگويم و ندانی! فاصله دورت نمیكند، درخوبترين جای جهان جا داری جايی كه دست هيچكس به تو نمیرسد: "دلم"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد پایت را که میگیرم،از تو دور تر میشوم. شاید کفش هایت را برعکس پوشیده ای!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت نشدم پشت به دیوار کنم خود را به دقیقه ها گرفتار کنم ساعت شده ام که دوستت دارم را هر ثانیه در گوش تو تکرار کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد تو حس قشنگی است که در دل دارم چه تو باشی چه نباشی “نگهش میدارم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت كرده اي مادر... پشت يك قلب عاشق... فرزندت آرام آرام ميميرد و تو... فراموش كردن را به من نياموختي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌دونی"بهشت" کجاست ؟  یه فضـای ِ چند وجب در چند وجب !  بین ِ بازوهای ِ کسی که دوسـتش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بدهکاریم ... به یکدیگر و به تمام (دوستت دارم ) های نگفته ای که پشت دیوار غرورمان ماند و انها را بلعیدیم تا نشان دهیم که منطقی هستیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﻓﻘﻂ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺑﮕﻪ ﭘﺎﺗﻮ ﺑﮑﻦ ﺗﻮ ﮐﻔﺶ ﻣﻦ ﻻﻣﺼﺐ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی : چون خورشید، تابیدن بر شب های دوست و چون برف ،ذوب شدن بر غم های دوست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا حواسمان را پرت کنیم،مال هرکس دورتر افتاد عاشق تر است،اول خودم،حواسم را بده تا پرت کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت پسر واسه دختر و محبت دختر واسه پسر  یه چیز دیگست ,حالا هی بگین مگه ما چی واست کم گذاشتیم؟ :-))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت به کسی که سزاوارش نیست اسراف محبت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید یکی رو تو زندگیمون داشته باشیم که فاصله ی "دلم برات تنگ شده " "دارم میام دنبالت" بيشتر از چند ساعت نباشه... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غم کسی اسیرم که زمن خبر ندارد عجب از محبت من که در او اثر ندارد غلط است هرکه گوید دل به دل راه دارد دل من ز غصه خون شد دل او خبر ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت دل یک دختر پاک و معصوم رو نشکن و باهاش بدرفتاری نکن . چون میره بینیش رو عمل میکنه و میاد دیگه محل سگ هم بهت نمیده .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی همه رفقایی که نه دنیا عوضشون میکنه نه من با دنیا عوضشون میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیكند بگويم و بدانی، يا نگويم و ندانی! فاصله دورت نمیكند، درخوبترين جای جهان جا داری جايی كه دست هيچكس به تو نمیرسد: "دلم"