بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين آخَـــرـین بارَم بــــود __ ديگر احسـ ــاسمـ را برـآی کسـ‌ ـــے عـــريـ ـآن نمــــے كنم ....... صداقــــ ‌ــت ، یعنــــے حماقــــ ــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“اسمم” را سنگی نگه میدارد.. ”خودم” را گوری.. و “یادم” را… نمیدانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﻌﺮ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻢ، ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﺒﻨﺪ، ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها ز غم تو خواب ندارم رحمی به دلم کن که دگ تاب ندارم از بس ز دوری تو گریه نمودم چشم به زبان امد و گفت اشک ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته در چشمانم مانده است عبور ثانیه ها ی رد شده در تمام نگاه هایم مشهود است چشمانت را با شقاوت تمام به روی حقایق بستی صبور میمانم و بی تفاوت می گذرم که نفهمی هنوز هم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــر تو را امـــتحان میگرفتند ، بی شک من رتبه ی اول میشدم ، بس کــه تــکرار کردم نامـــــت را در مرور خاطرات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این کوزه چو من عاشق زاری بوده است در بند سر زلف نگاری بوده است این دسته که بر گردن او می بینی دستی است که بر گردن یاری بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزها ... تو و بوسه ی ِ داغ ... امروزها ... من و داغ ِ بوسه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ک ا ش های ِ تو در مَستی ِ آن شب ها ... ، حالا شده ... ا ش ک های ِ من در هُشیاری ِ این شب ها ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست وقتی می فهمی کسی زیر این گنبد کبود انتظارت را می کشد.چه شیرین است طعم پیامی که میگوید:"کجایی".....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چایت را تلخ ننوش!!فقط یک بار نگاهم کن،تمام قندهای دلم را برایت آب میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا بی تو میسوزم وتو آنجا با او میسازی...بین ما فقط یک حرف فاصله است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین ترین لبخند را برای لحظه دیدار نگهدار" زیباترین غزلم را برای شب شعر چشمت نگهداشته ام""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لب دریای حسرت خانه ای دارم قدیمی ازتمام دار دنیا ،عزیزی دارم صمیمی گاه و بیگاه یادی از ما می کند  با مرامش شرمسارم می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخوشم با غزلی تازه همینم کافیست / تو مرا باز رساندی به یقینم کافیست/ قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو / گاه گاهی که به یادت بنشینم کافیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در الگوی جدیدم برای زندگی .. گوشه ای را از وجودم با وجودت الگو میزنم ... این الگو تنگ ترین لباس زندگیم خواهد بود .... که به عشق با تو شدن میدوزم ای مهربان یارم .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين آخَـــرـین بارَم بــــود __ ديگر احسـ ــاسمـ را برـآی کسـ‌ ـــے عـــريـ ـآن نمــــے كنم ....... صداقــــ ‌ــت ، یعنــــے حماقــــ ــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“اسمم” را سنگی نگه میدارد.. ”خودم” را گوری.. و “یادم” را… نمیدانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﻌﺮ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻢ، ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﺒﻨﺪ، ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها ز غم تو خواب ندارم رحمی به دلم کن که دگ تاب ندارم از بس ز دوری تو گریه نمودم چشم به زبان امد و گفت اشک ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته در چشمانم مانده است عبور ثانیه ها ی رد شده در تمام نگاه هایم مشهود است چشمانت را با شقاوت تمام به روی حقایق بستی صبور میمانم و بی تفاوت می گذرم که نفهمی هنوز هم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــر تو را امـــتحان میگرفتند ، بی شک من رتبه ی اول میشدم ، بس کــه تــکرار کردم نامـــــت را در مرور خاطرات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این کوزه چو من عاشق زاری بوده است در بند سر زلف نگاری بوده است این دسته که بر گردن او می بینی دستی است که بر گردن یاری بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزها ... تو و بوسه ی ِ داغ ... امروزها ... من و داغ ِ بوسه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ک ا ش های ِ تو در مَستی ِ آن شب ها ... ، حالا شده ... ا ش ک های ِ من در هُشیاری ِ این شب ها ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست وقتی می فهمی کسی زیر این گنبد کبود انتظارت را می کشد.چه شیرین است طعم پیامی که میگوید:"کجایی".....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چایت را تلخ ننوش!!فقط یک بار نگاهم کن،تمام قندهای دلم را برایت آب میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا بی تو میسوزم وتو آنجا با او میسازی...بین ما فقط یک حرف فاصله است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین ترین لبخند را برای لحظه دیدار نگهدار" زیباترین غزلم را برای شب شعر چشمت نگهداشته ام""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لب دریای حسرت خانه ای دارم قدیمی ازتمام دار دنیا ،عزیزی دارم صمیمی گاه و بیگاه یادی از ما می کند  با مرامش شرمسارم می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخوشم با غزلی تازه همینم کافیست / تو مرا باز رساندی به یقینم کافیست/ قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو / گاه گاهی که به یادت بنشینم کافیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در الگوی جدیدم برای زندگی .. گوشه ای را از وجودم با وجودت الگو میزنم ... این الگو تنگ ترین لباس زندگیم خواهد بود .... که به عشق با تو شدن میدوزم ای مهربان یارم .