بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــجــــای؟؟ خسته شدم هر چه تو ستاره ها دنبال میگردم! پیدات نمیکنم!! آخ.... ببخشید یادم رفته بود که تو ماهی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فارغ از هرگونه آز و ناز میخواهم تو را گر نباشم در جهان هم، باز میخواهم تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زاهدانه ترین‌ حرفی‌ که‌ شنیده ام‌ : در عشق‌ حقیقی ‌، روح‌ است‌ که‌ تن‌ را در آغوش‌ میگیرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بودنتون به زندگی کسی معنا میده ، زندگیش رو بی معنی نکنین …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری با غم عشقت نشستم ........ به تو پیوستم واز خود گسستم ...... ولیکن سرنوشتم این سه حرف بود ....... تو را دیدم. پرستیدم . شکستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرکن...برگرد چمدان هایمان اشتباه شده است...!!!! قلبم را به جای خاطراتت بردی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ، اگر عشق باشد ، ناممکن ترین ها را امکان می بخشد ، تنها برکه ای ست که می توانی در آن غرق شوی و اما نفس بکشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تبر به جنگل آمد ، درختان فریاد زدند و گفتند : نگاه کنید دسته اش از جنس ماست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا در افق چشمانت جای بده،نگذار در حسرت دوریت به فراموشی سپرده شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا دلت شکست خودت شکسته هاشو جمع کن،تا هیچ کس منت دست زخمیشو به رخت نکشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لنگر عشق زدم بر دل طوفانی تو،تکیه گاهم شده است ساحل بارانی تو،در گلستان وجودم گل زیبای منی،نازنینم چه بگویم که تو در قلب منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتی و من شدم لحظه شمارت/دوقطره اشک مانده یادگارت/اگر برگشتی و من را ندیدی/بدان که مرده ام از انتظارت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلک هایم را که باز میکنم،تونیستی،این بی رحمانه ترین اتفاق هر روز من است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دل هیشکی بازی نکن....درد داره بخدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه آمدنم بهر نوشتن برای توست اما بودنت حتی در خاطره ای محو و تلخ برای من فرصتیست تا به تماشای تو بنشینم نخواهم نوشت تا زمانی که هستی ثانیه ثانیه ام برای دیدن توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قراریست که ستارهها برای بوسیدن ماه میگذارند . . . و چه زیباست شرم زمین که خودش را به خواب می زند/////

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــجــــای؟؟ خسته شدم هر چه تو ستاره ها دنبال میگردم! پیدات نمیکنم!! آخ.... ببخشید یادم رفته بود که تو ماهی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فارغ از هرگونه آز و ناز میخواهم تو را گر نباشم در جهان هم، باز میخواهم تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زاهدانه ترین‌ حرفی‌ که‌ شنیده ام‌ : در عشق‌ حقیقی ‌، روح‌ است‌ که‌ تن‌ را در آغوش‌ میگیرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بودنتون به زندگی کسی معنا میده ، زندگیش رو بی معنی نکنین …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری با غم عشقت نشستم ........ به تو پیوستم واز خود گسستم ...... ولیکن سرنوشتم این سه حرف بود ....... تو را دیدم. پرستیدم . شکستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرکن...برگرد چمدان هایمان اشتباه شده است...!!!! قلبم را به جای خاطراتت بردی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ، اگر عشق باشد ، ناممکن ترین ها را امکان می بخشد ، تنها برکه ای ست که می توانی در آن غرق شوی و اما نفس بکشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تبر به جنگل آمد ، درختان فریاد زدند و گفتند : نگاه کنید دسته اش از جنس ماست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا در افق چشمانت جای بده،نگذار در حسرت دوریت به فراموشی سپرده شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا دلت شکست خودت شکسته هاشو جمع کن،تا هیچ کس منت دست زخمیشو به رخت نکشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لنگر عشق زدم بر دل طوفانی تو،تکیه گاهم شده است ساحل بارانی تو،در گلستان وجودم گل زیبای منی،نازنینم چه بگویم که تو در قلب منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتی و من شدم لحظه شمارت/دوقطره اشک مانده یادگارت/اگر برگشتی و من را ندیدی/بدان که مرده ام از انتظارت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلک هایم را که باز میکنم،تونیستی،این بی رحمانه ترین اتفاق هر روز من است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دل هیشکی بازی نکن....درد داره بخدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه آمدنم بهر نوشتن برای توست اما بودنت حتی در خاطره ای محو و تلخ برای من فرصتیست تا به تماشای تو بنشینم نخواهم نوشت تا زمانی که هستی ثانیه ثانیه ام برای دیدن توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قراریست که ستارهها برای بوسیدن ماه میگذارند . . . و چه زیباست شرم زمین که خودش را به خواب می زند/////