بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست ای دوست جور از آن کشم که روی تو نکوست... مردم گویند بهشت خواهی یا دوست ...  ای بی خبران بهشت با دوست نکوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارها برایم 2 دسته اند: سیگارهای قبل از دیدنت و سیگارهای پس از رفتنت! هر دو برایم حس غریبی دارند: اولی،به خاطر دلهره ی نیامدنت و دیگری از ترس دیگر ندیدنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می بینی رفیق ... چقدر ساده ... همین که ...  پای ِ " نون " وسط می آد ... دوستت دارم ... میشه ... دوستت " ن " دارم ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر من از عشق خوبان سر رسید موی من از ناز خوبان شد سپید ناز کردن بر من از دیوانگیست صید من چون صید مرغ خانگیست من چه دارم کز تو پنهانش کنم جان تقاضا کن که من قربانش کنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه میفهمی از روزگارم…؟ از دلتنگی ام؟ گاهی به فقط بهخدا التماس میکنم خوابت را ببینم…فقط خوابت را... می فهمی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واحد اندازه گیریِ فاصله " مــتــر " نیست ؛ " اشـــــــــــتـــیــــاق " است .. مشتاقش که باشی ، حتی یک قـدم هم فاصله ای دور است .!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو دنیایم خالیست ... مانده ام سخت حیران ... مگر تو چند نفر بودی ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ اسمی میشه عاشق شد ... جادوی این دلدادگی کم نیست .... با عشق و بی تابی مدارا کن ... حوای من تقصیره آدم نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که واقعا شما را دوست دارد میبیند که چقدر می توانید نامنظم و بهم ریخته باشید چقد می توانید بد اخلاق باشید چقد سخت می توان با شما کنار امد اما هنوز هم می خواهد در زندگیش بمانید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خانه ی من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیار و یکــ دریچــــه کـه از آن بــــه ازدحــــام کوچـــه ی خــوشبخـــت بنــگــــرم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه فرامــوشـــی سنگـینـــی سـیـبـــــی از شــاخه فـــرو مــی افـــتـد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین چیز دنیا میدونی چیه؟ اینه که هر دوتاییتون عاشق هم باشین اما یه نفر ثالث همه چیز رو بهم بریزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که توحرفاش زیاد میگه بیخیال بیشتر از همه فکر و خیال داره فقط دیگه حال و حوصله بحث و صحبت نداره ! . . قبول داری؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدی جانم به قربانت حالا هم دیر نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم چشمهایش را از پشت بگیرم...... دیدم طاقت اسمهایی که میگوید را ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید یه روزی اونقدر تعداد مخاطب خاصمون زیاد بشه که مجبور بشیم برای گفتن دوستت دارم از نرم افزار ارسال اس ام اس انبوه استفاده کنیم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست ای دوست جور از آن کشم که روی تو نکوست... مردم گویند بهشت خواهی یا دوست ...  ای بی خبران بهشت با دوست نکوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارها برایم 2 دسته اند: سیگارهای قبل از دیدنت و سیگارهای پس از رفتنت! هر دو برایم حس غریبی دارند: اولی،به خاطر دلهره ی نیامدنت و دیگری از ترس دیگر ندیدنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می بینی رفیق ... چقدر ساده ... همین که ...  پای ِ " نون " وسط می آد ... دوستت دارم ... میشه ... دوستت " ن " دارم ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر من از عشق خوبان سر رسید موی من از ناز خوبان شد سپید ناز کردن بر من از دیوانگیست صید من چون صید مرغ خانگیست من چه دارم کز تو پنهانش کنم جان تقاضا کن که من قربانش کنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه میفهمی از روزگارم…؟ از دلتنگی ام؟ گاهی به فقط بهخدا التماس میکنم خوابت را ببینم…فقط خوابت را... می فهمی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واحد اندازه گیریِ فاصله " مــتــر " نیست ؛ " اشـــــــــــتـــیــــاق " است .. مشتاقش که باشی ، حتی یک قـدم هم فاصله ای دور است .!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو دنیایم خالیست ... مانده ام سخت حیران ... مگر تو چند نفر بودی ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ اسمی میشه عاشق شد ... جادوی این دلدادگی کم نیست .... با عشق و بی تابی مدارا کن ... حوای من تقصیره آدم نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که واقعا شما را دوست دارد میبیند که چقدر می توانید نامنظم و بهم ریخته باشید چقد می توانید بد اخلاق باشید چقد سخت می توان با شما کنار امد اما هنوز هم می خواهد در زندگیش بمانید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خانه ی من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیار و یکــ دریچــــه کـه از آن بــــه ازدحــــام کوچـــه ی خــوشبخـــت بنــگــــرم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه فرامــوشـــی سنگـینـــی سـیـبـــــی از شــاخه فـــرو مــی افـــتـد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین چیز دنیا میدونی چیه؟ اینه که هر دوتاییتون عاشق هم باشین اما یه نفر ثالث همه چیز رو بهم بریزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که توحرفاش زیاد میگه بیخیال بیشتر از همه فکر و خیال داره فقط دیگه حال و حوصله بحث و صحبت نداره ! . . قبول داری؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدی جانم به قربانت حالا هم دیر نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم چشمهایش را از پشت بگیرم...... دیدم طاقت اسمهایی که میگوید را ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید یه روزی اونقدر تعداد مخاطب خاصمون زیاد بشه که مجبور بشیم برای گفتن دوستت دارم از نرم افزار ارسال اس ام اس انبوه استفاده کنیم.