بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غيرت دارم روي خاطراتمان ، براي هر كسي تعريفشان نمي كنم ؛ تو فقط مرد باش و ... انكارشان نكن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد،همیشه ذره ای حقیقت پشت هر"فقط یه شوخی بود" کمی کنجکاوی پشت"همین طوری پرسیدم" مقداری عصبانیت پشت"چه می دونم" واندکی درد پشت"اشکالی نداره"وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هر ثانیه میشکند از خاطره دلی که یک بار شکستم...خیلی سخته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیكند بگويم و بدانی، يا نگويم و ندانی! فاصله دورت نمیكند، درخوبترين جای جهان جا داری جايی كه دست هيچكس به تو نمیرسد: "دلم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند محبت کن ، از محبت خارها گل میشود … محبت کردم اما هیچکس گل نشد ؛ فقط خارم کردند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن لحظه که فکرش رانميکني،کسي در دوردستها،خاطره خوبيهايت را ورق ميزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پراز توام 
به تهي دستي ام نگاه نکن؛مگوهيچ نداري!
ببين 
تورا"دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترین حرفی که یه پسر میتونه به یه دختر بگه اینه: عــــــــزیزم، دختری که قراره بعد از تو عاشقش بشم دخترمونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نذر كردم اگر برگردي سفره اي پهن كنم از حرف هاي نگفته ي دلم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر ك از ديروز ميترسم هراس از فردا ندارم،فردا شايد بيايي اما ديروز رفتي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي از كنارت رد شدم بي محلي هايت آزارم نداد اما شكستم وقتي گفتي نديدمت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بهانه يادكردنت با كوتاهترين جمله روي صفحه گوشيت مينويسم دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلی خیال بافی کرده ام ...، روزهای ِ بی تو خیلی سرد است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم برای ِ رَفته ای گریه می کنم ... که خنده های َم با او آمده بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میرسد که آرام رد میشوی.. مرا نمیشناسی.. اما ته مانده ای از خاطراتت در ذهنم مانده برای روز مبادا……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت عاشقونه هات،ورد زبون و جونمه رایحه ی اشک چشات،راز همیشه بودنه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غيرت دارم روي خاطراتمان ، براي هر كسي تعريفشان نمي كنم ؛ تو فقط مرد باش و ... انكارشان نكن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد،همیشه ذره ای حقیقت پشت هر"فقط یه شوخی بود" کمی کنجکاوی پشت"همین طوری پرسیدم" مقداری عصبانیت پشت"چه می دونم" واندکی درد پشت"اشکالی نداره"وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هر ثانیه میشکند از خاطره دلی که یک بار شکستم...خیلی سخته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیكند بگويم و بدانی، يا نگويم و ندانی! فاصله دورت نمیكند، درخوبترين جای جهان جا داری جايی كه دست هيچكس به تو نمیرسد: "دلم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند محبت کن ، از محبت خارها گل میشود … محبت کردم اما هیچکس گل نشد ؛ فقط خارم کردند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن لحظه که فکرش رانميکني،کسي در دوردستها،خاطره خوبيهايت را ورق ميزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پراز توام 
به تهي دستي ام نگاه نکن؛مگوهيچ نداري!
ببين 
تورا"دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترین حرفی که یه پسر میتونه به یه دختر بگه اینه: عــــــــزیزم، دختری که قراره بعد از تو عاشقش بشم دخترمونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نذر كردم اگر برگردي سفره اي پهن كنم از حرف هاي نگفته ي دلم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر ك از ديروز ميترسم هراس از فردا ندارم،فردا شايد بيايي اما ديروز رفتي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي از كنارت رد شدم بي محلي هايت آزارم نداد اما شكستم وقتي گفتي نديدمت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بهانه يادكردنت با كوتاهترين جمله روي صفحه گوشيت مينويسم دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلی خیال بافی کرده ام ...، روزهای ِ بی تو خیلی سرد است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم برای ِ رَفته ای گریه می کنم ... که خنده های َم با او آمده بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میرسد که آرام رد میشوی.. مرا نمیشناسی.. اما ته مانده ای از خاطراتت در ذهنم مانده برای روز مبادا……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت عاشقونه هات،ورد زبون و جونمه رایحه ی اشک چشات،راز همیشه بودنه