بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را باکسی قسمت نخواهم کرد ؛یک بار قسمت کردم چندین برابر شد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال حرفهای مردم.. بیا منو ببوس... آنها پشت سر خدا هم حرف میزنند.. وای به حال من و تو..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار هم وقتی منتظرت نیستم سراغم بیا.. بگذار خیالم غافلگیر شود..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن اینجا که منم مرگ بی چون و چراست همه چی از بد و خوب قصه رنگ و ریاست میام اونجا که برام خانه خاطره هاست تو فقط به من بگو پل نشکسته کجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی آخردوست داشتنه.به اندازی تمام دلتنگی های دنیا دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین متهم تلریخ کسی که ندونه قلبش واسه کی میزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـالا کـه میـخـواهـی بـروی لطفــا قـدمـهـایـت را تنـدتـر بـردار ... دلـم را فـرستــاده ام دنبـالِ نخــود سیـــاه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر سایبون چشمات تو شبستون نگاهت ، یه جایی گوشه اشکات مچ عشقتو میگیرم ، بین پاییز و زمستون انتظار و نم بارون ، میون نامهربونی تا بخوای برات میمیرم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دوستت دارم که واژه ها هم کم آورده اند... دیگر آنها هم همراهی ام نمیکنند... این روزها از نگاهم بفهم (دوستت دارم) را واژه ها رفیق نیمه راه بودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یک جفت باله ی زخمی تو اقیانوس این دنیا واسه یه لاک پشت پیر  پیدا کردنت سخته ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالا تر از عشق عادت است هيچگاه كسي را كه به تو عادت كرده رها نكن.......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را مرور مي كنم تاخاموشي مان نشان از فراموشي مان نباشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم خموش و خسته جان باز هم لغزید بر لبهای من لیک در سکوت نیم روز گم شد از بی حاصلی آوای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه ام ناجور...تشنه ی تو...مهربونی های تو... یا حداقل برای اینکه نپره تو گلوم... تشنه ی یه کوچولو اهمیت بیشتر از سمت تو!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواي فاصله ها سرد است...  من ازكلاف دلم برايت خيالی گرم ميبافم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دیر یادش آمد خدا ...... کــه مــا قسمت هم نبودیم.....!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را باکسی قسمت نخواهم کرد ؛یک بار قسمت کردم چندین برابر شد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال حرفهای مردم.. بیا منو ببوس... آنها پشت سر خدا هم حرف میزنند.. وای به حال من و تو..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار هم وقتی منتظرت نیستم سراغم بیا.. بگذار خیالم غافلگیر شود..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن اینجا که منم مرگ بی چون و چراست همه چی از بد و خوب قصه رنگ و ریاست میام اونجا که برام خانه خاطره هاست تو فقط به من بگو پل نشکسته کجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی آخردوست داشتنه.به اندازی تمام دلتنگی های دنیا دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین متهم تلریخ کسی که ندونه قلبش واسه کی میزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـالا کـه میـخـواهـی بـروی لطفــا قـدمـهـایـت را تنـدتـر بـردار ... دلـم را فـرستــاده ام دنبـالِ نخــود سیـــاه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر سایبون چشمات تو شبستون نگاهت ، یه جایی گوشه اشکات مچ عشقتو میگیرم ، بین پاییز و زمستون انتظار و نم بارون ، میون نامهربونی تا بخوای برات میمیرم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دوستت دارم که واژه ها هم کم آورده اند... دیگر آنها هم همراهی ام نمیکنند... این روزها از نگاهم بفهم (دوستت دارم) را واژه ها رفیق نیمه راه بودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یک جفت باله ی زخمی تو اقیانوس این دنیا واسه یه لاک پشت پیر  پیدا کردنت سخته ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالا تر از عشق عادت است هيچگاه كسي را كه به تو عادت كرده رها نكن.......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را مرور مي كنم تاخاموشي مان نشان از فراموشي مان نباشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم خموش و خسته جان باز هم لغزید بر لبهای من لیک در سکوت نیم روز گم شد از بی حاصلی آوای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه ام ناجور...تشنه ی تو...مهربونی های تو... یا حداقل برای اینکه نپره تو گلوم... تشنه ی یه کوچولو اهمیت بیشتر از سمت تو!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواي فاصله ها سرد است...  من ازكلاف دلم برايت خيالی گرم ميبافم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دیر یادش آمد خدا ...... کــه مــا قسمت هم نبودیم.....!!!