بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق به شوق تو گذر می کنم از خویش تو قاف قرار من و من عین عبورم بگذار به بالای بلند تو ببالم کز تیره نیلوفرم و تشنه نورم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی حقایقی هست که میشه فهمید ولی نمیشه فهموند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طول يك ديوار... روياي يك ديدار... اينجا سكوت محض... دلتنگي بسيار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت راحت! دل شکسته ها نفــــرین هم بکــنند، گیــرا نیست... نفــرین تــه دل می خواهد! دلــِ شکسته هم که دیگر ســر و تــه ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــاشقم گــر نیســتی، لطــفی بکن نفــرت بــِـورز بــی تفــاوت بـــودنتـــ هــر لحظــه آبـــم می کــند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت......! چه طعم تلخی دارد وقتی آن راباعشق اشتباه میگیری...........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشند دل من به شیشه ماند، همه سنگ می فروشند به کرشمه نگاهی، دل ساده لوح ما را چه به ناز می ربایند، چه قشنگ می فروشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقت را به 500کيلو آهن و يه خروار کاغذ آبي و سبز و نارنجي و...نفروش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﺳـــﮑﻮﺕ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺭﺿــــﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﯾﻌﻨﯽ "ﺍﻣــــﺎ" ﯾﻌﻨﯽ " ﺍﮔــــــﺮ" ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻪ " ﺩﻝ " ﻣﯽ ﺗﺮﺳــــﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتهای دریارا برکه ها نمی فهمند،پس ببخش اگرگاهی گم میکنم نشانیت را!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چیز عجیبی نیست عزیز دلم! همین است که تو دلت بگیرد و من نفسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش!... سر جلسه امتحان بهت تقلب نمیرسوندم... نگات محاله یادم بره‎;-(‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت درگوشم زمزمه می شود نگاهت درذهن مجسم ... ولی من تو را می خواهم نه خیالت را ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها هوایم را نداری! خفــــــه نمی شوی بدون مـــن...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبالت میام بایه چترخیس، ردپای تو روی جاده نیست! از کدوم مسیر رد شدی ...؟! بی تو هرنفس غصه میخورم، تو چه راحتی من که ازت جدام همه چیزمی چی ازت بخوام؟ چی شده بگو دلخوری ازم؟ از تو بگذرم؟ حرفشم نزن!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبرانش نمیکند... کسانی هستند که هرگز تکرار نمیشوند... و تو همانی که هیچ کس جایت را پر نمیکند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق به شوق تو گذر می کنم از خویش تو قاف قرار من و من عین عبورم بگذار به بالای بلند تو ببالم کز تیره نیلوفرم و تشنه نورم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی حقایقی هست که میشه فهمید ولی نمیشه فهموند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طول يك ديوار... روياي يك ديدار... اينجا سكوت محض... دلتنگي بسيار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت راحت! دل شکسته ها نفــــرین هم بکــنند، گیــرا نیست... نفــرین تــه دل می خواهد! دلــِ شکسته هم که دیگر ســر و تــه ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــاشقم گــر نیســتی، لطــفی بکن نفــرت بــِـورز بــی تفــاوت بـــودنتـــ هــر لحظــه آبـــم می کــند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت......! چه طعم تلخی دارد وقتی آن راباعشق اشتباه میگیری...........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشند دل من به شیشه ماند، همه سنگ می فروشند به کرشمه نگاهی، دل ساده لوح ما را چه به ناز می ربایند، چه قشنگ می فروشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقت را به 500کيلو آهن و يه خروار کاغذ آبي و سبز و نارنجي و...نفروش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﺳـــﮑﻮﺕ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺭﺿــــﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﯾﻌﻨﯽ "ﺍﻣــــﺎ" ﯾﻌﻨﯽ " ﺍﮔــــــﺮ" ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻪ " ﺩﻝ " ﻣﯽ ﺗﺮﺳــــﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتهای دریارا برکه ها نمی فهمند،پس ببخش اگرگاهی گم میکنم نشانیت را!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چیز عجیبی نیست عزیز دلم! همین است که تو دلت بگیرد و من نفسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش!... سر جلسه امتحان بهت تقلب نمیرسوندم... نگات محاله یادم بره‎;-(‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت درگوشم زمزمه می شود نگاهت درذهن مجسم ... ولی من تو را می خواهم نه خیالت را ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها هوایم را نداری! خفــــــه نمی شوی بدون مـــن...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبالت میام بایه چترخیس، ردپای تو روی جاده نیست! از کدوم مسیر رد شدی ...؟! بی تو هرنفس غصه میخورم، تو چه راحتی من که ازت جدام همه چیزمی چی ازت بخوام؟ چی شده بگو دلخوری ازم؟ از تو بگذرم؟ حرفشم نزن!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبرانش نمیکند... کسانی هستند که هرگز تکرار نمیشوند... و تو همانی که هیچ کس جایت را پر نمیکند