بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم نمی خوامت  خندیدو رفت  تازه فهمیدم  شوخی من حرف دلش بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــــــــاهـــــے...  آنقــَـבر واقعیــَـت בارے...  ڪـه בستهــایـَم" هوایـَت" راـבر آغـــوش میگیرنــב...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات میپرسدکه چرا دوستش دارم  چه سخت سوالی هست وقتی که نخواهد باور کند همه دلیل من در قلب اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه اي كـــوتاه... خوشـــا به بخت بلنــــدم... كه در كنار منـــي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي مهربانم عاشقانه ترين عاشقانه براي من تنها لبخند توست  برگرد و اين عاشقانه را برايم زنده كن تا با لبخند زيبايت جان دوباره گيرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمــام عطـر هاے בنيـا!  تنهــا لحـظـه اے...  بـويــے شبيــه به " آغوشتـــــــــ " مـيخــواهــــم  تا هـوش از سر ايـن همه בلتنگــــے ببــرב.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُــلك و مِــلك و مَــلَك ، همه را دوست دارم .....!! گر در آن مُــلك ، مِــلك من باشى اى مَــلَك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو معبد چشمات هر کس در زد، باز نکن چون اونجا فقط زیارتگاه منه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا ميگويند"ها"علامت جمع است؟!؟!؟!؟ "تن"را با"ها"جمع كن!! خودت ميماني وخودت .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبروی دریا ایستاده بودیم تو خیره به جزر و مد دریا من خیره به جزر و مد گیسوان تو تو دریا زده شدی من از دریا زده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به تو فکر می کنم هر چی سیاهه سبزه زندگی هر جور که باشه به داشتنش می ارزه یاد تو شیرین می کنه قصه زندگی مو با تو فراموش می کنم تموم خستگی مو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی با تمام غرور زنانه ام سخت دلتنگ آغوشت میشوم ای بهترینم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه اى براى مهربانترينم ** مــــادر ** من در اين خلوت خاموش سكوت اگر از ياد تو يادى نكنم  مى شكنم كاش بودى مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاجری به کودکی گفت:  اگر بگویی خدا کجاست 1سکه به تو می دهم کودک گفت: اگر بگویی خدا کجا نیست 2سکه به تو می دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش ها چه عاشقانه هایی با هم دارند ... ! یکی از آنها که گم میشود دیگری محکوم به آوارگیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معطوف تر از انم ک ب اخمی برنج ام معشوق تر از انم ک ب اخمی گریزم عاشق شده ام، عاشق و شیدا  هر چند خمی آوری بر چهره ی زیبا

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم نمی خوامت  خندیدو رفت  تازه فهمیدم  شوخی من حرف دلش بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــــــــاهـــــے...  آنقــَـבر واقعیــَـت בارے...  ڪـه בستهــایـَم" هوایـَت" راـבر آغـــوش میگیرنــב...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات میپرسدکه چرا دوستش دارم  چه سخت سوالی هست وقتی که نخواهد باور کند همه دلیل من در قلب اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه اي كـــوتاه... خوشـــا به بخت بلنــــدم... كه در كنار منـــي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي مهربانم عاشقانه ترين عاشقانه براي من تنها لبخند توست  برگرد و اين عاشقانه را برايم زنده كن تا با لبخند زيبايت جان دوباره گيرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمــام عطـر هاے בنيـا!  تنهــا لحـظـه اے...  بـويــے شبيــه به " آغوشتـــــــــ " مـيخــواهــــم  تا هـوش از سر ايـن همه בلتنگــــے ببــرב.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُــلك و مِــلك و مَــلَك ، همه را دوست دارم .....!! گر در آن مُــلك ، مِــلك من باشى اى مَــلَك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو معبد چشمات هر کس در زد، باز نکن چون اونجا فقط زیارتگاه منه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا ميگويند"ها"علامت جمع است؟!؟!؟!؟ "تن"را با"ها"جمع كن!! خودت ميماني وخودت .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبروی دریا ایستاده بودیم تو خیره به جزر و مد دریا من خیره به جزر و مد گیسوان تو تو دریا زده شدی من از دریا زده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به تو فکر می کنم هر چی سیاهه سبزه زندگی هر جور که باشه به داشتنش می ارزه یاد تو شیرین می کنه قصه زندگی مو با تو فراموش می کنم تموم خستگی مو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی با تمام غرور زنانه ام سخت دلتنگ آغوشت میشوم ای بهترینم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه اى براى مهربانترينم ** مــــادر ** من در اين خلوت خاموش سكوت اگر از ياد تو يادى نكنم  مى شكنم كاش بودى مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاجری به کودکی گفت:  اگر بگویی خدا کجاست 1سکه به تو می دهم کودک گفت: اگر بگویی خدا کجا نیست 2سکه به تو می دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش ها چه عاشقانه هایی با هم دارند ... ! یکی از آنها که گم میشود دیگری محکوم به آوارگیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معطوف تر از انم ک ب اخمی برنج ام معشوق تر از انم ک ب اخمی گریزم عاشق شده ام، عاشق و شیدا  هر چند خمی آوری بر چهره ی زیبا