بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ساختار دنیا اطلاع زیادی ندارم ولی ، من هم دوست داشتم دنیای کسی باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک دوست میخواهد که خیلی مهربان باشد/دلش اندازه ی دریا به رنگ اسمان باشد کسی باشد که حرفم را بفهمد با دل وجانش/پرستوی خیالم راحت بخوابد کنارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که کمرمو شکست ولی من هنوز دولا دولا دوسش دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادتــــه گفتے بــــه شرافتم قســـــم تآ آخرش هستم. شرافتت پيش مــــ ــــن گرو مونده حآلا بآ عشـــــــقه جديدت چيكار ميكنـــے بـــــے شرف )))) :-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کرده ای تو با دلم که نبض من صدای توست ؟ چه کرده ای تو با سرم که فکر من هوای توست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تظاهر زشت ترین حالت دوست داشتنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تیم تحقیقاتی عشق به کنفدراسیون بی وفایی: قلبونت بلم تماس فرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حرف آخر نیست به ارتفاع ابدیت دوستت دارم ،حتی اگر به رسم پرهیزکاری های صوفیانه از لذت گفتنش امتناع کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي قصه تلخي است كه از آغازش بس كه آزرده شدم چشم به پايان دارم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا یادت میکنم باران می اید ..... نمیدانستم لمس خیالت هم وضو میخواهد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو گفته بودم که با دلم بازی نکنی. ببین خرابش کردی، دیگر عاشق نمی شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همـیـشــہ دقیقـا ﻭﻗـﺘـے ﭘـﺮ ﺍﺯ ﺣـﺮﻓـے ﻭقتـے یــہ ﺑـﻐـﺾ ﻣﯿڪﻨـے ﻭقـتـے ﺩآﻏـﻮﻧــی ﻭﻗﺘـے ﺩﻟـﺖ شڪستــہ ﺩقیقـا همیـטּ ﻭقـتـآ ﺍﻧﻘـﺪﺭ ﺣـﺮﻑ ﺩآﺭے ڪہ ﻓـﻘـﻂ ﻣﯿـﺘـﻮﻧـے بگی بیخیــــــآل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــسـتـــــ بگو راسـتــ بگو تا شبـِــ یلداستـــ بگــــو تا نفسی هستــ بگو هرچی دلتــ خواستــــ بگــــو خسته و بی تابــــ شدمـ محو شدمـ خوابـــ شدمـ خـســتــه از این پنجــره ها منتظرتــ قابــ شدمـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم بر غبار پنجره زندگی مال من است چون عزیزی مثل تو یاد من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به هیچ کس چون از همه بیزارم،فقط تقدیم به خودت چون خیلی دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من گفتند عشق را بخش کن !!!! من هم نگاهی به عشق کردم دلم اتش گرفت  گفتم عشق را بخش نمیکنم خورد میکنم خورد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ساختار دنیا اطلاع زیادی ندارم ولی ، من هم دوست داشتم دنیای کسی باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک دوست میخواهد که خیلی مهربان باشد/دلش اندازه ی دریا به رنگ اسمان باشد کسی باشد که حرفم را بفهمد با دل وجانش/پرستوی خیالم راحت بخوابد کنارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که کمرمو شکست ولی من هنوز دولا دولا دوسش دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادتــــه گفتے بــــه شرافتم قســـــم تآ آخرش هستم. شرافتت پيش مــــ ــــن گرو مونده حآلا بآ عشـــــــقه جديدت چيكار ميكنـــے بـــــے شرف )))) :-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کرده ای تو با دلم که نبض من صدای توست ؟ چه کرده ای تو با سرم که فکر من هوای توست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تظاهر زشت ترین حالت دوست داشتنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تیم تحقیقاتی عشق به کنفدراسیون بی وفایی: قلبونت بلم تماس فرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حرف آخر نیست به ارتفاع ابدیت دوستت دارم ،حتی اگر به رسم پرهیزکاری های صوفیانه از لذت گفتنش امتناع کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي قصه تلخي است كه از آغازش بس كه آزرده شدم چشم به پايان دارم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا یادت میکنم باران می اید ..... نمیدانستم لمس خیالت هم وضو میخواهد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو گفته بودم که با دلم بازی نکنی. ببین خرابش کردی، دیگر عاشق نمی شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همـیـشــہ دقیقـا ﻭﻗـﺘـے ﭘـﺮ ﺍﺯ ﺣـﺮﻓـے ﻭقتـے یــہ ﺑـﻐـﺾ ﻣﯿڪﻨـے ﻭقـتـے ﺩآﻏـﻮﻧــی ﻭﻗﺘـے ﺩﻟـﺖ شڪستــہ ﺩقیقـا همیـטּ ﻭقـتـآ ﺍﻧﻘـﺪﺭ ﺣـﺮﻑ ﺩآﺭے ڪہ ﻓـﻘـﻂ ﻣﯿـﺘـﻮﻧـے بگی بیخیــــــآل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــسـتـــــ بگو راسـتــ بگو تا شبـِــ یلداستـــ بگــــو تا نفسی هستــ بگو هرچی دلتــ خواستــــ بگــــو خسته و بی تابــــ شدمـ محو شدمـ خوابـــ شدمـ خـســتــه از این پنجــره ها منتظرتــ قابــ شدمـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم بر غبار پنجره زندگی مال من است چون عزیزی مثل تو یاد من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به هیچ کس چون از همه بیزارم،فقط تقدیم به خودت چون خیلی دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من گفتند عشق را بخش کن !!!! من هم نگاهی به عشق کردم دلم اتش گرفت  گفتم عشق را بخش نمیکنم خورد میکنم خورد